Bygg og anlegg er et viktig område for Tekna. Vi har sterke fagmiljøer innen fagfelt som betong og stål og tilbyr også nettverk og arrangementer innen områder som spenner fra stålkonstruksjoner og bergmekanikk til regelverk for bygg.

Kommende kurs og konferanser

Tittel  Dato   Sted 
Koordinatorskolen 15.08.2018
"Betongbibelen" NS-EN 206 i endring 21.08.2018 OSLO
Kunstig intelligens og eksponentiell datakraft 23.08.2018 OSLO
Befaring på Valle Wood 31.08.2018 OSLO
Byggeledelse 04.09.2018 OSLO
Jordskjelvprosjektering 11.09.2018
Utbyggingsavtaler 13.09.2018
(A1) Grunnkurs i betongteknologi 17.09.2018 FREDRIKSTAD
Bilfri by – konsekvenser for bygg og infrastruktur 20.09.2018 OSLO
Best value for leverandører 25.09.2018 OSLO
En innføring i prosjekteringsledelse 25.09.2018
Sviktende grunnforhold 26.09.2018 OSLO
Best Value-metoden 15.10.2018
(S2) - Sprøytebetong til bergsikring 16.10.2018 SANDEFJORD
Norsk Betongdag 2018 18.10.2018 GARDERMOEN
(A2) Videregående kurs i betongteknologi 22.10.2018 FREDRIKSTAD
(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder 05.11.2018 GARDERMOEN
(U3) Execution of concrete for supervisors 12.11.2018 GARDERMOEN
(A0) Grunnkurs for betongtransportør 06.12.2018 GARDERMOEN
(R) Betongrehabilitering 10.12.2018 GARDERMOEN
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
TEK17 - Plan og bygningsloven i praksis 08.01.2019 TRONDHEIM
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens bygninger og byområder 08.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM
Prosjekterings - og byggeledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Forsterking av betong og andre konstruksjoner med karbonfiber 09.01.2019 TRONDHEIM

Siste fra bygg-bloggen