Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Katrine Olsson i dialog

Verdifull juridisk hjelp

Trenger du juridisk rådgivning og bistand, er våre erfarne advokater og jurister bare noen tastetrykk unna. Vi hjelper deg både i jobben og privat. Dette er medlemsfordelen du ikke planlegger å bruke, men som er veldig god å ha hvis du skulle komme i en utfordrende situasjon – enten i ditt arbeidsforhold eller privat.

Låst hengelås

Arbeidsrett

Det er ikke alltid vi tar saker til retten, men det skjer. Mest vanlig er spørsmål om arbeidskontrakter, omstrukturering, lønn og sykemelding. Stort sett alle forhold som kan oppstå i et langt arbeidsliv.

Vakttelefon for arbeidsrett holder åpent mandag til fredag fra kl 9.00 til 14.30. Du skal høre fra oss innen to dager. I saker som krever oppfølging vil du bli tildelt en advokat som kontakter deg.

Kontakt:  [email protected]

Låst hengelås

Privatrett

Hvem gir vi råd?
Tekna Privatrett er et medlemstilbud som omfatter bistand til medlemmet selv og etter omstendighetene bistand som gjelder medlemmets ektefelle/partner og mindreårige barn.

Hva er omfanget på rådgivningen?
Tekna Privatrett Tekna Privatrett gir råd og veiledning om diverse privatrettslige rettsspørsmål. 

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med privatrett.

Bruk av tjenesten

Vi anbefaler at du sender alt som inneholder sensitive personopplysninger kryptert eller per brev til oss.

For å få juridisk bistand må man ha vært medlem i foreningen i minst seks måneder før spørsmålet du søker bistand til oppstod. 

Dersom du har en yrkesskadesak, så har vi en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Ness Lundin DA. Send saken til oss og vi tar en vurdering av hva vi kan bistå med.

 

Særlig om rådgivningstilbudet Tekna Privatrett

Tekna Privatrett er et ekstratilbud til medlemmene og tilbudets omfang er styrt av advokatkapasitet i Tekna. Det tas derfor forbehold om at sakspågangen til tider kan være stor, og at vi innimellom vil måtte avvise spørsmål eller begrense våre svar av kapasitetshensyn.

Rådgivningen som gis til medlemmene vil som utgangspunkt bli gitt skriftlig, basert på medlemmets innsendte beskrivelse av saken og de spørsmål det ønskes svar på.  Nedenfor er en oversikt over de rettsområder som særlig dekkes. 

Tekna Privatrett gir råd og veiledning om:

 • Familie, arv og skifte, herunder ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter, testamenter
 • Husleierett
 • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder oppføring av bolig
 • Kjøp og salg av løsøre, herunder bil og båt
 • Avtaler om håndverkertjenester
 • Diverse spørsmål om fast eiendom, herunder naboforhold, spørsmål om borettslag og boligsameie, spørsmål om veirett og andre rettigheter i fast eiendom
 • Erstatning, forsikring

Tekna Privatrett gir ikke råd og veiledning om:

 • Strafferett
 • Utlendingsrett
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Konflikter med det offentlige (stat, fylke, kommune og offentlige institusjoner)

Tekna Privatrett forbeholder seg å kunne avvise særlig omfangsrike eller kompliserte saker, som for eksempel odelssaker og kompliserte tomtefestesaker, som vi ikke har kapasitet til å håndtere.

Vi forbeholder oss også å begrense tilbudet til å gi generell informasjon dersom særlige forhold tilsier det, for eksempel der medlemmer står mot hverandre i samme konflikt.

 

Våre beste tips og råd

 

Q&A - Våre juristers råd for temaer knyttet til ditt arbeidsliv: 

Gjennomgang av kontrakter

Hvert år hjelper våre advokater over 2000 medlemmer med gjennomgang av sine arbeidskontrakter.
Sjekk hva arbeidskontrakten bør inneholde. Er du medlem kan du sende den inn for vurdering.  

Person signerer kontrakt

Privatrettslig rådgivning for medlemmer. Gull verdt!

Vi hjelper deg med samboerkontrakter, arv, boligkontrakter, erstatningsspørsmål og mye mer.

Fant du det du lette etter?