Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anders Kvam sitter ved datamaskin og smiler

– Sett deg inn hvilke rettigheter du har til pensjon og betingelsene jobben tilbyr i sine ordninger. I det lange løp kan selv små justeringer bety mye i kroner og øre, sier Teknas pensjonsekspert Anders Kvam.

Sjekker du ikke dette, kan du miste millioner i pensjon

– Jobber du i privat sektor og har innskuddsbasert tjenestepensjon, er forvaltningen av denne noe av det viktigste du bør sjekke. Her kan det være mye penger å hente, og du tar en stor risiko om du ikke setter deg inn i rettighetene dine, sier pensjonsekspert i Tekna, Anders Kvam.

Hvilken avkastning du får på tjenestepensjonen er kjempeviktig for hva du ender opp med i utbetalinger som pensjonist, sier pensjonsekspert i Tekna, Anders Kvam. Ved 67 år kan avkastningen utgjøre like mye som selve innskuddene. Her snakker vi om renters rente som gjennom mange år kan gi kjempestore utslag avhengig av rentesatsen i ordningen. Totalt kan det dreie seg om millioner i forskjell i løpet av et arbeidsliv.

Innskuddsordning dominerer

I 2006 ble alle bedrifter lovpålagt å opprette tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Blant de som allerede hadde pensjonsordninger, har de fleste gått over fra ytelsesbaserte ordninger til innskuddsbasert pensjon.

I dag er innskuddspensjon den klart dominerende pensjonsordningen i privat sektor. Arbeidsvilkårsundersøkelsen som ble gjort blant Teknas tillitsvalgte i privat sektor i 2021 viser at om lag 88 prosent av medlemmene, har innskuddsbasert tjenestepensjon.

I grove trekk er det norske pensjonssystemet tredelt med folketrygd, tjenestepensjon og egen sparing. I tillegg har noen AFP (avtalefestet pensjon)-pensjon.

Du kan påvirke din tjenestepensjon

Folketrygden ligger i bunn, og er noe alle har rett til. Fra folketrygden er det mest sentrale alderpensjonen, som kan tas ut tidligst fra du er 62 år. I tillegg er uføretrygd viktig hvis du skulle bli ufør. NAV beregner folketrygden for deg ut fra hva du tjener og antall år i arbeidslivet.

Tjenestepensjon er noe du mottar fra de bedriftene du har jobbet i, gjennom arbeidslivet. I de innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene sparer arbeidsgiver en bestemt prosentdel av lønna di. Disse pengene investeres i verdipapirmarkedet for å oppnå avkastning.

avkastning
Figuren illustrerer at du som pensjonist faktisk kan ende opp med en pensjonsformue som er dobbelt så stor som innskuddene arbeidsgiver har spart for deg gjennom alle år. Teknas pensjonseksperter har da tatt utgangpunkt i en maksimal sats på innskuddene og en forvaltning der 80% er i aksjer. Dessuten gjør effekten av renters rente at det lønner seg med en god startlønn.

– I de fleste tilfeller kan den ansatte påvirke hvordan pengene investeres. Det er svært viktig at en plasserer pengene slik at en kan få høyest mulig avkastning. Avkastningen vil fort være halve pensjonsformuen din innen du kan motta alderspensjon. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan dine midler er plassert, sier Anders Kvam.

Han forklarer at generelt gir høy risiko (høy aksjeandel) høyere forventet avkastning. Mange arbeidsgivere tilbyr nå ordninger der aksjeandelen settes på grunnlag av arbeidstakers alder slik at aksjeandelen er høyest for de unge.

– Det er bra. Men det er ikke alle som har slike ordninger, og det er mange som har pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) som ikke forvaltes slik. Her er det viktig at du setter deg inn i forvaltningen. Det er din pensjon det går utover om forvaltningen ikke er god.

I innskuddsbasert tjenesteordninger er den minste satsen arbeidsgiver kan sette av for din innskuddspensjon 2% av bruttolønna di. Maksimal sats er 7% av lønn, men det vanligste er om lag 5% opp til lønn på ca 1,34 mill kr. I tillegg er det mulig å sette av inntil 18,1% av lønnen mellom ca 790 000 og ca 1,34 mill kroner.

De fem beste rådene

– Det beste utgangspunktet for pensjonsoppsparing er selvfølgelig at du har god lønn og dessuten jobber et sted med god tjenestepensjonsordning fra tidlig i karrieren, sier Anders Kvam.  

Her er de beste rådene hans for de som jobber i privat sektor:

 1. Jobb et sted med god lønn og god pensjonsordning. Sjekk alltid hvilken pensjonsordning du har på jobben. Hvor god eller dårlig er den?
 2. Sett deg inn i dine rettigheter. De beste kildene er:
  • www.nav.no – Din pensjon
  • www.norskpensjon.no – opptjente rettigheter i privat sektor
  • Bruk gjerne også nettsidene til pensjonsleverandøren der du har rettigheter.
 3. Hvis du har innskuddspensjonsordning, sjekk hvordan pengene plasseres? Hva er aksjeandelen i sparingen? Har arbeidsgiver gjort jobben for deg ved at de har en aldersavhengig investeringsprofil?
 4. Hva med din forrige jobb? Har du fått med deg pensjonskapitalbevis (PKB) og hvor er disse pengene plassert? Du kan samle slike bevis og eventuelt skifte pensjonsleverandør. De ulike leverandørene har ulike administrasjonskostnader. Sjekk hva de tar. En fin kilde er gebyrsjekken hos finansportalen.no
 5. Ved jobbskifte, sjekk hva slags pensjonsordning du tilbys og om arbeidsgiver har AFP-ordning. Det anbefales å sende arbeidsavtalen til Tekna for vurdering før du undertegner.

Beste pensjonssparing? 

Alle Tekna-medlemmer har tilgang til en av Norges beste pensjonsavtaler hos Kron.

– Den allmenne aldersgrensen i Norge er 72 år. Du har altså rett til å jobbe i en bedrift til du er 72 år. Noen virksomheter har likevel intern aldersgrense på 70 år. Offentlig sektor har også 70 år.

Men kanskje du har lyst til å trappe ned i arbeidslivet tidligere eller kombinere jobb og pensjon. Det har du mulighet til, for allerede fra 62 år kan du begynne å ta ut pensjon. Ved uttak gjøres pensjonsbeholdningen om til pensjonsytelse. Det er fleksibelt pensjonsuttak fra 62 til 75 år og uttak av pensjon kan fritt kombineres med videre arbeid. Folketrygden og AFP samt tjenestepensjon fra offentlig sektor og ytelsespensjoner varer normalt livet ut. Innskuddspensjon er begrenset i tid til minst 10 år fra uttak eller tidligst til 77 år.