Aktuelt

 • 5 tips til studiestart

  5 tips til studiestart

  Fadderukene er for lengst i gang og snart venter universitetene og høyskolene inntog av nye og gamle studenter. Å orientere seg som ny student kan være utfordrende. Vi i Tekna har laget en sjekkliste for nye (og gamle) studenter.
 • Heldigitalt i Arendal

  Heldigitalt i Arendal

  Tekna var sterkt tilstede under Arendalsuka i år, og i fire debatter diskuterte president Lise Lyngsnes Randeberg utfordringer knyttet til digitaliseringen av samfunnet. – Dette var en av de beste Arendalsukene jeg har vært på, og vi traff blink med å løfte digitalisering som tema, sier Randeberg.
 • Digital unnasluntring kan ikke forsvares

  Digital unnasluntring kan ikke forsvares

  Les innlegg om sikkerhet og sårbarhet i Næringspolitikk.no av Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
 • Rekordstor søknad til IKT

  Rekordstor søknad til IKT

  1100 flere har søkt IKT-fag i år enn i fjor.
 • Nordmenn har ikke for mye kompetanse

  Nordmenn har ikke for mye kompetanse

  Les debattinnlegg i Adressa av Karen Ane F. Skjennum, leder av Tekna Student.
 • Tekna i styringsgruppen til Regjeringens Digital21-strategi

  Tekna i styringsgruppen til Regjeringens Digital21-strategi

  Regjeringen ser behov for et raskt digitaliseringsløft i næringslivet, og vil nå ha Tekna med på laget i styringsgruppen til Digital21. - Utnevnelsen er en stor anerkjennelse for våre medlemmers kollektive kunnskap og ikke minst det vi foreløpig har oppnådd innen IKT-sikkerhet, kompetanseutvikling og teknologioverføring, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Tekna støtter Statoils hjemhenting av kritiske IKT-oppgaver til Norge

  Tekna støtter Statoils hjemhenting av kritiske IKT-oppgaver til Norge

  I fjor ble det avdekket en tydelig digital sårbarhet hos Statoil og vi er derfor svært fornøyd med at selskapet har tatt IKT-sikkerhet på alvor ved å hjemhente en rekke kritiske oppgaver.
 • Tekna på Arendalsuka 2017

  Tekna på Arendalsuka 2017

  Norge i en ny digital tidsalder, fremtidens kompetansebehov innen IKT, masseovervåkning og digitalt grenseforsvar. Dette er noen av temaene som Tekna tar opp på Arendalsuka.
 • Leirgulen ny kommunikasjonsdirektør i Tekna

  Leirgulen ny kommunikasjonsdirektør i Tekna

  Svein Inge Leirgulen (47) er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Tekna. - Etter 10 år i DNV GL flytter jeg nå over til Tekna. Jeg gleder meg til å arbeide for den mest interessante arbeidstakerorganisasjonen i landet. Teknas 72 000 medlemmer er sentrale i arbeidet med å løse samfunnsutfordringer innen blant annet klima, sikkerhet, energi, helse og samferdsel. Her er det mye akkumulert kunnskap og drivkraft, sier Leirgulen.
 • Toppmøte med KrF

  Toppmøte med KrF

  I et times langt møte med KrFs stortingsgruppe tok Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg opp ulike politiske løsninger for arbeidsmarkedet.
 • Tekna-gjennomslag for landmålere

  Tekna-gjennomslag for landmålere

  Regjeringen har i dag lagt fram forslag til autorisasjonsordning for landmålere, slik Tekna har jobbet for i mange år. Nå blir det krav til utdanning og praksis for å kunne kalle seg landmålere. Utdanningskravet skal være på bachelornivå (tre år) og den som skal godkjennes må ha en praksisperiode på minst to år.
 • Spiller svarteper om lakselus

  Spiller svarteper om lakselus

  Mattilsynet skyver ansvar og problemer over på enkeltpersoner uten selv å bidra med faglig avklaring og veiledning om lakselus, skriver Torill Moseng, president i Den norske Veterinærforening, og Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna i en kronikk i DN.
 • Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

  Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

  Lise Lyngsnes Randeberg er gjenvalgt som president i Tekna på foreningens representantskapsmøte. – Vi skal være stemmen for ansvarlig bruk av teknologi, sier hun.
 • Billigere medlemskap for nyutdannede

  Billigere medlemskap for nyutdannede

  - En kjempemessig gladsak, sier leder av Tekna Student Karen Ane Skjennum som kommentar til at nyutdannede skal få nyte godt av Teknas medlemstilbud til fortsatt studentpris første halvår etter endt studium.
 • - Krisen i olja er ikke over

  - Krisen i olja er ikke over

  – Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap til Dagens Næringsliv.
 • Alt klart for R-møte 2017

  Alt klart for R-møte 2017

  Representantskapet består av 210 representanter som velges på årsmøtene i Teknas ulike organisasjonsledd. Representantskapet samles hvert annet år, og omtales gjerne som R-møtet.
 • Fem millioner til spennende pilotprosjekt

  Fem millioner til spennende pilotprosjekt

  Hundrevis av oljeledige som mister retten til dagpenger fra Nav har heller ikke krav på sosialhjelp. Et pilotprosjekt for langtidsledige i Rogaland initiert av ingeniørorganisasjonene Tekna og Nito får fem millioner kroner.
 • Viktige gjennomslag for langtidsledige og IKT-studieplasser i revidert

  Viktige gjennomslag for langtidsledige og IKT-studieplasser i revidert

  Tekna har fått gjennomslag for både pilotprosjekt for arbeidsledige og flere IKT-studieplasser i Avtalen om revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert 7.juni.
 • Etterlyser relevante IKT-utdanninger

  Etterlyser relevante IKT-utdanninger

  Tekna mener det er viktig med en betydelig satsing på økt kapasitet i IKT-utdanningene. - Det er et formidabelt gap mellom arbeidslivets behov og antallet studenter innen IKT. Det ligger store gevinster i en betydelig økt satsing på IKT-kompetanse, sier leder for samfunnspolitikk i Tekna Terje Sletnes.
 • SmartDok tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark

  SmartDok tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark

  Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person eller organisasjon/bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi.
 • Utdanningskomiteen vil ha kompetansekrav i IKT-utdanningen

  Utdanningskomiteen vil ha kompetansekrav i IKT-utdanningen

  Flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget fremmer forslag om konkrete tiltak for å sikre nødvendig kompetanse om IKT-sikkerhet hos alle kandidater med IKT-utdanning. Dermed kan det ligge an til at Tekna får gjennomslag i denne saken.
 • Tekna vil ha på plass sikkerhetstiltak

  Tekna vil ha på plass sikkerhetstiltak

  Stortingsmeldingen "Risiko i et trygt samfunn" er i disse dager til behandling i Stortinget. Tekna etterlyser konkrete tiltak for å møte fremtidens utfordringer innen IKT og sikkerhet.
 • Astroshow for skoleelever

  Astroshow for skoleelever

  Knut Jørgen Røed Ødegaard kjører "Out of Space»: Astroshow for skoleelever.
 • Stortinget lydhørt for Teknas politikk

  Stortinget lydhørt for Teknas politikk

  Alle partigruppene på Stortinget har vist stor interesse for Teknas standpunkter i møterunden vi har hatt med dem, sier Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk i Tekna.
 • Alt du må vite om ferie

  Alt du må vite om ferie

  Hvem har rett til ferie, hvor mye ferie og hvordan opptjenes feriepenger? Hvor mye ferie kan jeg overføre? Hva skjer med feriepengene når jeg slutter i jobben? Tekna-advokat Kari Tønnessen Nordli hjelper deg med regelverket.
 • Tekna vil gi innleide varslervern

  Tekna vil gi innleide varslervern

  Vi må få på plass klare regler, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg til Klassekampen.
 • Tekna-initiativ for ledige i Rogaland

  Tekna-initiativ for ledige i Rogaland

  "Rogalandserklæringen" ble signert 16. mai 2017 i Stavanger. Det er Tekna som har tatt initiativ til å få på plass en forpliktende avtale med KS, NHO og fylkeskommunen for å få flere arbeidsledige i jobb. NITO er også med på avtalen.
 • Tekna etterlyser satsing på IKT-sikkerhet

