Bygg og anlegg er et viktig område for Tekna. Vi har sterke fagmiljøer innen fagfelt som betong og stål og tilbyr også nettverk og arrangementer innen områder som spenner fra stålkonstruksjoner og bergmekanikk til regelverk for bygg.

Kommende kurs og konferanser

Tittel  Dato   Sted 
Best value for leverandører 25.09.2018 OSLO
En innføring i prosjekteringsledelse 25.09.2018
Sviktende grunnforhold 26.09.2018 OSLO
Åpent faglig møte i Tromsø - Tromsøbadet og vanntett betong 27.09.2018 TROMSØ
Befaring på Valle Wood 28.09.2018 OSLO
Kick-off for YBN Sørlandet 02.10.2018 GRIMSTAD
Kompetanserettet kurs i berginjeksjon 09.10.2018 LILLESTRØM
Best Value-metoden 15.10.2018
(S2) - Sprøytebetong til bergsikring 16.10.2018 SANDEFJORD
Norsk Betongdag 2018 18.10.2018 GARDERMOEN
(A2) Videregående kurs i betongteknologi 22.10.2018 FREDRIKSTAD
(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder 05.11.2018 GARDERMOEN
Koordinatorskolen 07.11.2018
(U3) Execution of concrete for supervisors 12.11.2018 GARDERMOEN
(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder 19.11.2018 GARDERMOEN
BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen 22.11.2018 OSLO
Fjellsprengningsdagen 22.11.2018 OSLO
Fjellsprengningsdagen og Bergmekanikkdagen 22.11.2018 OSLO
Fjellsprengningsdagen og Geoteknikkdagen 22.11.2018 OSLO
Bergmekanikkdagen 23.11.2018 OSLO
(A0) Grunnkurs for betongtransportør 06.12.2018 GARDERMOEN
(R) Betongrehabilitering 10.12.2018 GARDERMOEN
TEK17 - Plan og bygningsloven i praksis 08.01.2019 TRONDHEIM
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens bygninger og byområder 08.01.2019 TRONDHEIM
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM
Koordinatorskolen 09.01.2019 TRONDHEIM
FLAC 3D - bergmekanisk modellering 09.01.2019 TRONDHEIM
Byggeledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Strategisk eiendomsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
En innføring i prosjekteringsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens tunnel- og anleggsdrift 09.01.2019 TRONDHEIM
Forsterking av betong og andre konstruksjoner med karbonfiber 09.01.2019 TRONDHEIM

Siste fra bygg-bloggen