Fra studier til arbeidslivet

Perioden fra studier til jobb og de første årene i arbeidslivet er preget av store forandringer, både privat og yrkesmessig. Mange bruker disse årene ...