Dette er fjorårets 10 beste saker

Lønn og Korona ble naturlig nok mye prioritert i året som gikk.