Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Er rehabilitering og gjenbruk av bygninger mer bærekraftig enn nybygg? 12.12.2019 OSLO
Koordinatorskolen – SHA på byggeplass 08.01.2020 TRONDHEIM
Tre i moderne bygningskonstruksjoner 08.01.2020 TRONDHEIM
Byggeledelse – NS 8403 08.01.2020 TRONDHEIM
Brannsikre bygg i et helhetlig perspektiv 08.01.2020 TRONDHEIM
Hvordan møter bygg og anleggsbransjen klimarisiko? 08.01.2020 TRONDHEIM
Fagseminar om havvind 29.01.2020 TRONDHEIM
Nye løsninger for vann og avløp 13.02.2020 OSLO
SvømmehallKompetanse 2020 10.03.2020