Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Koordinatorskolen 10.03.2020
SvømmehallKompetanse 2020 10.03.2020
Jordskjelv prosjektering 18.03.2020
Klimatilpasning - eksisterende bygg 19.03.2020
Utbyggingsavtaler 24.03.2020
Koordinatorskolen 31.03.2020
BIM BuildingSMART 21.04.2020
Støt og vibrasjoner – dimensjonering av bygninger 03.06.2020