Aktuelt

 • Tekna slakter sikkerhetsinnsatsen

  Tekna slakter sikkerhetsinnsatsen

  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener at kompetansegapet innen ikt-sikkerhet er så stort at Norge snart ikke kan følge sine politiske vedtak på sikkerhetsområdet.
 • Lønnsstatistikk 2017

  Lønnsstatistikk 2017

  Lønnsutviklingen for høyt utdannete teknologer og realister er igjen lett stigende, etter noen år med lav vekst. – Det er positivt at vi nå ser økt lønnsvekst. Våre medlemmer har vist ansvarlighet gjennom hele oljekrisen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Klart for Kursdagene

  Klart for Kursdagene

  Temaene for Kursdagene 2018 er digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.
 • Regnes reisetid som arbeidstid?

  Regnes reisetid som arbeidstid?

  Regnes reisetid som arbeidstid? Tekna har fått flere spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer om reisetid, etter at EFTA-domstolen nylig kom med en uttalelse om reisetid kan regnes som arbeidstid.
 • Samling for store Tekna-grupper

  Samling for store Tekna-grupper

  Tilbakemeldingene etter Teknas første konsernkonferanse er overveldende positive. De tillitsvalgte fremhevet nytten av å kunne diskutere felles utfordringer, og flere grupper har fått ny energi.
 • Tekna Sunnhordland ble årets avdeling 2017

  Tekna Sunnhordland ble årets avdeling 2017

  På fire år har Tekna Sunnhordland gått fra å være liten og nærmest sovende, til å bli en aktiv avdeling, som bidrar sterkt i lokalsamfunnet, særlig når det gjelder realfagstiltak overfor barn og unge. Den ble "årets avdeling" blant annet for sin innsats med rekruttering til realfag og lokal synlighet.
 • Tekna-forslag om arbeidsledige: Økende oppslutning

  Tekna-forslag om arbeidsledige: Økende oppslutning

  Mange arbeidsledige Tekna-medlemmer ønsker faglig påfyll for å kvalifisere seg til sin neste jobb.
 • Arbeidstid for lærere

  Arbeidstid for lærere

  Partene ble i går enige om å prolongere arbeidstidsavtalen for skoleverket.
 • Instituttene trenger mer

  Instituttene trenger mer

  Tekna og Abelia mener at regjeringen viser oppsiktsvekkende lav interesse for forskningsinvesteringer.
 • Dette kan banken spørre om

  Dette kan banken spørre om

  Banker og en rekke andre som omfattes av §4 i Hvitvaskingsloven, er nå pålagt å innhente opplysninger om alle kunder og deres kundeforhold.
 • Tekna med i Sikkerhetsforum for oljeindustrien

  Tekna med i Sikkerhetsforum for oljeindustrien

  Tekna er invitert til å delta i Sikkerhetsforum. Vår representant blir tillitsvalgt i Statoil Peter Sabel. Sikkerhetsforum er et partssammensatt forum som skal bidra til at norsk olje- og gassindustri er en foregangsnæring innen styring av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko både nasjonalt og internasjonalt.
 • Flere budsjettgjennomslag

  Flere budsjettgjennomslag

  De borgerlige partiene på Stortinget har blitt enige om statsbudsjettet for 2018. - Vi gleder oss over at en rekke av våre innspill har vært sentrale i forhandlingene, og blitt en del av det endelige resultatet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Overrasket over mangel på friske midler til karbonlagring

  Overrasket over mangel på friske midler til karbonlagring

  I budsjettavtalen, som ble inngått mellom de borgerlige partiene i november, legges det ikke opp til noen økning i bevilgningene til karbonfangst, transport og lagring, slik Tekna og flere andre organisasjoner har bedt om.
 • Norsk oppfinnelse vant Norwegian Tech Award 2017

  Norsk oppfinnelse vant Norwegian Tech Award 2017

  Thermo Fisher Scientific vant Norwegian Tech Award 2017. Bedriften produserer en moderne variant av Ugelstadkulene, som forenkler og forbedrer DNA-analyse. – Vi gratulerer vinneren, som er en norsk oppfinnelse og innovasjon, sier juryleder og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Seier til Akademikerne i Arbeidsretten

  Seier til Akademikerne i Arbeidsretten

  Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. - En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.
 • Tekna overrasket over regjeringens kuttforslag

