Fag og nettverk

Som medlem i Tekna kan du delta i nettverk innen ditt fagfelt. Nettverkene består av faggrupper, kurs og konferanser samt tilknyttede og samarbeidende foreninger.

Sist oppdatert: 19. april 2017