  Tekna etterlyser satsing på IKT-sikkerhet

  Tekna etterlyser mer satsing på sikkerhet i IKT-utdanningen. - Datasikkerhet er for lite prioritert i utdanningen av dataingeniører i Norge, sier Tekna-presidenten i Dagsnytt.
 • - Godt å se at regjeringen lytter til Tekna

  - Godt å se at regjeringen lytter til Tekna

  - Regjeringen har i revidert budsjett lyttet til noen av våre innspill, og det er jeg glad for, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna. Hun viser spesielt til bedre rammevilkår for gründere og oppstartvirksomheter, og til at det blir satt av midler til å få flere arbeidsledige med bakgrunn fra olje og gassvirksomheten i jobb.
 • Teknas synspunkter om åndsverk kan vinne frem

  Teknas synspunkter om åndsverk kan vinne frem

  Kulturdepartementets forslag til ny åndsverklov er på høring i familie- og kulturkomiteen på Storinget. – Det er mye godt arbeid i lovforslaget, og flere av Teknas synspunkter er tatt inn, sier Tekna-advokat Arve Vaale-Hallberg.
 • Nytt realfagsprosjekt vekker oppsikt

  Nytt realfagsprosjekt vekker oppsikt

  Et prosjekt for å lære unge realfag på en ny måte, vekker oppsikt i Utdanningsdirektoratet. Nå kan modellen som Tekna er med å finansiere, bli «eksportert» til andre kommuner.
 • TU selger tek.no til VG

  TU selger tek.no til VG

  TU Media AS selger nettstedet tek.no til VG (Schibsted). TU har eid tek.no i to år, og fokusert nettstedet mot tester og guider innen forbrukerelektronikk, som mobil. PC, lyd, bilde, TV med tilbehør. Tek.no ble en del av TU Media etter kjøpet av Mediehuset Tek fra Amedia sommeren 2015.
 • Tekna krever strengere klimalov

  Tekna krever strengere klimalov

  Tekna er blant organisasjonene som krever at forslaget til klimalov endres. Under den nylige høringen i Stortingets energi- og miljøkomité, la Forum for utvikling og miljø (ForUM) frem de 23 organisasjonenes tre krav til endringer.
 • - Vil ha sterkere IKT-opplæring

  - Vil ha sterkere IKT-opplæring

  Er vi beredt til å håndtere de sårbarhetsutfordringer vi står overfor når kritisk infrastruktur er digitalisert? Hvem kan lese pasientjournalen din? Bør det være et nasjonalt anliggende å ha ansvaret for systemet som forvalter pengestrømmen i våre banker? Hvor mange av våre doktorgradskandidater innen IKT kan sikkerhetsklareres for å jobbe med nasjonale sikkerhetsinteresser? Spørsmålene er mange. Tekna ønsker svar og debatt.
 • Tekna og Lær Kidsa Koding har startet ny kodeklubb

  Tekna og Lær Kidsa Koding har startet ny kodeklubb

  Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.
 • Enighet i staten

  Enighet i staten

  - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • Brudd i Oslo kommune

  Brudd i Oslo kommune

  -Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
 • Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Torsdag 27.april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren i de sentrale forhandlingene som berører medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt.
 • Vi trenger også grå pantere

  Vi trenger også grå pantere

  Automatisk datostempling av arbeidstakere er gått ut på dato. Les innlegget om seniorpolitikk av Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Ny rektor ved UiO

  Ny rektor ved UiO

  Svein Stølen er valgt til ny rektor ved UiO. – Tekna gratulerer Svein Stølen med seieren i rektorvalget. Vi gleder oss til å samarbeide i mange viktige saker fremover, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Søknadsflom til informasjonsteknologi