  Tekna overrasket over regjeringens kuttforslag

  Tekna mener regjeringens forslag om å kutte 50 millioner til Forskningsrådets forskningsbaserte nyskapingsprogram FORNY 2020 er stikk i strid med fagekspertisens anbefalinger. Nå krever fagforeningen at regjeringen, KrF og Venstre får på plass friske midler til FORNY i budsjettforhandlingene.
 • HMS i petroleumsvirksomheten

  HMS i petroleumsvirksomheten

  Fredag 29. september fikk arbeids- og sosialministeren overlevert rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Tekna deltok med Peter Sabel, Statoil.
 • Teknologiens muligheter og utfordringer

  Teknologiens muligheter og utfordringer

  Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg tar opp muligheter og utfordringer med teknologibruk innen biometri på Ekko på NRK2.
 • Brenner du for faget?

  Brenner du for faget?

  Vil du møte kolleger og andre fra ditt fagmiljø? Fagnettverkene i Tekna er verdifulle, og de er i sterk vekst. De arbeider for å skape et faglig miljø for engasjerte fagpersoner. Bli med, da vel!
 • Akademikerne 20 år - gratulerer!

  Akademikerne 20 år - gratulerer!

  I disse dager fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen er blitt en viktig aktør i norsk arbeidsliv. Hvor går veien videre for Akademikerne de neste 20 årene?
 • Sterke reaksjoner på kutt i karbonfangst

  Sterke reaksjoner på kutt i karbonfangst

  Tekna, Bellona, LO og NHO er blant dem som går kraftig ut mot regjeringens foreslåtte kutt i støtten til karbonfangst og lagring.
 • Søker etter mastermotivator

  Søker etter mastermotivator

  Stadig flere opplever at mastergraden er nødvendig for å være attraktiv for de mest interessante jobbene i arbeidslivet. Nå skal Tekna engasjere en mastermotivator som skal reise rundt i landet og fortelle om verdien av å fullføre masterutdanning.
 • Tekna om statsbudsjettet 2018

  Tekna om statsbudsjettet 2018

  - Dette er et blå-grått statsbudsjett, med noen lyspunkter og flere ting som bør rettes opp, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. Tekna har nå vært i en rekke komitéhøringer med sine innspill til budsjettet.
 • Fremtidens utdanning – utdanning for fremtiden?

  Fremtidens utdanning – utdanning for fremtiden?

  -Skal vi ha teknisk- naturvitenskaplige utdannelser som bidrar til å skape morgendagens arbeidsplasser og smarte løsninger for fremtiden, må vi ha utdanningstilbud som har moderne bygg, nødvendig utstyr og god infrastruktur på plass, sier Karen Ane F. Skjennum, leder av Tekna Student.
 • Tekna etterlyser fremtidsrettede tiltak for omstilling og innovasjon

  Tekna etterlyser fremtidsrettede tiltak for omstilling og innovasjon

  - Tekna støtter et ansvarlig statsbudsjett som prioriterer vekst og bærekraft i fremtiden. Men budsjettet går ikke langt nok for å få til omstillingene som er nødvendige. Stortinget må derfor sørge for et budsjett som aktivt bruker teknologi og kompetanse for å skape fremtidens arbeidsplasser, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
 • Tekna i møte med næringsministeren

  Tekna i møte med næringsministeren

  Representanter fra politisk ledelse i EL og IT Forbundet, NITO, Tekna og Negotia sammen med konserntillitsvalgte fra disse i Telenor, gjennomførte tirsdag 3. oktober et møte med næringsminister Monica Mæland og representanter fra handelspolitisk avdeling- og eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Fakta, ikke følelser

  Fakta, ikke følelser

  Les innlegg i Adresseavisen av Sigrid Rønneberg, nestleder i Teknas fagutvalg.
 • Felles innspill om IKT og teknologi

  Felles innspill om IKT og teknologi

  Teknologi og koding må bli obligatorisk i skolen. En opptrappingsplan for ikt-studier må utarbeides. IKT-kompetansen blant arbeidstakerne må kartlegges. Dette er noen av punktene som Tekna, NITO, Abelia og IKT-Norge peker på som innspill for regjeringens politiske plattform fram mot 2021.
 • Teknologisk folkefest på Oslo Skaperfestival

  Teknologisk folkefest på Oslo Skaperfestival

  Hackere, hjemmemekkere, håndverkere og forskere: Denne helgen strømmer de alle til Deichmanskes hovedbibliotek for å vise frem sine spenstigste oppfinnelser.
 • - Myndighetene må ha kontroll på sikkerhetskritiske IKT-tjenester i olja

