Aktuelt

 • Ny IA-avtale: - Sykelønnsordningen videreføres

  Ny IA-avtale: - Sykelønnsordningen videreføres

  Publisert: 18. desember 2018
  Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på forebyggende arbeid.
 • Svært lav ledighet blant sivilingeniører

  Svært lav ledighet blant sivilingeniører

  Publisert: 17. desember 2018
  Ledigheten blant norske sivilingeniører har gått kraftig ned det siste året. Dette viser ferske arbeidsmarkedstall.
 • Regjeringen vil kjempe for fiskehelsebiologene

  Regjeringen vil kjempe for fiskehelsebiologene

  Publisert: 13. desember 2018
  Tekna har jobbet hardt for å få regjeringen med på å sikre fiskehelsebiologene forskrivningsrett til antibiotika. Regjeringen bekrefter nå at den har ett mål; å opprettholde dagens regelverk.
 • Tekna Realistene med i utvalgsarbeid

  Tekna Realistene med i utvalgsarbeid

  Publisert: 12. desember 2018
  Leder i Tekna Realistene Sølve Marie Tegnér Stenmark har sittet i referansegruppen til utvalget som nå har avgitt sin innstilling om struktur og innhold i videregående opplæring.
 • Bioteknologirådet og Tekna på linje

  Bioteknologirådet og Tekna på linje

  Publisert: 12. desember 2018
  For kort tid siden la Bioteknologirådet fram sitt forslag til endringer i genteknologiloven.
 • God lønnsvekst for teknologer og realister

  God lønnsvekst for teknologer og realister

  Publisert: 09. desember 2018
  Lønnsutviklingen for høy utdannede teknologer og realister er den sterkeste siden 2014. Det viser Teknas lønnsstatistikk for 2018.
 • Nytt lønnssystem i staten – til glede og til besvær

  Nytt lønnssystem i staten – til glede og til besvær

  Publisert: 09. desember 2018
  Spørsmålene har strømmet inn til Teknas forhandlingseksperter fra medlemmer og tillitsvalgte etter at det nye lønnssystemet i staten ble innført for to år siden. Tillitsvalgt i Statens strålevern, Mette Nielsen, mener at både ledelse og tillitsvalgte må bli mer profesjonelle i sine roller for å bruke det nye systemet optimalt.
 • Sikkerhetsutvalget: Savner kompetansestrategi

  Sikkerhetsutvalget: Savner kompetansestrategi

  Publisert: 06. desember 2018
  -Digitalisering går på tvers av sektorer og bedrifter, derfor bør også digitalt sikkerhetsarbeid gjøre det.
 • Hør nytt «Stormkast» med Lise

  Hør nytt «Stormkast» med Lise

  Publisert: 05. desember 2018
  Lise Lyngsnes Randeberg er en av gjestene i «Stormkast».
 • Stiller spørsmål ved digital grensekontroll

  Stiller spørsmål ved digital grensekontroll

  Publisert: 04. desember 2018
  Lovforslaget om digitalt grenseforvar er en viktig sak for Norge.
 • Line Henriette Holten blir ny generalsekretær i Tekna

  Line Henriette Holten blir ny generalsekretær i Tekna

  Publisert: 30. november 2018
  Teknas hovedstyre har ansatt Line Henriette Holten som ny generalsekretær.
 • Big data i havbruksnæringen

  Big data i havbruksnæringen

  Publisert: 28. november 2018
  Tekna prosjekt Havåker ønsker å løfte fokuset på at fiskens biologi og velferd må være sentral også i arbeid med ny teknologi for å bedre havbruksnæringen.
 • Enighet mellom Tekna og NHO om ny Hovedavtale

  Enighet mellom Tekna og NHO om ny Hovedavtale

  Publisert: 27. november 2018
  - Den nye avtalen er ikke noe kvantesprang, men vi har fått inn viktige endringer vedrørende drøftingsbestemmelser, lønnssamtaler og særlig uavhengige stillinger, sier forhandlingsleder i Tekna David Mannes.
 • Ekom-sikkerhet: Forebygging er viktigst

  Ekom-sikkerhet: Forebygging er viktigst

  Publisert: 26. november 2018
  -Vi vil aldri klare å beskytte oss mot de som vil oss vondt. Men vi må satse på forebygging.
 • Møtte samferdselsministeren

  Møtte samferdselsministeren

  Publisert: 19. november 2018
  Etter initiativ fra Tekna har fagforeningene i Statens vegvesen hatt møte med samferdselsministeren i dag.
 • Tekna-innspill til KrF

  Tekna-innspill til KrF

  Publisert: 19. november 2018
  Tekna ber Kristelig Folkeparti arbeide for at det i ny regjeringsplattform tas inn et punkt om kompetansereformen hvor høyutdanningsgruppene også er inkludert.
 • Tekna velger Danske Bank

  Tekna velger Danske Bank

  Publisert: 16. november 2018
  Tekna inngår avtale med Danske Bank om banktjenester for medlemmene fra 1. januar.
 • Tekna går inn i Akademikerne Pluss

  Tekna går inn i Akademikerne Pluss

  Publisert: 16. november 2018
  Tekna går nå inn i forvaltningsselskapet Akademikerne Pluss, sammen med de fleste andre medlemsforeningene i Akademikerne.
 • Viderefører avtalen med Gjensidige Forsikring

  Viderefører avtalen med Gjensidige Forsikring

  Publisert: 16. november 2018
  Tekna viderefører avtalen med Gjensidige Forsikring i en ny fireårsperiode, med virkning fra 1.1.2019. Den nye avtalen er forbedret og våre medlemmer får tilgang til svært gode forsikringsvilkår.
 • Tekna stiller spørsmål ved etterretningens digitale grensekontroll

  Tekna stiller spørsmål ved etterretningens digitale grensekontroll

  Publisert: 14. november 2018
  -Det er viktig for Tekna at Norge utvikler best mulig kunnskap og kontroll med digitale trusler, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Mer praksis - mindre frafall!