  Søknadsflom til informasjonsteknologi

  Søkertallene til informasjonsteknologi har steget med over 30 prosent det siste året, viser tall fra Samordna opptak. – Digitaliseringen av samfunnet skjer i rekordfart, og det er derfor gledelig at studentene nå søker seg til informasjonsteknologi, sier Karen Ane Frøyland Skjennum, leder av Tekna Student.
 • HR møter uten myndighet

  HR møter uten myndighet

  Permittering og oppsigelse skjer ofte uten reell drøfting med arbeidstagerne. Medvirkning erstattes av informasjonsmøter. Dette skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og leder av Tekna Privat Christopher Hoen i en kronikk i DN.
 • Teknas reaksjoner på NTP

  Teknas reaksjoner på NTP

  Tekna mener regjeringen sender positive signaler ved å bevilge en «teknologimilliard» til transportsektoren. Milliarden er tenkt fordelt over 12 år til forskning, innovasjonsprosjekter og pilotering hvor private og offentlige aktører går sammen om nye løsninger.
 • Forventer at staten følger opp

  Forventer at staten følger opp

  - Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • Vant teknologipris

  Vision iOn er tildelt Stavanger avdelings teknologipris for 2016. Vision iOn vant prisen for utviklingen og kommersialisering av innovativ kamerateknologi for olje- og gassindustrien.
 • Tekna-gjennomslag for autorisasjon

  Tekna-gjennomslag for autorisasjon

  - Regjeringen jobber i disse dager med et forslag om å innføre en autorisasjonsordning for landmålere. Dette er en revolusjon for landmålere, og et stort gjennomslag for Tekna, sier Arve Leiknes, leder av Tekna Samfunnsutviklerne, som er Teknas faggruppe for landmålere.
 • Valgkomiteens innstilling

  Valgkomiteens innstilling

  Valgkomiteen i Tekna innstiller på gjenvalg av Lise Lyngsnes Randeberg (bildet) som president.
 • -NTNU bør avklare egenandeler

  -NTNU bør avklare egenandeler

  Linjer ved NTNU har i en årrekke krevd ulovlige egenandeler for obligatoriske studieturer, og studentene må ofte betale dyrt, skriver «Under Dusken».
 • -Permittering kan være uheldig

  -Permittering kan være uheldig

  -Permittering kan være uheldig, og misbrukes ofte der det ville være bedre og riktigere å si opp folk, sier Tekna-president og nestleder i Akademikerne Lise Lyngnes Randeberg til DN i dag.
 • Teknas innspill til budsjettet

  Teknas innspill til budsjettet

  Mer penger til teknologioverføring, nasjonalt løft for IKT-kompetanse og nye tiltak i NAV for arbeidsledige gjennom utviding av ordningene med praksisplass og inkluderingstilskudd. Her er Teknas innspill til regjeringens første budsjettkonferanse.
 • Ubetalt overtid - en latent bombe

  Ubetalt overtid - en latent bombe

  Overtidsarbeid uten overtidsbetaling er en latent økonomisk bombe for arbeidsgivere, påpeker advokater i DN i dag, med grunnlag i Teknas ferske lønnsundersøkelse.
 • Teknologisk gjenbruk for en bedre verden

  Teknologisk gjenbruk for en bedre verden

  Mulighetene for teknologioverføring fra olje- og gassvirksomheten til andre sektorer er viktig for at Norge skal overholde sine klimaforpliktelser, skriver nestleder i Teknas fagutvalg Sigrid Rønneberg i et debattinnlegg i Dagsavisen.
 • 90 jenter bruker 8. mars til realfag

  90 jenter bruker 8. mars til realfag

  På dagens kvinnedag ruller to busser fra Skien med 90 jenter av sted med kurs mot hovedstaden, skriver Varden. Men de skal ikke gå i tog.
 • Akademikerne 20 år

  Akademikerne 20 år

  Akademikerne fyller 20 år, og er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten.
 • Kraftig økning i unge uten overtidsbetaling

  Kraftig økning i unge uten overtidsbetaling

  Andelen unge ingeniører med «særlig uavhengig stilling» er mer enn doblet på tre år, skriver DN i dag. Tekna advarer mot å gå med på ugunstige avtaler, selv om arbeidsmarkedet er tøft.
 • Skuffende kjennelse i Rikslønnsnemnda

