Bygg og anlegg er et viktig område for Tekna. Vi har sterke fagmiljøer innen fagfelt som betong og stål og tilbyr også nettverk og arrangementer innen områder som spenner fra stålkonstruksjoner og bergmekanikk til regelverk for bygg.

Kommende kurs og konferanser

Tittel  Dato   Sted 
Kursdagene 2020 07.01.2020 TRONDHEIM
Katodisk beskyttelse av armerte betongkonstruksjoner 08.01.2020 TRONDHEIM
Byggeledelse – NS 8403 08.01.2020 TRONDHEIM
Tre i moderne bygningskonstruksjoner 08.01.2020 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2020 TRONDHEIM
Brannsikre bygg i et helhetlig perspektiv 08.01.2020 TRONDHEIM
Digitalisering i anleggsbransjen – del 2 08.01.2020 TRONDHEIM
Hvordan møter bygg og anleggsbransjen klimarisiko? 08.01.2020 TRONDHEIM
BIM i prosjektgjennomføringen 09.01.2020 TRONDHEIM
(A0) Grunnkurs for betongtransportør - Bergen 15.01.2020 BERGEN
(A0S) Sikkerhetskurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør – Bergen 17.01.2020 BERGEN
(A1) Grunnleggende betongteknologi 20.01.2020 FREDRIKSTAD
Ansvarlig søker og plankonsulent 27.01.2020 OSLO
Nye løsninger for vann og avløp 13.02.2020 OSLO
(A2) Videregående kurs i betongteknologi 24.02.2020 FREDRIKSTAD
S2 -Sprøytebetong til bergsikring 25.02.2020 SANDEFJORD
SvømmehallKompetanse 2020 10.03.2020
(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon 16.03.2020 SANDEFJORD
Betongrehabiliteringsdagene 2020 25.03.2020 OSLO
(A4) Betongproduksjon 04.05.2020 FORNEBU
BIM i prosjektgjennomføringen 16.06.2020 OSLO
BIM workshop og nettverkskonferanse 17.06.2020 OSLO
XXIV Nordic Concrete Research Symposium 11.08.2020 SANDEFJORD
Ansvarlig søker og plankonsulent 03.09.2020 OSLO