  Mer praksis - mindre frafall!

  Publisert: 11. november 2018
  Les debattinnlegg i Klassekampen av Tonje Løvstakken, leder av Tekna Student.
 • Fortvilet situasjon for fiskehelsebiologene

  Fortvilet situasjon for fiskehelsebiologene

  Publisert: 07. november 2018
  Tekna jobber sent og tidlig med rekvisisjonssaken der fiskehelsebiologer gjennom en ny EU-forordning kan miste rekvisisjonsretten på antibiotika.
 • -Vi gjør hverandre gode!

  -Vi gjør hverandre gode!

  Publisert: 07. november 2018
  Tekna samlet onsdag 7. november tillitsvalgte fra de store bedrifts- og etatsgruppene i foreningen til nettverkskonferanse.
 • Næringsministeren hos Rolls-Royce Marine

  Næringsministeren hos Rolls-Royce Marine

  Publisert: 06. november 2018
  Tekna-tillitsvalgt André Stalheim Angelfoss var blant dem som møtte næringsministeren i dag.
 • -Gi en mann en merd, og han vil fø en hel verden

  -Gi en mann en merd, og han vil fø en hel verden

  Publisert: 05. november 2018
  Statssekretær Roy Angelvik i Fiskeridepartementet er en av flere som formelig oser av optimisme på Teknas Havbrukskonferanse i Trondheim.
 • Lønnsstatistikken – vi trenger ditt svar

  Lønnsstatistikken – vi trenger ditt svar

  Publisert: 31. oktober 2018
  Teknas lønnsundersøkelse er nå utsendt på mail til de yrkesaktive medlemmene i foreningen.
 • Viktig dom i Høyesterett

  Viktig dom i Høyesterett

  Publisert: 30. oktober 2018
  Høyesterett har nylig avsagt en enstemmig dom om virksomhetsoverdragelse, AFP og valgrett.
 • Podkast mot tåkeprat

  Podkast mot tåkeprat

  Publisert: 29. oktober 2018
  I dag slipper Tekna sin aller første podkast. Den har fått navnet Kunderådet, og er rettet mot alle som jobber med kundeopplevelser.
 • Digital kompetanse er ferskvare

  Digital kompetanse er ferskvare

  Publisert: 29. oktober 2018
  Det er viktig at politikerne ikke glemmer høyutdanningsgruppene i kompetansereformen, skriver president Lise Lyngsnes Randeberg i et debattinnlegg i Dagsavisen.
 • De ansatte i Statens Vegvesen føler seg overkjørt

  De ansatte i Statens Vegvesen føler seg overkjørt

  Publisert: 26. oktober 2018
  Regjeringen har konkludert med at oppgavene knyttet til administrasjon av fylkesvegnettet skal flyttes fra Statens vegvesen til de nye regionene.
 • Omstilling: -Vi trenger tempo, tempo, tempo!

  Omstilling: -Vi trenger tempo, tempo, tempo!

  Publisert: 25. oktober 2018
  -Våre medlemmer er klare for å ta ansvar for bærekraft, sa Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg på Akademikernes høstkonferanse.
 • Tekna i Justiskomiteen

  Tekna i Justiskomiteen

  Publisert: 24. oktober 2018
  Tekna etterlyste en IKT-kompetansestrategi i sitt møte med Justiskomiteen onsdag 24.oktober.
 • Tromsø vant Årets avdeling 2018

  Tromsø vant Årets avdeling 2018

  Publisert: 24. oktober 2018
  Hovedstyret besluttet i år at prisen Årets avdeling skulle gå til Tekna Tromsø avdeling. President Lise Lyngsnes Randeberg delte ut prisen på Gardermoen under Avdelingsledermøtet. Avdelingsleder Rune Storvold mottok prisen på vegne av avdelingen.
 • Bergen Tekna Ung ble årets gruppe

  Bergen Tekna Ung ble årets gruppe

  Publisert: 24. oktober 2018
  Tekna Ung Bergen ble tildelt den nyetablerte prisen Årets Tekna Ung-gruppe på Tekna Ung landssamling på Gardermoen
 • Tekna i utdannings- og forskningskomiteen

  Tekna i utdannings- og forskningskomiteen

  Publisert: 23. oktober 2018
  I dagens høring i Utdannings- og forskningskomiteen tok Tekna blant annet opp at det burde bevilges særskilte midler til opprettelse av forskningssentre i budsjettet for 2019.
 • Teknas karriereveileder: Start søknaden med et pang