  Skuffende kjennelse i Rikslønnsnemnda

  - Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse
 • Teknologiske blindsoner

  Teknologiske blindsoner

  Lysne II-rapporten inneholder ubesvarte spørsmål som må utredes før et digitalt grenseforsvar kan vurderes, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en kronikk i Dagens Næringsliv.
 • Vårens program, Oslo Avdeling

  Vårens program, Oslo Avdeling

  Last ned vårt vårprogram, og få oversikt over hele det lokale tilbudet til Tekna Oslo avdeling denne våren. Her kan du lese mer om våre kursserier og arrangementer, og du finner en samlet oversikt over alle våre regionale faggrupper, samt informasjon om de nasjonale faggruppene i Tekna. Ønsker du å få brosjyren i posten? Send en e-post til ida.breivik@tekna.no, og oppgi navn og adresse, og du får den tilsendt i løpet av kort tid.
 • -Vitenskapen er vårt kart og kompass

  -Vitenskapen er vårt kart og kompass

  -Våre barn fortjener den beste kunnskapen, sa Rasmus Benestad under Teknas CO2-konferanse, som ble arrangert for kort tid siden. Han er leder av Tekna Klima, og til daglig seniorforsker ved Meterologisk Institutt.
 • Tunnel oppkalles etter Teknas grunnlegger

  Tunnel oppkalles etter Teknas grunnlegger

  Norges lengste jernbanetunnel blir etter alt å dømme oppkalt etter Teknas grunnlegger Peter Andreas Blix.
 • Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.
 • Tekna støtter TFO 2017

  Tekna støtter TFO 2017

  Tekna støtter tildelingen for 2017 slik den er foreslått. Uttalelsen er i henhold til den grundige gjennomgangen av Teknas synspunkt på TFO-ordningen som ble gjort for ett år siden.
 • Positive til kompetansestrategi

  Positive til kompetansestrategi

  Tekna er positive til Nasjonal kompetansepolitisk strategi, som ble lansert 3.februar. - Et viktig element i strategien er at også grupper med høyere utdanning nå er med i kompetansebehovsvurderinger, sier samfunnspolitisk direktør i Tekna Terje Sletnes.
 • Tekna inviterte fagtopper for å diskutere outsourcing og offshoring

  Tekna inviterte fagtopper for å diskutere outsourcing og offshoring

  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg samlet mandag 31.januar ledere i flere fagorganisasjoner for å diskutere utfordringer knyttet til outsourcing og offshoring av tjenester, særlig knyttet til IKT-området.
 • Over 6600 saker til juridisk kontor

  Over 6600 saker til juridisk kontor

  Tekna-juristene har travle tider. I 2016 behandlet de 6600 henvendelser fra medlemmene. - Mange medlemmer er i en svært vanskelig situasjon på grunn av de tøffe tidene på arbeidsmarkedet, sier leder for Teknas juridiske kontor, advokat Anne Cathrine Hunstad.
 • Tekna gir deg nettverk

  Tekna gir deg nettverk

  -En av de viktigste medlemsfordelene du har i Tekna, er hjelp i overgangen fra studier til jobb, sier avdelingsleder i Tekna Roy Eskild Banken. Han viser til Tekna Ung, som er undergrupper av Teknas lokale avdelinger i blant annet Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.
 • Skeptisk til praksisprofessorater

  Skeptisk til praksisprofessorater

  Regjeringens forslag om å etablere fulltids praksisprofessorater for personer med bakgrunn fra arbeidslivet, er en kraftig nedvurdering av professorenes kompetanse og kapasitet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en kommentar til Kvalitetsmeldingen.
 • Relevante studier med høy kvalitet?

  Relevante studier med høy kvalitet?

