Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Lunsjmøte: Digitale tvillinger – bygg og anlegg 29.08.2019 OSLO
Trekonstruksjonsdagen 2019 04.09.2019 OSLO
Miljøriktig materialvalg 10.09.2019
Byggeledelse 17.09.2019
På hvilke måte er sirkulær økonomi aktuelt for BA-bransjen? 19.09.2019 OSLO
Byggherreforskriften 26.09.2019
En innføring i prosjekteringsledelse 29.10.2019
Hva er egentlig smarte bygg? 27.11.2019 OSLO
Byggeledelse – NS 8403 08.01.2020 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2020 TRONDHEIM
Koordinatorskolen – SHA på byggeplass 08.01.2020 TRONDHEIM
Brannsikre bygg – helhetlig perspektiv og grensesnitt 08.01.2020 TRONDHEIM