  Teknas karriereveileder: Start søknaden med et pang

  Publisert: 23. oktober 2018
  Mette Meinert i Tekna har hjulpet Teknas medlemmer med jobbsøking, cv og søknader i godt over ti år.
 • Tekna i Energikomiteen

  Tekna i Energikomiteen

  Publisert: 23. oktober 2018
  Tekna tok opp fire punkter under dagens høring i Energikomiteen i Stortinget.
 • Lise i nytt «Stormkast»

  Lise i nytt «Stormkast»

  Publisert: 19. oktober 2018
  Hør Berit Svendsen og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i nytt «Stormkast.»
 • Teknas lønnsstatistikk – det viktigste forhandlingskortet

  Publisert: 18. oktober 2018
  -Jo flere som svarer på Teknas lønnsundersøkelse, desto mer nøyaktig og riktig blir lønnsstatistikken.
 • Tekna i Transportkomiteen: Trenger effektiv ressursbruk

  Tekna i Transportkomiteen: Trenger effektiv ressursbruk

  Publisert: 17. oktober 2018
  I dagens høring med Transportkomiteen tok Tekna blant annet opp at regjeringens forslag til statsbudsjett mangler statlige bidrag til standardiseringsarbeidet i bransjer som helse, havbruk og mobilitet/smarte byer.
 • Tekna i Forsvarskomiteen: Etterlyser kompetansestrategi

  Tekna i Forsvarskomiteen: Etterlyser kompetansestrategi

  Publisert: 17. oktober 2018
  I dagens høring med Forsvarskomiteen tok Tekna blant annet opp situasjonen rundt den nye sikkerhetsloven.
 • Tekna i Finanskomiteen: Krever mer til etterutdanning

  Tekna i Finanskomiteen: Krever mer til etterutdanning

  Publisert: 16. oktober 2018
  I dagens møte med Finanskomiteen i Stortinget tok Tekna blant annet opp betydningen av etterutdanning og karbonfangst.
 • Tekna i Næringskomiteen: Ønsker opptrappingsplan

  Tekna i Næringskomiteen: Ønsker opptrappingsplan

  Publisert: 16. oktober 2018
  I dagens høring med Næringskomiteen i Stortinget ga Tekna uttrykk for at statsbudsjettet må legge gode rammer for bærekraftig næringsutvikling.
 • -Meget uheldig overkjøring

  -Meget uheldig overkjøring

  Publisert: 15. oktober 2018
  Regjeringen har konkludert med at oppgavene knyttet til administrasjon av fylkesvegnettet skal flyttes fra Statens vegvesen til de nye regionene.
 • Teknologene budsjettvinnere

  Teknologene budsjettvinnere

  Publisert: 09. oktober 2018
  Tekna har mye å juble for i forslag til neste års budsjett, men savner viktige virkemidler på IKT-sikkerhet. – Dette bør bli et av Norges viktigste konkurransefortrinn, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Ingen bedring av studiekvaliteten

  Ingen bedring av studiekvaliteten

  Publisert: 08. oktober 2018
  Frafallet i høyere utdanning vil ikke bli redusert med årets budsjett, mener leder for Tekna Student Tonje Løvstakken
 • Fjerner endelig moms på nettutgaven av Teknisk Ukeblad

  Fjerner endelig moms på nettutgaven av Teknisk Ukeblad

  Publisert: 08. oktober 2018
  - Tekna er glad for at regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2019 vil gi nettutgavene til Teknisk Ukeblad momsfritak. Verdifull journalistikk om teknologi får nå samme vilkår som generell nyhetsjournalistikk. Dette kan gi medlemmene våre et bedre tilbud, sier Tekna-president og styreleder i Teknisk Ukeblad, Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Bra på teknologi, dårlig på kompetanse

  Bra på teknologi, dårlig på kompetanse

  Publisert: 08. oktober 2018
  Regjeringens forslag til statsbudsjett er et godt steg i riktig retning for å sikre teknologisk utvikling og et konkurransedyktig næringsliv, men det er nesten blottet for kompetansetiltak for de høyt utdannede, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
 • Gjennomslag for økt forskningsfinansiering

  Gjennomslag for økt forskningsfinansiering

  Publisert: 04. oktober 2018
  Regjeringen har varslet at man vil trappe opp basisbevilgningene for de teknisk- industrielle forskningsinstituttene med 40 millioner kroner.
 • Holten konstituert som generalsekretær

  Holten konstituert som generalsekretær

  Publisert: 24. september 2018
  Teknas hovedstyre har konstituert Line Henriette Holten inntil ny generalsekretær tiltrer.
 • Stort behov for kompetansepåfyll

  Stort behov for kompetansepåfyll

  Publisert: 18. september 2018
  - Behovet for etter- og videreutdanning gjelder også for gruppene med høy utdanning, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er president i Tekna.
 • Vil kjempe for sykelønnsordningen

  Vil kjempe for sykelønnsordningen

  Publisert: 06. september 2018
  Tekna varsler økt innsats for å sikre dagens sykelønnsordning.
 • Fantasi og teknologi på Oslo Skaperfestival

  Fantasi og teknologi på Oslo Skaperfestival

  Publisert: 06. september 2018
  Fredag 7. og lørdag 8. september inntar oppfinnerne, kunstnerne, hackerne og hjemmemekkerne Deichman Hovedbiblioteket. Det er duket for en eventyrlig feiring av vitenskap og skaperglede.
 • 64 tiltak for et digitalt Norge

  64 tiltak for et digitalt Norge

  Publisert: 03. september 2018
  Fredag 1.september la det regjerningsutnevnte utvalget Digital21 frem 64 tiltak som skal bidra til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg har vært med i utvalget.
 • Særlig uavhengig stilling, sa du?