  På årets Kontaktkonferanse i regi av Kunnskapsdepartementet var temaet kvalitet i høyere utdanning.
 • Krever styrket innsats for å få ledige i jobb

  Krever styrket innsats for å få ledige i jobb

  NAV-direktør Sigrun Vågeng tok fredag i mot ingeniørforeningene Tekna og NITO. Temaet for møtet var situasjonen for de arbeidsledige på sør- og vestlandet.
 • Tekna på toppmøte om digitalisering

  Tekna på toppmøte om digitalisering

  Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg deltok på toppmøte om digitalisering i går, hvor hun møtte blant andre statsminister Erna Solberg.
 • Digitalt grenseforsvar

  Digitalt grenseforsvar

  Tekna mener at rapporten fra Lysne II-utvalget om etablering av et digitalt norsk grenseforsvar ikke er god nok. Rapporten utgjør i følge Tekna ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om det er klokt å bruke store ressurser på å overvåke all datatrafikk inn og ut av landet.
 • Tekna i 2016: Godt gjennomslag politisk

  Tekna i 2016: Godt gjennomslag politisk

  - I 2016 har Tekna hatt betydelige politisk gjennomslag. Vi har over 72 000 medlemmer, og den tyngden bruker vi til å få gjennom politiske saker som betyr noe for medlemmene våre, og som er viktig for landet, sier president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Moderat lønnsvekst i 2016

  Moderat lønnsvekst i 2016

  Problemene i olje- og leverandørindustrien setter sitt preg på Teknas lønnsstatistikk for 2016. I privat sektor var det en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,2 prosent, mot tilsvarende 2,2 prosent året før. - Dette avspeiler situasjonen i norsk økonomi, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.
 • - Viktig at MIL-labben reddes

  - Viktig at MIL-labben reddes

  Regjeringen har i budsjettforliket snudd, og sikrer 30 millioner til innkjøp av utstyr til MIL-labben (Mechatronics Innovation Lab) i Agder. - Dette har Tekna kjempet for lenge, vi tok det opp senest på budsjetthøringene nå i høst. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har lyttet og nå prioriterer MIL-lab, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • -VIKTIG MED TIDLIGERE OG BEDRE UNDERVISNING

  -VIKTIG MED TIDLIGERE OG BEDRE UNDERVISNING

  Norske elever gjør det svært bra i matematikk i 5. klasse, sammenlignet med andre nordiske og europeiske land, viser TIMSS 2015.
 • Mistet jobben - startet gründerprogram

  Mistet jobben - startet gründerprogram

  Sivilingeniør Elisabeth Alvestad mistet jobben i olja, men mistet ikke motet. Nå leder hun et nytt gründerprogram, og Tekna er med på laget.
 • Høring Teknas arbeidslivspolitiske dokument

  Høring Teknas arbeidslivspolitiske dokument

  Hovedstyret har besluttet å sende Teknas arbeidslivspolitiske dokument på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet våren 2017. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.
 • -EN STOR SEIER FOR TEKNAS MEDLEMMER I SKOLEN

  -EN STOR SEIER FOR TEKNAS MEDLEMMER I SKOLEN

  -Dette er en stor seier for våre medlemmer i undervisningssektoren. Arbeidsrettens dom er klar – lektorer og lærere har fått medhold i at all ekstra undervisning skal regnes som overtid, sier Cecilie Fauchald Rygg, som er advokat i Tekna.
 • Mot strømmen i olje- og gassnæringen

  Mot strømmen i olje- og gassnæringen

  Tekna Magasinet har sett på Tekna-selskaper som skaper nye oljejobber, mens resten av næringen sparker på harde livet.
 • Tekna refser Statoil

  Tekna refser Statoil

  Statoils utflagging av IT til India har satt sikkerheten i fare, ifølge flere interne rapporter. Selskapet har heller ikke informert Petroleumstilsynet om alvorlige hendelser som den på Mongstad i 2014, der en IT-arbeider i India stoppet produksjonen på Statoils oljeraffineri ved en tastefeil. Tekna reagerer på manglende åpenhet rundt rapportene.
 • Helgeland årets avdeling i Tekna

  Helgeland årets avdeling i Tekna

  Et høyt aktivitetsnivå og engasjerte medlemmer har gjort at Helgeland avdeling er kåret til årets avdeling i Tekna. En stolt avdelingsleder Florian Kindl mottok prisen av Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg fredag 21. oktober
 • - Vi trenger sterke fagmiljøer i kommunene