  - Myndighetene må ha kontroll på sikkerhetskritiske IKT-tjenester i olja

  Rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten» ble fredag 29. september presentert for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. I rapporten anbefaler Tekna og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene at IKT- tjenester for anlegg i Norge som berører kritisk infrastruktur, bør være underlagt norske myndigheters overordnede ansvar og tilsynsmulighet.
 • - Vil ha mer fart i romfarten

  - Vil ha mer fart i romfarten

  - Norsk romfartsatsing handler om næringsutvikling og teknologioverføring. Dette understreket Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg da Tekna arrangerte romfartdebatt på Cutting Edge-festivalen.
 • Digitalt grenseforsvar - Hva står på spill

  Digitalt grenseforsvar - Hva står på spill

  V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet? 25.september stiller Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på debatt i Litteraturhuset i Oslo kl.19.00. Debatten blir streamet.
 • Tekna med romfartdebatt på Norges største teknologifestival

  Tekna med romfartdebatt på Norges største teknologifestival

  Cutting Edge-festivalen er den største tverrfaglige teknologi-festival i Norge, og en del av Oslo Innovation Week. Tekna arrangerer egen romfartdebatt under festivalen. Du kan også møte oss på stand.
 • Gi oss digital likebehandling

  Gi oss digital likebehandling

  -Det er direkte konkurransevridende at regjeringen ikke sørger for like vilkår mellom dags- og fagpressen, skriver styreleder i Teknisk Ukeblad Ivar H. Kristensen i dagens DN.
 • Dette betyr stortingsvalget for Tekna

  Dette betyr stortingsvalget for Tekna

  Stortingsvalget er avgjort: Det er fortsatt borgerlig flertall i Stortinget med 88 mot 81 representanter. Det betyr at Erna Solberg med stor sannsynlighet er statsminister også de fire neste årene. IKT-sikkerhet og etter- og videreutdanning er blant sakene Tekna vil jobbe med fremover.
 • Oslo Skaperfestival 2017

  Oslo Skaperfestival 2017

  Er du kreativ, nysgjerrig og har skaperglede? Eller har du bare lyst til å gjøre noe gøy for deg og ungene? Da bør du bli med på gratisfestivalen Oslo Skaperfestival!
 • Slutt på arbeidsledighetsforsikring

  Slutt på arbeidsledighetsforsikring

  Tilbudet Tekna har hatt om å tegne inntektssikring mot arbeidsledighet ble stengt for nysalg med virkning fra 1. september.
 • Etter- og viderutdanning viktig i valget

  Etter- og viderutdanning viktig i valget

  Både Høyre og Ap går nå til valg på å gjennomføre en etter- og videreutdanningsreform, med hver sin modell. Tekna vil kjempe for at høyt utdannede ikke blir glemt denne gangen, uansett hvem som vinner valget.
 • Tekna advarer mot translate.com

  Tekna advarer mot translate.com

  Tekna advarer norske myndigheter, selskaper og privatpersoner mot naiv bruk av Translate.com
 • Digitaliseringsstrategi

  Digitaliseringsstrategi

  Regjeringen la fredag 25.august fram en ny digital strategi for grunnskolen og videregående skole. - Det er positivt at regjeringen nå på en gjennomtenkt måte setter klare mål for arbeidet med digitalisering i skolen, sier generalsekretær i Tekna Ivar Horneland Kristensen.
 • Kalkulert frafall

  Kalkulert frafall

  Overbooking av studenter til universiteter og høgskoler svekker kvaliteten på studiene, er negativt for det psykososiale miljøet, og kan bidra til større frafall. Dette hevder leder av Tekna Student Karen Anne Skjennum i et innlegg i Klassekampen.
 • 5 tips til studiestart

  5 tips til studiestart

  Fadderukene er for lengst i gang og snart venter universitetene og høyskolene inntog av nye og gamle studenter. Å orientere seg som ny student kan være utfordrende. Vi i Tekna har laget en sjekkliste for nye (og gamle) studenter.
 • Heldigitalt i Arendal

  Heldigitalt i Arendal

  Tekna var sterkt tilstede under Arendalsuka i år, og i fire debatter diskuterte president Lise Lyngsnes Randeberg utfordringer knyttet til digitaliseringen av samfunnet. – Dette var en av de beste Arendalsukene jeg har vært på, og vi traff blink med å løfte digitalisering som tema, sier Randeberg.
 • Digital unnasluntring kan ikke forsvares

