Kontakt oss

Telefon: 22 94 75 00, Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo, Org.nr.: 971 420 782

Du når oss også på post@tekna.no

Kart Tekna i Oslo

Sist oppdatert: 3. august 2021