  - Vi trenger sterke fagmiljøer i kommunene

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner snakket varmt om kommunereform da han gjestet Tekna Kommunes tillitsvalgtkonferanse i Oslo 20.oktober. – Det må være grenser for hvor sårbare fagmiljøer vi kan ha i kommunene, hevdet han.
 • Tekna-debatt på Cutting Edge

  Tekna-debatt på Cutting Edge

  Hva må til for å skape flere arbeidsplasser innenfor livsvitenskap? Dette var temaet da Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg debatterte med det svenske næringsdepartementet, Innovasjon Norge, Takeda og Inven2 under Cutting Edge-festivalen i Oslo.
 • Lær Kidsa koding starter opp i Harstad

  Lær Kidsa koding starter opp i Harstad

  Sitter du med en liten programmerer i kroppen, eller har du barn som er nysgjerrige på data ? I februar starter «Lær kidsa koding» klubb i Harstad!
 • Tekna i Stortinget: - Etterlyser tiltak for omstilling

  Tekna i Stortinget: - Etterlyser tiltak for omstilling

  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg var torsdag 13.oktober i finanskomiteen på Stortinget. –Regjeringens forslag til budsjett er bra for aktivitet, men dårlig for omstilling, påpekte hun.
 • Barel tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark.

  Barel tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark.

  Barel AS er tildele årets Teknapris Finnmark 2016 for sitt banebrytende arbeid med utvikling av en moderne elektronikkbedrift i Kirkenes. - Barel har vist at det er mulig å utvikle, og produsere, avansert teknologi i Finnmark, sier leder i Finnmark avdeling Bernt Nilsen.
 • Tekna-kontor for arbeidssøkere og gründere på Pirsenteret

  Tekna-kontor for arbeidssøkere og gründere på Pirsenteret

  Kontoret som Tekna Trondheim avdeling for tiden leier på Pirsenteret (2. etasje, rett over Rema) er åpent for alle som trenger nettverk, inspirasjon og/eller erfaringer fra andre i samme situasjon. Her møtes både jobbsøkere og personer som går med idé om å starte eget firma.
 • -Vi må takle de digitale utfordringene

  -Vi må takle de digitale utfordringene

  -Digitalisering endrer raskt arbeidsplassen vår og samfunnet, og hvis vi ikke er våkne og klare til å møte utfordringene, så risikerer vi å bli utspilte og irrelevante. Dette var budskapet til Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på dagens IndustriAll-konferanse, som samler internasjonal fagbevegelse fra hele verden.
 • Statsbudsjettet om høyere utdanning og forskning: Tar med én hånd, gir med den andre

  Statsbudsjettet om høyere utdanning og forskning: Tar med én hånd, gir med den andre

  Det er mye bra i årets statsbudsjett for universiteter og høyskoler. Men mye kan bli bedre, mener Tekna i en kommentar til statsbudsjettet.
 • Tekna etterlyser satsing på klimatilpasning

  Tekna etterlyser satsing på klimatilpasning

  Regjeringen sier den vil øke bevilgningen til flom- og skredsikring med 40 millioner til totalt 350 millioner. - Dette er svært lite i forhold til behovet som er identifisert. Klimatilpasning er mye mer enn flom- og skredsikring, sier Rasmus Benestad, leder for Tekna Klima i en kommentar til statsbudsjettet.
 • Tekna om statsbudsjettet

  Tekna om statsbudsjettet

  -Ledigheten blant ingeniørene stiger fortsatt. Det er derfor bra at regjeringen viderefører tiltakspakken og øker midlene som går til økt aktivitet. Samtidig etterlyser vi sterkere satsing på omstilling, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
 • Læring er alles ansvar!

  Læring er alles ansvar!