  Særlig uavhengig stilling, sa du?

  Publisert: 27. august 2018
  Ofte ser vi at nyutdannede Tekna-medlemmer uansett bransje oppgir at de ikke har rett til overtidsbetaling.
 • Smarte benker i Halden

  Smarte benker i Halden

  Publisert: 24. august 2018
  En smartbenk er et bymøbel som gjør det enkelt for folk på farten å lade batteriene – i dobbel forstand. I dag har Halden fått to smartbenker, etter initiativ fra Tekna Halden.
 • Fremtidsjubel i Arendal

  Fremtidsjubel i Arendal

  Publisert: 14. august 2018
  Nordisk union, avglobalisering og kvinnedominans. Det var noen av hypotesene som ble luftet da Tekna inviterte til debatten «Norge anno 2030».
 • Tekna i Arendal

  Tekna i Arendal

  Publisert: 10. august 2018
  Tekna deltar i en rekke arrangementer under Arendalsuka. Her har du oversikten
 • Frykter tomme ord om bærekraft

  Frykter tomme ord om bærekraft

  Publisert: 10. august 2018
  To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030. – Alle snakker om bærekraft og bærekraftsmål. Nå må bedriftene vise at de evner å gjøre dette til en konkurransefordel, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.
 • IKT-eksperter mangler sikkerhetskompetanse

  IKT-eksperter mangler sikkerhetskompetanse

  Publisert: 09. august 2018
  Tre av fire IKT-eksperter ønsker mer kompetanse. Spesielt innen IKT-sikkerhet og sårbarhet er behovet stort, viser ny Tekna-undersøkelse.
 • Tekna reiser bauta i Kirkenes

  Tekna reiser bauta i Kirkenes

  Publisert: 06. august 2018
  Tekna har nå valgt å hedre pionerarbeidet som er utført av geologer, ingeniører og arbeidere ved A/S Sydvarangers industriutvikling i Bjørnevatn og Kirkenes ved å reise en bauta.
 • Besværlig overbooking

  Besværlig overbooking

  Publisert: 25. juli 2018
  Tekna-studentene er ikke fornøyd med at lærestedene innen høyere utdanning slipper inn flere studenter enn de faktisk har plass til.
 • Bra med mindre overbooking

  Bra med mindre overbooking

  Publisert: 19. juli 2018
  Til tross for at overbooking forblir et stort og økende problem for sektoren som helhet, er det en gladnyhet i situasjonen for teknologer og realister: Overbookingen går nedover.
 • Gledelig med søknadsvekst til IKT

  Gledelig med søknadsvekst til IKT

  Publisert: 19. juli 2018
  Digitaliseringen av samfunnet blir stadig sterkere. Nå er det 1033 flere førstevalgssøkere til IKT-studier sammenlignet med i fjor, viser tall fra Samordna opptak.
 • Bruker AFP til å skvise ut eldre

  Bruker AFP til å skvise ut eldre

  Publisert: 12. juli 2018
  - Vi ser mye bruk av AFP-ordningen som virkemiddel til å «skvise» ut eldre på, sier Anne Cathrine Hunstad, som er leder for Juridisk kontor i Tekna.
 • Ansatte jubler: Kongsberg kjøper Rolls-Royce Marine

  Ansatte jubler: Kongsberg kjøper Rolls-Royce Marine

  Publisert: 06. juli 2018
  Hovedtillitsvalgt for Tekna i Rolls-Royce, André S. Angelfoss, er veldig fornøyd.
 • Ingeniører forandrer verden!

  Ingeniører forandrer verden!

  Publisert: 05. juli 2018
  -I en verden som utvikles stadig raskere, må teknologisk kunnskap komme flere til gode. Slik kan ingeniører forandre verden, mener Tekna, NITO og Ingeniører Uten Grenser.
 • Ytringsfrihet - ikke munnkurv

  Ytringsfrihet - ikke munnkurv

  Publisert: 04. juli 2018
  Kan arbeidsgiver hindre deg i å offentlig uttale deg om forhold innenfor det fagfeltet du jobber med?
 • Nordea kjøper Gjensidige Bank

  Nordea kjøper Gjensidige Bank

  Publisert: 04. juli 2018
  Konkurransetilsynet vurderer i disse dager lovligheten av Nordeas oppkjøp av Gjensidige Bank. -Uansett utfall er det viktig å være klar over at vi hele tiden jobber med å forhandle fram gode avtaler, sier Katrin Solbakken, som er direktør i Tekna.
 • Høring: Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi

  Høring: Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi

  Publisert: 29. juni 2018
  Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet høsten 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.
 • Studentleder ut mot håpløs uttalelse