  Digital unnasluntring kan ikke forsvares

  Les innlegg om sikkerhet og sårbarhet i Næringspolitikk.no av Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
 • Rekordstor søknad til IKT

  Rekordstor søknad til IKT

  1100 flere har søkt IKT-fag i år enn i fjor.
 • Nordmenn har ikke for mye kompetanse

  Nordmenn har ikke for mye kompetanse

  Les debattinnlegg i Adressa av Karen Ane F. Skjennum, leder av Tekna Student.
 • Tekna i styringsgruppen til Regjeringens Digital21-strategi

  Tekna i styringsgruppen til Regjeringens Digital21-strategi

  Regjeringen ser behov for et raskt digitaliseringsløft i næringslivet, og vil nå ha Tekna med på laget i styringsgruppen til Digital21. - Utnevnelsen er en stor anerkjennelse for våre medlemmers kollektive kunnskap og ikke minst det vi foreløpig har oppnådd innen IKT-sikkerhet, kompetanseutvikling og teknologioverføring, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Tekna støtter Statoils hjemhenting av kritiske IKT-oppgaver til Norge

  Tekna støtter Statoils hjemhenting av kritiske IKT-oppgaver til Norge

  I fjor ble det avdekket en tydelig digital sårbarhet hos Statoil og vi er derfor svært fornøyd med at selskapet har tatt IKT-sikkerhet på alvor ved å hjemhente en rekke kritiske oppgaver.
 • Tekna på Arendalsuka 2017

  Tekna på Arendalsuka 2017

  Norge i en ny digital tidsalder, fremtidens kompetansebehov innen IKT, masseovervåkning og digitalt grenseforsvar. Dette er noen av temaene som Tekna tar opp på Arendalsuka.
 • Leirgulen ny kommunikasjonsdirektør i Tekna

  Leirgulen ny kommunikasjonsdirektør i Tekna

  Svein Inge Leirgulen (47) er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Tekna. - Etter 10 år i DNV GL flytter jeg nå over til Tekna. Jeg gleder meg til å arbeide for den mest interessante arbeidstakerorganisasjonen i landet. Teknas 72 000 medlemmer er sentrale i arbeidet med å løse samfunnsutfordringer innen blant annet klima, sikkerhet, energi, helse og samferdsel. Her er det mye akkumulert kunnskap og drivkraft, sier Leirgulen.
 • Toppmøte med KrF

  Toppmøte med KrF

  I et times langt møte med KrFs stortingsgruppe tok Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg opp ulike politiske løsninger for arbeidsmarkedet.
 • Tekna-gjennomslag for landmålere

  Tekna-gjennomslag for landmålere

  Regjeringen har i dag lagt fram forslag til autorisasjonsordning for landmålere, slik Tekna har jobbet for i mange år. Nå blir det krav til utdanning og praksis for å kunne kalle seg landmålere. Utdanningskravet skal være på bachelornivå (tre år) og den som skal godkjennes må ha en praksisperiode på minst to år.
 • Spiller svarteper om lakselus

  Spiller svarteper om lakselus

  Mattilsynet skyver ansvar og problemer over på enkeltpersoner uten selv å bidra med faglig avklaring og veiledning om lakselus, skriver Torill Moseng, president i Den norske Veterinærforening, og Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna i en kronikk i DN.
 • Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

  Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

  Lise Lyngsnes Randeberg er gjenvalgt som president i Tekna på foreningens representantskapsmøte. – Vi skal være stemmen for ansvarlig bruk av teknologi, sier hun.
 • Billigere medlemskap for nyutdannede

  Billigere medlemskap for nyutdannede

  - En kjempemessig gladsak, sier leder av Tekna Student Karen Ane Skjennum som kommentar til at nyutdannede skal få nyte godt av Teknas medlemstilbud til fortsatt studentpris første halvår etter endt studium.
 • - Krisen i olja er ikke over

  - Krisen i olja er ikke over

  – Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap til Dagens Næringsliv.
 • Fem millioner til spennende pilotprosjekt

  Fem millioner til spennende pilotprosjekt

  Hundrevis av oljeledige som mister retten til dagpenger fra Nav har heller ikke krav på sosialhjelp. Et pilotprosjekt for langtidsledige i Rogaland initiert av ingeniørorganisasjonene Tekna og Nito får fem millioner kroner.
 • Viktige gjennomslag for langtidsledige og IKT-studieplasser i revidert

