Bygg og anlegg er et viktig område for Tekna. Vi har sterke fagmiljøer innen fagfelt som betong og stål og tilbyr også nettverk og arrangementer innen områder som spenner fra stålkonstruksjoner og bergmekanikk til regelverk for bygg.

Kommende kurs og konferanser

Tittel  Dato   Sted 
Ekstraordinært årsmøte 03.01.2019 OSLO
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens bygninger og byområder 08.01.2019 TRONDHEIM
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM
Faglig festaften 08.01.2019 TRONDHEIM
Koordinatorskolen 09.01.2019 TRONDHEIM
FLAC 3D – Rock mechanical modelling 09.01.2019 TRONDHEIM
Byggeledelse - NS 8403 09.01.2019 TRONDHEIM
Strategisk eiendomsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
En innføring i prosjekteringsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 09.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens tunnel- og anleggsdrift 09.01.2019 TRONDHEIM
Forsterking av betong og andre konstruksjoner med karbonfiber 09.01.2019 TRONDHEIM
(A1) Grunnkurs i betongteknologi 21.01.2019 FREDRIKSTAD
Smarte sykehusbygg – med smart informasjonsflyt 14.02.2019 OSLO
(A2) Videregående kurs i betongteknologi 18.02.2019 FREDRIKSTAD
(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder 18.02.2019 SANDEFJORD
(S2) – Sprøytebetong til bergsikring 26.02.2019 SANDEFJORD
(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon 04.03.2019 SANDEFJORD
Betongrehabiliteringsdagene 2019 13.03.2019 OSLO
(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder 18.03.2019 GARDERMOEN
(A4) Betongproduksjon - tilleggskurs 06.05.2019 FORNEBU

Siste fra bygg-bloggen