Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Nye materialer og løsninger i bygg 24.10.2019 OSLO
Spill deg i form med SimLean 28.10.2019 OSLO
En innføring i prosjekteringsledelse 29.10.2019
BIM - Building SMART 19.11.2019
Miljøriktig materialvalg 19.11.2019
Miljøriktig materialvalg 20.11.2019
Tekna X: Hva er smarte bygg? 25.11.2019 OSLO
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2020 TRONDHEIM
Byggeledelse – NS 8403 08.01.2020 TRONDHEIM
Koordinatorskolen – SHA på byggeplass 08.01.2020 TRONDHEIM
Brannsikre bygg i et helhetlig perspektiv 08.01.2020 TRONDHEIM