Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Nye metoder i vei- og tunnelbygging 13.12.2018 OSLO
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Fremtidens bygninger og byområder 08.01.2019 TRONDHEIM
Koordinatorskolen 09.01.2019 TRONDHEIM
En innføring i prosjekteringsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Strategisk eiendomsledelse 09.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 09.01.2019 TRONDHEIM