Ansatte

Sekretariatet i Tekna arbeider med å sette foreningspolitiske vedtak ut i livet og bistå enkeltmedlemmer. Sekretariatet, som ledes av generalsekretær Line Henriette Holten, er inndelt i syv seksjoner og har ti distriktskontorer spredt over hele landet.

Line Henriette Holten

Generalsekretær

480 82 605

Generalsekretæren

Generalsekretæren leder sekretariatet og er ansvarlig for den administrative virksomheten.

Finn ansatte i generalsekretærens stab

Seksjon for fag og karriere

utvikler kurs, konferanser, faglige seminarer og møteplasser. Tekna fag og karriere har som formål å være arbeidslivets foretrukne kompetansepartner. I 2014 stod seksjonen for 450 kurs og konferanser med over 15 000 kursdeltakere. I tillegg til å utvikle egne kurs og konferanser står seksjonen for kompetanseutveksling og nettverksbygging gjennom faglige grupper, tilknyttede foreninger og samarbeidende foreninger.

Finn ansatte i seksjon for fag og karriere

Seksjon for arbeidsliv og juss

arbeider med forhandlinger og rådgivning til lokale tillitsvalgte i alle tariffområder. Seksjonen har ansvar for juridisk rådgivning og bistand til medlemmer og lokale tillitsvalgte vedrørende arbeidsrett i vid forstand. I tillegg kommer den privatrettslige rådgivningen. Seksjonen bistår i opplæring av tillitsvalgte.

Finn ansatte i seksjon for arbeidsliv og juss

Seksjon for samfunnspolitikk

arbeider med politikkutvikling i Tekna og politisk påvirkning mot Regjeringen, Stortinget, forvaltningen og andre organisasjoner. Seksjonen har sekretærfunksjonen for Teknas Studentutvalg.

Finn ansatte i seksjon for samfunnspolitikk

Seksjon for kommunikasjon

har ansvar for mediekontakt og -rådgivning. Seksjonen har også ansvar for Teknas nettsider, "Aktuelt fra Tekna" i Teknisk Ukeblad og Tekna Magasinet.

Finn ansatte i seksjon for kommunikasjon

Seksjon for marked og medlemsservice

arbeider med markedsføring, medlemskommunikasjon, sosiale medier, medlemspleie og studentarbeid, sentralt og via Teknas distriktskontorer. Teknas servicesenter, som bistår medlemmer og kursdeltagere, inngår i seksjonen.

Finn ansatte i seksjon for marked og medlemsservice
Finn ansatte i distriktskontorene

Seksjon for økonomi og HR

arbeider med økonomiforvaltning, opplæring og HR, og har ansvar for å organisere og utvikle opplæring av tillitsvalgte for alle organisasjonsledd.

Finn ansatte i seksjon for økonomi og HR

Seksjon for IKT og digitale tjenester

skal bidra til utviklingen av et digitalt Tekna. Det innebærer, i samarbeid med øvrige seksjoner i Tekna, å bidra til gode organisasjonsutviklingsprosesser i arbeidet med innføring av digitale tjenester. 

Finn ansatte i seksjon for IKT og digitale tjenester

Alfabetisk oversikt

Finn alle ansatte alfabetisk 

Sist oppdatert: 5. desember 2018