  Studentleder ut mot håpløs uttalelse

  Publisert: 29. juni 2018
  Er det for mye tekniske ting i kraftbransjen, som ikke passer for kvinner? Les kronikk av Tonje Løvstakken, leder av Studentutvalget i Tekna.
 • Hør «organisasjonslivets kuleste kvinner»

  Hør «organisasjonslivets kuleste kvinner»

  Publisert: 29. juni 2018
  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund er gjester på «Stormkast».
 • Norsk næringsliv trenger flere IKT-eksperter

  Norsk næringsliv trenger flere IKT-eksperter

  Publisert: 26. juni 2018
  Vi trenger mer spisskompetanse innen IKT, mener Forskningsrådet, Tekna og Gjensidige.
 • Advarer mot "sist inn - først ut"

  Advarer mot "sist inn - først ut"

  Publisert: 18. juni 2018
  Selskaper som nedbemanner etter ansiennitet og ikke kompetanse, har klart seg dårligere etter oljesmellen, mener Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Vil du bli rollemodell?

  Vil du bli rollemodell?

  Publisert: 15. juni 2018
  Tekna samarbeider med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering om å rekruttere flere rollemodeller og mentorer. Gjennom begge disse ordningene kan du bidra til at flere barn og unge velger realfaglig utdanning.
 • Tekna-topp kritiserer hodeløs outsourcing

  Tekna-topp kritiserer hodeløs outsourcing

  Publisert: 15. juni 2018
  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er glad for at Helse Sør-Øst avbryter outsourcing av it-tjenester. - Tekna er ikke imot outsourcing, men vi er imot hodeløs outsourcing, sier hun.
 • Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

  Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

  Publisert: 14. juni 2018
  Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene.
 • Teknas president blant Norges mektigste kvinner

  Teknas president blant Norges mektigste kvinner

  Publisert: 11. juni 2018
  I Kapitals årlige kåring av landets mektigste kvinner er Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, rangert i øverste divisjon – på 15. plass i kategorien for organisasjoner.
 • Kristensen slutter som generalsekretær

  Kristensen slutter som generalsekretær

  Publisert: 11. juni 2018
  Ivar Horneland Kristensen har orientert Hovedstyret om at han sier opp stillingen som generalsekretær i Tekna.
 • Reisetid er arbeidstid!

  Reisetid er arbeidstid!

  Publisert: 05. juni 2018
  Høyesterett har i en nylig avsagt dom konkludert med at tid brukt på reise for å utføre arbeidsoppgaver andre steder enn på fast arbeidssted er arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-1.
 • Tekna ber om uanmeldte tilsyn i petroleum

  Tekna ber om uanmeldte tilsyn i petroleum

  Publisert: 04. juni 2018
  5.juni behandler helse- og sosialkomiteen stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren. Tekna har håp om å få gjennomslag på flere av sine innspill til meldingen for å bedre sikkerhetsarbeidet i sektoren.
 • Tekna møtte næringsministeren

  Tekna møtte næringsministeren

  Publisert: 04. juni 2018
  Karbonfangst og -lagring og digitalisering av norsk næringsliv var to av temaene som Tekna nylig tok opp med næringsministeren.
 • Her er TU Bygg

  Her er TU Bygg

  Publisert: 28. mai 2018
  I dag lanseres TU Medias nye storsatsning TU Bygg.
 • Oppgjøret i staten: Akademikerne med gjennomslag for sine krav

  Oppgjøret i staten: Akademikerne med gjennomslag for sine krav

  Publisert: 24. mai 2018
  - Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem som lønner seg for våre medlemmer, og ivaretar virksomhetenes behov for akademisk kompetanse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
 • Enighet i meklingen med Oslo kommune: Et skritt i riktig retning for Akademikerne

  Enighet i meklingen med Oslo kommune: Et skritt i riktig retning for Akademikerne

  Publisert: 24. mai 2018
  Natt til torsdag kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i meklingen i årets lønnsoppgjør.
 • Flere budsjettgjennomslag på IKT

  Flere budsjettgjennomslag på IKT

  Publisert: 15. mai 2018
  Tekna mener regjeringen leverer på IKT i revidert nasjonalbudsjett. – Dette er en bra start, og vi forventer at satsingen følges opp i budsjettet for 2019, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Jubler for digital nullmoms

  Jubler for digital nullmoms

  Publisert: 15. mai 2018
  -Tekna er glad for at regjeringen nå gir nettutgavene til TU og andre fagpressetidsskrifter nullmoms på lik linje med dagsavisenes nettutgaver. Avisene fikk fritak allerede for to år siden. En slik forskjellsbehandling kunne ikke fortsette, hevder Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna og styreleder i TU Media AS.
 • -For svak satsing på klima- og teknologiutvikling

  -For svak satsing på klima- og teknologiutvikling

  Publisert: 15. mai 2018
  Tekna frykter at regjeringen ved å utsette og skrinlegge to av tre norske karbonfangstprosjekter, skaper usikkerhet rundt viljen til satsing på karbonfangst- og lagring (CCS).
 • -Viktig med flere kryptologer

  -Viktig med flere kryptologer

  Publisert: 15. mai 2018
  Tekna er meget fornøyd med at regjeringen har satt av 16,5 millioner kroner på kryptologi. -Dette er en god start, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Enighet i kommunesektoren - Brudd i staten

