Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
BIM BuildingSMART - basiskurs 06.03.2019
Byggherreforskriften 06.03.2019
BIM BuildingSMART - basiskurs 12.03.2019
Gode boliger for fremtiden 14.03.2019 OSLO
Utbyggingsavtaler 19.03.2019
Jordskjelvprosjektering 19.03.2019
Best value for leverandører 26.03.2019
Frokostmøte: Solceller i bygningselementer 25.04.2019 OSLO