Teknas lønnsstatistikk

Teknas årlige lønnsstatistikk er ditt beste verktøy når du skal vurdere din egen lønn.

Lønnskalkulatoren er basert på lønnstall innrapportert av Teknas medlemmer. Tallene er gjennomsnitt basert på grupperte eksamensår og filtrert etter hvilken sektor man jobber innenfor.

Lønnskalkulator

Jeg jobber i

Du tjener enn gjennomsnittet. Gjennomsnittslønnen er .

Din lønn

0 kr 1 200 000 kr

Gjennomsnittslønn

0 kr 1 200 000 kr

Lønn

75 000 har valgt oss som sin fagforening, vi står sterkt i lønnsforhandlingene

Lønnsbegrepet i Teknas lønnsstatistikk

Avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon etc. utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg (tidligere B-trinn) tatt med.

Privat sektor

For privat sektor er vekst i gjennomsnittslønnen på 1,9 prosent fra 2016 til 2017 mot 1,2 prosent året før.

Statlig sektor

For statlig sektor var veksten i gjennomsnittslønnen 1,3 prosent fra 2016 til 2017, og 2,8 prosent året før.

Kommunal sektor

I kommunal sektor var veksten 1,8 prosent fra 2016 til 2017, og 1,7 prosent året før.

 

Sist oppdatert: 20. desember 2017