Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402 21.04.2020 OSLO
BIM BuildingSMART 21.04.2020
Klimatilpasning av eksisterende bygg – energi og vvs 23.04.2020 OSLO
Prosjektgjennomføring

Avlyst

27.04.2020
Koordinatorskolen 05.05.2020
LEAN- prosjektering 06.05.2020
Utbyggingsplaner 26.05.2020
Klimatilpasning - eksisterende bygg 28.05.2020 OSLO
Støt og vibrasjoner – dimensjonering av bygninger 03.06.2020
Utsatt: Tekna X Klimatiltak i byggenæringen 03.09.2020 OSLO
Brannsikkerhet og solcelleanlegg 24.09.2020