Bygg og anlegg er et viktig område for Tekna. Vi har sterke fagmiljøer innen fagfelt som betong og stål og tilbyr også nettverk og arrangementer innen områder som spenner fra stålkonstruksjoner og bergmekanikk til regelverk for bygg.

Kommende kurs og konferanser

Tittel  Dato   Sted 
(S2) – Sprøytebetong til bergsikring 26.02.2019 SANDEFJORD
(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon 04.03.2019 SANDEFJORD
BIM BuildingSMART - basiskurs 06.03.2019
Byggherreforskriften 06.03.2019
Sprengningsarbeider 06.03.2019 KRISTIANSAND S
BIM BuildingSMART - basiskurs 12.03.2019
BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen 12.03.2019 OSLO
Betongrehabiliteringsdagene 2019 13.03.2019 OSLO
Gode boliger for fremtiden 14.03.2019 OSLO
(A0) Transportation of concrete- elementary course 15.03.2019 SANDSLI
(A0) Grunnkurs for betongtransportør 15.03.2019 HØYANGER
(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder 18.03.2019 GARDERMOEN
Utbyggingsavtaler 19.03.2019
Jordskjelvprosjektering 19.03.2019
Betongfagdagen 2019 21.03.2019 NARVIK
Best value for leverandører 26.03.2019
Vårsamling for NFF Yngres Nettverk 27.03.2019 SKALAND
(A4) Betongproduksjon 06.05.2019 FORNEBU
Plan og bygningsloven 04.06.2019
BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen 06.06.2019 OSLO
(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder 24.06.2019 GARDERMOEN
Sviktende grunnforhold 21.11.2019 OSLO

Siste fra bygg-bloggen