Ansatte

Sekretariatet i Tekna arbeider med å realisere foreningspolitiske vedtak og bistå enkeltmedlemmer. Sekretariatet ledes av generalsekretær Line Henriette Holten og har syv seksjoner og ti distriktskontorer spredt over hele landet.

Line Henriette Holten

Generalsekretær

480 82 605

Generalsekretæren

Generalsekretæren leder sekretariatet og er ansvarlig for den administrative virksomheten. Staben inkluderer HR, som også har ansvar for å organisere og utvikle opplæring av tillitsvalgte for alle organisasjonsledd.

Finn ansatte i generalsekretærens stab og HR

Seksjon for fag og kompetanse

utvikler kurs, konferanser, faglige seminarer og møteplasser. Tekna fag og kompetanse har som formål å være arbeidslivets foretrukne kompetansepartner. I tillegg til å utvikle egne kurs og konferanser står seksjonen for kompetanseutveksling og nettverksbygging gjennom faglige grupper, tilknyttede foreninger og samarbeidende foreninger.

Finn ansatte i seksjon for fag og kompetanse

Seksjon for arbeidsliv og juss

arbeider med forhandlinger og rådgivning til lokale tillitsvalgte i alle tariffområder. Seksjonen har ansvar for juridisk rådgivning og bistand til medlemmer og lokale tillitsvalgte vedrørende arbeidsrett i vid forstand. I tillegg kommer den privatrettslige rådgivningen. Seksjonen bistår i opplæring av tillitsvalgte.

Finn ansatte i seksjon for arbeidsliv og juss

Seksjon for samfunnspolitikk

arbeider med politikkutvikling i Tekna og politisk påvirkning mot Regjeringen, Stortinget, forvaltningen og andre organisasjoner. Seksjonen har sekretærfunksjonen for Teknas Studentutvalg.

Finn ansatte i seksjon for samfunnspolitikk

Seksjon for kommunikasjon

har ansvar for mediekontakt og -rådgivning. Seksjonen har også ansvar for Teknas nettsider, "Aktuelt fra Tekna" i Teknisk Ukeblad og Tekna Magasinet.

Finn ansatte i seksjon for kommunikasjon

Seksjon for marked og medlemsservice

arbeider med markedsføring, medlemskommunikasjon, sosiale medier, medlemspleie og studentarbeid, sentralt og via Teknas distriktskontorer. Teknas servicesenter, som bistår medlemmer og kursdeltagere, inngår i seksjonen.

Finn ansatte i seksjon for marked og medlemsservice
Finn ansatte ved distriktskontorene

Seksjon for økonomi

arbeider med økonomiforvaltning.

Finn ansatte i seksjon for økonomi

Seksjon for IKT og digitale tjenester

bidrar til utviklingen av et digitalt Tekna. Det innebærer, i samarbeid med øvrige seksjoner i Tekna, å bidra til gode organisasjonsutviklingsprosesser i arbeidet med innføring av digitale tjenester. 

Finn ansatte i seksjon for IKT og digitale tjenester

Sist oppdatert: 7. mai 2021