  Enighet i kommunesektoren - Brudd i staten

  Publisert: 09. mai 2018
  Det ble enighet mellom Akademikerne og KS i lønnsoppgjøret i kommunesektoren, som hadde frist 1.mai. I staten og i Oslo kommune er det brudd, med meklingsfrist 23.mai.
 • Genteknologi: Også Tekna er for oppmyking

  Genteknologi: Også Tekna er for oppmyking

  Publisert: 07. mai 2018
  Tekna er positiv til Bioteknologirådets forslag om oppmyking av genteknologiloven.
 • Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo: Krever endring av utdatert lønnssystem

  Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo: Krever endring av utdatert lønnssystem

  Publisert: 01. mai 2018
  - Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff.
 • Enighet i kommunesektoren

  Enighet i kommunesektoren

  Publisert: 01. mai 2018
  Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt.
 • Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

  Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

  Publisert: 30. april 2018
  – Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.
 • Høring: Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

  Høring: Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

  Publisert: 30. april 2018
  Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet høsten 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.
 • Forhandlingene fortsetter i staten

  Forhandlingene fortsetter i staten

  Publisert: 29. april 2018
  YS, LO og Unio brøt natt til søndag lønnsforhandlingene med staten. Akademikerne fortsetter forhandlingene. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt 30. april.
 • Rekordmange vil studere IKT

  Rekordmange vil studere IKT

  Publisert: 19. april 2018
  Søkningen til studier i IKT fortsetter å øke kraftig, viser tall fra Samorda Opptak.
 • Mangel på sikkerhetskompetanse

  Mangel på sikkerhetskompetanse

  Publisert: 12. april 2018
  -Det må umiddelbart tilføres midler øremerket kompetansepåfyll om digital sikkerhet, skriver Teknas generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Khrono.
 • Tekna-gjennomslag om IKT-sikkerhet i utdanningen

  Tekna-gjennomslag om IKT-sikkerhet i utdanningen

  Publisert: 11. april 2018
  Stortinget har bestemt at IKT-sikkerhet blir en del av alle ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge. – Dette er et av flere forslag vi i Tekna nå har fått gjennomslag for, og et viktig skritt for å øke kompetansen på IKT-sikkerhet i Norge, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo

  Krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo

  Publisert: 11. april 2018
  - Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier forhandlingsleder Erik Graff.
 • Krever lokal lønn for lektorer

  Krever lokal lønn for lektorer

  Publisert: 11. april 2018
  Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i dag.
 • Næringsministeren møtte Tekna-tillitsvalgt

  Næringsministeren møtte Tekna-tillitsvalgt

  Publisert: 10. april 2018
  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte i dag Rolls-Royce Marine for å diskutere selskapets fremtid i Norge. Teknatillitsvalgt i Rolls-Royce Marine André Stalheim Angelfoss overleverte et brev til ministeren med innspill og erfaringer med det norske FoU-støtteapparatet.
 • Akademikerne krever lønnsvekst for medlemmene i helsesektoren

  Akademikerne krever lønnsvekst for medlemmene i helsesektoren

  Publisert: 10. april 2018
  Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer.
 • God HMS gjør oss konkurransedyktige

  God HMS gjør oss konkurransedyktige

  Publisert: 09. april 2018
  Det er avgjørende at HMS-arbeidet i petroleumsnæringen styrkes. Sikkerhet må være norsk petroleumsnærings konkurransefortrinn. Det hevder Tekna-tillitsvalgt Peter Sabel i en kommentar til stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
 • Vil Statkrafts outsourcing av IT til India gi bedre sikkerhet?

  Vil Statkrafts outsourcing av IT til India gi bedre sikkerhet?

  Publisert: 09. april 2018
  Statkraft har inngått avtale med Indiske HCL om outsourcing av kontorsystemene. Er sikkerheten ivaretatt, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Lønnsoppgjøret 2018 i gang

  Lønnsoppgjøret 2018 i gang

  Publisert: 05. april 2018
  Lønnsoppgjøret i offentlig sektor for 2018 er i gang. Her er hovedtemaer og de viktigste datoene i årets oppgjør.
 • Krever forenkling av lønnssystemet

  Krever forenkling av lønnssystemet

  Publisert: 05. april 2018
  Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.
 • Stort gjennomslag i sikkerhetsinnstillingen

  Stort gjennomslag i sikkerhetsinnstillingen

  Publisert: 03. april 2018
  Tekna fikk stort gjennomslag i justiskomiteens innstilling til meldingen om IKT-sikkerhet. Justiskomiteen har i denne innstillingen lyttet nøye til Teknas anbefalinger, både om styrket sikkerhetskompetanse, regelverk knyttet til sikkerhet- og sårbarhetsvurderinger, og om kritisk digital infrastruktur.
 • Samisk app-selskap vant Tekna-pris

  Samisk app-selskap vant Tekna-pris

  Publisert: 26. mars 2018
  Mikkel Johansen Sara og MiksaPix Interactive AS er tildelt årets Tekna-pris Finnmark 2018. Selskapet utvikler apper og spill med samisk innhold på flere språk.
 • Tekna om klima og samfunn