  Læring foregår på mange arenaer og hele livet, i skolen, i arbeidsliv og på fritiden, og er ikke bare myndighetenes og skolens ansvar, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og lederen i Norsk Lektorlag Rita Helgesen i Dagsavisen.
 • SAN: Ingen streik i Sporveien og SIVA

  SAN: Ingen streik i Sporveien og SIVA

  SAN og Spekter kom natt til 17.september til enighet i meklingen etter brudd i forhandlingene med Sporveien og SIVA. Det betyr at ingen Tekna-medlemmer i disse virksomhetene skal ut i streik. Lønnsoppgjøret for SANs medlemmer, i alle virksomheter i Spekter område 9, kan nå effektueres.
 • Sykehusstreiken trappes opp

  Sykehusstreiken trappes opp

  Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik ved 12 sykehus i morgen. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt. 54 Tekna-medlemmer er tatt ut. - Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
 • First Lego League og Tekna

  First Lego League og Tekna

  Ivrige og konsentrerte Tekna-medlemmer deltok nylig på kurs i Mindstorms-programmering med First Lego League.
 • Tekna Olje og gass på ONS 2016 i Stavanger

  Tekna Olje og gass på ONS 2016 i Stavanger

  Tekna Olje og gass deltok på ONS 2016 i Stavanger fra mandag 29. august til torsdag 1. september. Vi delte stand med Teknisk Ukeblad og flere Tekna-medlemmer bidro.
 • Streik i helseforetakene

  Streik i helseforetakene

  Historiens lengste sykehusstreik ble trappet opp for niende gang mandag 10.oktober. Da tar Akademikerne ut 20 nye ledere og leger ved to sykehus. - Etter at meklingen på onsdag ikke førte frem, er tillitskrisen i sykehus ytterligere forverret, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
 • Høring – Teknas helsepolitiske dokument

  Høring – Teknas helsepolitiske dokument

  Tekna skal vedta et politisk dokument om helse. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.
 • Advarer mot Silver

  Advarer mot Silver

  Tekna støtter Forbrukerrådet, og mener kunder i Silver med pensjonskapitalbevis eller fripoliser med investeringsvalg bør flytte pensjonsmidlene til annet selskap.
 • Samfunnsmidler 2017

  Samfunnsmidler 2017

  Tekna inviterer til ny søknadsrunde for Samfunnsmidler 2017
 • Vi trenger flere kvinnelige teknologer

  Vi trenger flere kvinnelige teknologer

  Tekna støtter ordningen med kjønnspoeng slik den praktiseres ved NTNU i dag, sier Teknas generalsekretær Ivar Horneland Kristensen.
 • Tekna vant fram om konkurranseklausuler

  Tekna vant fram om konkurranseklausuler

  Tekna har i lang tid kjempet for å få en lovregulering av konkurranseklausuler i arbeidsmarkedet. Nå har også arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget gått inn for regulering.
 • Oljeledigheten

  Oljeledigheten

  Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren i ulike fylker i vårt digitale kart.
 • Norge har et realfagproblem

  Norge har et realfagproblem

  - Tekna er enig med kunnskapsministeren i at Norge har et realfagsproblem. Det kan innebære at vi ikke klarer å rekruttere ungdom til viktige yrker i framtida, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er bekymret over de nye tallene fra Utdanningsdirektoratet, som ble lagt frem i dag.
 • Alt klart for Teknas representantskapsmøte

  Alt klart for Teknas representantskapsmøte

  Teknas representantskapsmøte 2015 ble gjennomført på Scandic Hotel Fornebu 12.-14. juni 2015.
 • Tekna vil regulere bruk av konkurranseklausuler

  Tekna vil regulere bruk av konkurranseklausuler

  Tekna vil legge trykk på Regjeringen og partiene på Stortinget for å få på plass en regulering for bruk av konkurranseklausuler i arbeidslivet.
 • Tekna går mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  Tekna går mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  - Tekna er mot økt midlertidighet i privat sektor, og svekket kompensasjon for beredskapsvakt, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. Denne uken møter hun i Stortinget for å gi Teknas syn på regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven
 • - Budsjettkutt truer oljeberedskapen i nord

  - Budsjettkutt truer oljeberedskapen i nord

  Tekna og seks andre organisasjoner og fagmiljøer ber regjeringen opprettholde støtten til Copernicus-programmet i statsbudsjettet.
Sist oppdatert: 17. juni 2016