Lønn og arbeidsvilkår

Tekna jobber for å styrke medlemmens lønns- og arbeidsvilkår. Se hva vi kan hjelpe deg med.

Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom lokale kollektive forhandlinger. Dette betyr at grupper av Tekna-medlemmer forhandler i hver enkelt virksomhet, med de rammebetingelsene som finnes der.

Aktuelt om lønn og arbeidsliv

Lønnssamtalen

AK-tillegget

I Tekna-sammenheng kan du fort møte begrepet alders- og kvalifikasjonstillegg (AK-tillegg) Her kan du se en video som forklarer hva AK betyr når du skal forhandle lønn.

Sist oppdatert: 7. desember 2018