  Tekna om klima og samfunn

  Publisert: 22. mars 2018
  I Tekna finner du møteplasser, oppdatert innsikt og muligheter til å påvirke.
 • Ny advokat gir privatrettslig rådgivning til medlemmene

  Ny advokat gir privatrettslig rådgivning til medlemmene

  Publisert: 20. mars 2018
  Tekna har ansatt advokaten Ali Ahmed, 31 år, som skal jobbe både med juridisk rådgivning innen privatrett, og med rådgivning overfor selvstendig næringsdrivende medlemmer. – I de tidligere jobbene mine har jeg særlig jobbet med arv og skrifte og boligrett, sier Ali Ahmed.
 • Nei til midlertidig prøvetid

  Nei til midlertidig prøvetid

  Publisert: 17. mars 2018
  Dersom prøvetiden praktiseres riktig er dette en god ordning både for arbeidstaker og arbeidsgiver, skriver leder for Teknas juridiske kontor Anne Cathrine Hunstad i DN 17.mars.
 • Fullt Tekna-gjennomslag for utdanningskrav

  Fullt Tekna-gjennomslag for utdanningskrav

  Publisert: 17. mars 2018
  Tekna har i lang tid kjempet for å få på plass en autorisasjonsordning av landmålere. Denne uken ga Stortinget sin tilslutning til dette.
 • Tekna løfter fram helseteknologi

  Tekna løfter fram helseteknologi

  Publisert: 16. mars 2018
  180 deltakere var samlet da Helsetekniologikonferansen gikk av stabelen på Gardermoen 16.mars. – Konferansen har utviklet seg til å bli en av de viktigste for aktører innen helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i Norge, sier prosjektleder Arild Ulseth i Tekna.
 • Setter spørsmål til manglende åpenhet

  Setter spørsmål til manglende åpenhet

  Publisert: 12. mars 2018
  Tekna kritiserer hemmeligholdet rundt outsourcingsplanene i Helse Sør-Øst. Mangel på åpenhet bidrar ikke til å gjenskape tillit, sier presidenten i Tekna til NRK.
 • Ny offentlig tjenestepensjon: Dette betyr det for deg

  Ny offentlig tjenestepensjon: Dette betyr det for deg

  Publisert: 08. mars 2018
  Regjeringen og partene i arbeidslivet har nå kommet fram til en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Her får du svar på viktige spørsmål rundt den nye avtalen.
 • Høring: Teknas politikkdokument om skole

  Høring: Teknas politikkdokument om skole

  Publisert: 05. mars 2018
  Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om skole på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet våren 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.
 • Pensjonsforhandlingene avsluttet

  Pensjonsforhandlingene avsluttet

  Publisert: 03. mars 2018
  Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen.
 • Pensjonsforhandlingene avsluttes i dag

  Pensjonsforhandlingene avsluttes i dag

  Publisert: 02. mars 2018
  Forhandlingene om ny pensjonsordning i offentlig sektor avsluttes etter planen 2. mars.
 • Derfor forhandler vi pensjon

  Derfor forhandler vi pensjon

  Publisert: 27. februar 2018
  Akademikerne, LO, YS og Unio er nå i forhandlinger med regjeringen om ny offentlig tjenestepensjon.
 • Optimisme etter politikermøter

  Optimisme etter politikermøter

  Publisert: 23. februar 2018
  Tekna-tillitsvalgt Helene Rangnes i Rolls-Royce Marine er optimistisk etter møter med næringsministeren og Møre-benken på Stortinget.
 • Møter næringsministeren

  Møter næringsministeren

  Publisert: 21. februar 2018
  Tekna og de andre fagforeningene i Rolls-Royce Marine møter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag.
 • #meetoo skaper et nytt klima for varslere

  #meetoo skaper et nytt klima for varslere

  Publisert: 20. februar 2018
  Ting er i ferd med å snu. Nå blir det lettere å være varsler.
 • Stortinget snur om kraftselskapene

  Stortinget snur om kraftselskapene

  Publisert: 16. februar 2018
  Det er flertall på Stortinget for å fjerne kravet om å skille nett og produksjon i kraftselskapene.
 • Arbeidsmarkedet for nyutdannete friskmeldes

  Arbeidsmarkedet for nyutdannete friskmeldes

  Publisert: 16. februar 2018
  Arbeidsmarkedet for nyutdannete sivilingeniører og naturvitere er i kraftig bedring.
 • -Viktig å være organisert

  -Viktig å være organisert

  Publisert: 15. februar 2018
  Fire av ti arbeidstakere som i dag ikke er fagorganisert, kan tenke seg å bli medlem av en fagforening, viser ny rapport.
 • Tekna Realistene tok prisen

  Tekna Realistene tok prisen

  Publisert: 12. februar 2018
  Tekna Realistene vant prisen "Årets faglige gruppering" i Tekna, for sin innsats i 2017.
 • Mia kan bli pensjonstaper

  Mia kan bli pensjonstaper

  Publisert: 08. februar 2018
  Tekna-medlem Mia Sandstrøm mener det er urettferdig at hennes generasjon må slite mer for pensjonen, skriver NRK.
 • Mulig salg av Rolls-Royce Marine

