Voksent par som leker

Pensjonskonto

Fra 1. februar 2021 skal alle arbeidstakere med innskuddspensjon få egen pensjonskonto. Du velger selv hvor din pensjonskonto skal ligge, og Tekna og Akademikerne Pluss har forhandlet frem en svært god avtale med lave omkostninger på vegne av over 200 000 medlemmer. Plasser din pensjonskonto hos Kron med Akademikeravtalen, og få en av Norges beste pensjonssparinger.

Et av markedets beste tilbud på pensjon og fond

Som medlem i Tekna får du en av Norges beste pensjonsavtaler. Avtalen inkluderer også rabatter på Individuell pensjonssparing (IPS) og annen fondssparing.

Fra nyttår endres dagens ordning for innskuddspensjon. Med mindre man selv tar et aktivt valg vil alt av opptjent pensjon flyttes til den eksisterende arbeidsgivers leverandør. Sammen med Kron vil vi tilby deg som medlem en skreddersydd pensjonskonto med gode vilkår og enkle valgmuligheter. Gjennom Kron-appen vil du på en enkel, engasjerende og lærerik måte kunne følge med på verdiutviklingen av din individuelle pensjon.

Nei, du vil få rabatter på fondssparing og IPS via Kron uansett om du har pensjonskonto eller ikke. Alle medlemmer, også de som jobber i offentlig sektor, får gode rabatter hos Kron.

Hvis du melder deg ut vil du ikke lenger ha tilgang til medlemsprisene, men Kron vil fortsatt gi deg konkurransedyktige priser for forvaltning av din pensjonskonto. Disse vil ikke være like gode som det du får som medlem.

Ja, Du står fritt til å bytte leverandør hvis du skulle ønske det. Det kan man gjøre så ofte man vil, og Kron vil ikke belaste deg noen kostnad for dette.

Nei, du velger selv om du vil ha IPS og egen pensjonskonto separat, eller samle dette hos Kron.

Ja, ved å logge inn på norskpensjon.no eller NAV kan du reservere deg mot flytting av pensjonskapitalbevis osv.

Ja, all tidligere innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis) kan flyttes og samles hos Kron.

AFP, fripoliser og pensjonskapitalbevis som er under utbetaling kan dessverre ikke flyttes. Som pensjonist kan du derfor ikke få egen pensjonskonto, men du vil fortsatt ha tilgang på rabatt på IPS og fondssparing via Kron.

Endringene i dagens pensjonsordning følger ny lovgivning og er forventet å tre i kraft tidlig i 2021. Planen er at den nye løsningen for våre medlemmer skal være klar 1. februar 2021. 

Avtalen med Kron sikrer medlemmene det som trolig blir en av de beste avtalene i markedet. Prisene vil offentliggjøres ved lansering.

Kron har backing fra Formuesforvaltningkonsernet med over 100 milliarder under forvaltning og 20 års forvaltningserfaring. Dessuten er pensjonsmidlene adskilt fra Kron sin balanse, slik at disse vil holdes separat og tilfalle deg som kunde uansett om noe mot formodning skulle skje med Kron.

Pensjonsforvaltningen i Kron kan ikke sammenlignes med det som skjedde i Silver.  Kron jobber ikke med fripoliser, og vil alltid holde egne eierandeler separat fra kundenes pensjoner.

Personvern

Både Tekna og Kron er opptatt av personvern, og du kan være sikker på at dine personopplysninger behandles på en trygg måte. All datautveksling mellom Tekna og Kron skjer ihht gjeldende lover. Her kan du lese mer om personvern i Tekna og i Kron.