Tekna og tilknyttede foreninger

Tekna samarbeider med eksterne fagmiljøer – hovedsakelig fagspisse foreninger innenfor nær sagt alle bransjer.

Foreningene er tilknyttet gjennom avtaler og samarbeidet er først og fremst av faglig karakter. Av og til jobber vi også felles om politiske saker.

Målet med samarbeidet er å gi et gjensidig bredere faglig tilbud til hverandres medlemmer. Kort og godt – synergi i praksis!

Det praktiske samarbeidet gjøres av Teknas avdeling for tilknyttede foreninger. Avdelingen leverer timer og administrative tjenester, og bistår foreningene i aktivitetene deres, bl.a. tilrettelegging av kurs og konferanser.

Ved å inngå avtale med Tekna om tilknytning, frigjøres administrativ tid for styrer, tillitsvalgte og frivillige i de ulike foreningene. Med Tekna sin hjelp gir dette fagmiljøene en unik mulighet til å benytte tiden sin til å fremme faglig aktivitet, politikk og øvrige aktuelle temaer for sin sektor.  

Tekna ønsker å tilknytte seg enda flere relevante, teknisk-naturvitenskapelige fagmiljøer. For mer informasjon, kontakt avdelingsleder for Tekna foreninger, Ann-Christin Austang.

Teknas tilknyttede foreninger:

Sist oppdatert: tirsdag 22. september 2020