  Mulig salg av Rolls-Royce Marine

  Publisert: 07. februar 2018
  Tekna er blant organisasjonene som har sendt et brev til næringsministeren om det mulige salget av Rolls-Royce Marine.
 • Brennhett i Drammen

  Brennhett i Drammen

  Publisert: 06. februar 2018
  Brannforum er i gang, med temaer som spenner fra tunnelbranner til tusenvis av strømløse kunder.
 • Tekna ønsker evaluering

  Tekna ønsker evaluering

  Publisert: 02. februar 2018
  Fagforeninger og partier krever evaluering av reform som tapper statlige virksomheter for milliarder, skriver Dagsavisen.
 • -Ikke mist menneskeligheten

  -Ikke mist menneskeligheten

  Publisert: 31. januar 2018
  -Vi må styrke det unikt menneskelige i samspillet med maskinene, sa Camilla A. C. Tepfers under Kundeservicedagene.
 • Bistand fra Tekna - forlik i Fredrikstad

  Bistand fra Tekna - forlik i Fredrikstad

  Publisert: 29. januar 2018
  -Dette har vært en lang og komplisert prosess, sier Cecilie Fauchald Rygg, som er advokat ved Juridisk kontor i Tekna.
 • Felles brev om funksjonelt skille

  Felles brev om funksjonelt skille

  Publisert: 29. januar 2018
  Tekna er blant undertegnerne av et brev til Stortingets Energi- og miljøkomite om endringer i energilovens bestemmelser om funksjonelt skille.
 • Enighet i sykehuskonflikten

  Enighet i sykehuskonflikten

  Publisert: 25. januar 2018
  Leder for Akademikerne Helse Rune Frøyland er lettet og glad for en avtaleløsning i en langvarig og krevende uenighet.
 • Ny regjering, nye muligheter

  Ny regjering, nye muligheter

  Publisert: 23. januar 2018
  Søndag 14. januar presenterte statsminister og partileder Erna Solberg, partileder Siv Jensen og partileder Trine Skei Grande Jeløya-plattformen.
 • Politiske gjennomslag for Tekna

  Politiske gjennomslag for Tekna

  Publisert: 22. januar 2018
  Tekna har den siste tiden oppnådd en rekke betydelige politiske gjennomslag.
 • Nysgjerrig på fremtiden?

  Nysgjerrig på fremtiden?

  Publisert: 19. januar 2018
  Tekna ser mot fremtiden, og skal utarbeide en ny strategi. Endringer i arbeidsmarkedet, ny teknologi og rask endringstakt stiller nye krav til hva og hvordan fagforeninger skal levere for medlemmene og samfunnet. Bli med på trendsamlinger over hele landet for å påvirke Teknas retning fremover!
 • Datasikkerhet: -Teknologene må med

  Datasikkerhet: -Teknologene må med

  Publisert: 19. januar 2018
  Dataangrepet mot Helse Sør-Øst skaper reaksjoner. Tekna foreslår flere konkrete tiltak for at vi skal kunne håndtere risiko for kritisk digital infrastruktur.
 • Tenketank om rekruttering

  Tenketank om rekruttering

  Publisert: 18. januar 2018
  Tekna og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering inviterer en ekspertgruppe til arbeidsmøte om rekruttering til realfag og teknologi i Ingeniørenes Hus.
 • Regjeringserklæringen uttrykker satsing på innovasjon, arbeidsplasser og teknologiutvikling

  Regjeringserklæringen uttrykker satsing på innovasjon, arbeidsplasser og teknologiutvikling

  Publisert: 14. januar 2018
  Tekna mener en ny regjering av Venstre, Høyre og FrP gir spennende muligheter for teknologer og realister de neste årene.
 • - LO provoserer

  - LO provoserer

  Publisert: 12. januar 2018
  - LO provoserer når de sier at bare de kan sikre et godt velferdssystem og et rettferdig arbeidsliv med medbestemmelse.
 • 240 tillitsvalgte samlet for å diskutere arbeidslivspolitikk

  240 tillitsvalgte samlet for å diskutere arbeidslivspolitikk

  Publisert: 11. januar 2018
  Hvordan ruster arbeidslivet seg for fremtidens utfordringer? Dette var temaet da Tekna samlet 240 tillitsvalgte fra privat, kommunal og statlig sektor til Teknas første Arbeidslivspolitiske konferanse.
 • Kursdagene - en kongelig suksess

  Kursdagene - en kongelig suksess

  Publisert: 09. januar 2018
  TeknaMagasinet: For 60. gang gjennomføres Kursdagene i Trondheim. Det årlige arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og NTNU i Trondheim.
 • -Stor etterspørsel etter sivilingeniører

  -Stor etterspørsel etter sivilingeniører

  Publisert: 09. januar 2018
  Det vil være stor etterspørsel etter sivilingeniører de neste 20 årene, viser en ny rapport.
 • - Mer praktiskrettet matte

  - Mer praktiskrettet matte

  Publisert: 05. januar 2018
  Vi må ta matten fra å føles som et tungt skriftspråk som mangler oversettelse, og gjøre det til noe nært som barn har et forhold til. Dette skriver Tekna-student Sindre Nyborg i et debattinnlegg.
 • Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Publisert: 15. februar 2017
  Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.
Sist oppdatert: 4. juni 2018