  Viktige gjennomslag for langtidsledige og IKT-studieplasser i revidert

  Tekna har fått gjennomslag for både pilotprosjekt for arbeidsledige og flere IKT-studieplasser i Avtalen om revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert 7.juni.
 • Etterlyser relevante IKT-utdanninger

  Etterlyser relevante IKT-utdanninger

  Tekna mener det er viktig med en betydelig satsing på økt kapasitet i IKT-utdanningene. - Det er et formidabelt gap mellom arbeidslivets behov og antallet studenter innen IKT. Det ligger store gevinster i en betydelig økt satsing på IKT-kompetanse, sier leder for samfunnspolitikk i Tekna Terje Sletnes.
 • SmartDok tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark

  SmartDok tildeles Årets Tekna-pris i Finnmark

  Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person eller organisasjon/bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi.
 • Utdanningskomiteen vil ha kompetansekrav i IKT-utdanningen

  Utdanningskomiteen vil ha kompetansekrav i IKT-utdanningen

  Flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget fremmer forslag om konkrete tiltak for å sikre nødvendig kompetanse om IKT-sikkerhet hos alle kandidater med IKT-utdanning. Dermed kan det ligge an til at Tekna får gjennomslag i denne saken.
 • Tekna vil ha på plass sikkerhetstiltak

  Tekna vil ha på plass sikkerhetstiltak

  Stortingsmeldingen "Risiko i et trygt samfunn" er i disse dager til behandling i Stortinget. Tekna etterlyser konkrete tiltak for å møte fremtidens utfordringer innen IKT og sikkerhet.
 • Astroshow for skoleelever

  Astroshow for skoleelever

  Knut Jørgen Røed Ødegaard kjører "Out of Space»: Astroshow for skoleelever.
 • Stortinget lydhørt for Teknas politikk

  Stortinget lydhørt for Teknas politikk

  Alle partigruppene på Stortinget har vist stor interesse for Teknas standpunkter i møterunden vi har hatt med dem, sier Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk i Tekna.
 • Alt du må vite om ferie

  Alt du må vite om ferie

  Hvem har rett til ferie, hvor mye ferie og hvordan opptjenes feriepenger? Hvor mye ferie kan jeg overføre? Hva skjer med feriepengene når jeg slutter i jobben? Tekna-advokat Kari Tønnessen Nordli hjelper deg med regelverket.
 • Tekna vil gi innleide varslervern

  Tekna vil gi innleide varslervern

  Vi må få på plass klare regler, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg til Klassekampen.
 • Tekna-initiativ for ledige i Rogaland

  Tekna-initiativ for ledige i Rogaland

  "Rogalandserklæringen" ble signert 16. mai 2017 i Stavanger. Det er Tekna som har tatt initiativ til å få på plass en forpliktende avtale med KS, NHO og fylkeskommunen for å få flere arbeidsledige i jobb. NITO er også med på avtalen.
 • Tekna etterlyser satsing på IKT-sikkerhet

  Tekna etterlyser satsing på IKT-sikkerhet

  Tekna etterlyser mer satsing på sikkerhet i IKT-utdanningen. - Datasikkerhet er for lite prioritert i utdanningen av dataingeniører i Norge, sier Tekna-presidenten i Dagsnytt.
 • - Godt å se at regjeringen lytter til Tekna

  - Godt å se at regjeringen lytter til Tekna

  - Regjeringen har i revidert budsjett lyttet til noen av våre innspill, og det er jeg glad for, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna. Hun viser spesielt til bedre rammevilkår for gründere og oppstartvirksomheter, og til at det blir satt av midler til å få flere arbeidsledige med bakgrunn fra olje og gassvirksomheten i jobb.
 • Teknas synspunkter om åndsverk kan vinne frem

  Teknas synspunkter om åndsverk kan vinne frem

  Kulturdepartementets forslag til ny åndsverklov er på høring i familie- og kulturkomiteen på Storinget. – Det er mye godt arbeid i lovforslaget, og flere av Teknas synspunkter er tatt inn, sier Tekna-advokat Arve Vaale-Hallberg.
 • Nytt realfagsprosjekt vekker oppsikt

  Nytt realfagsprosjekt vekker oppsikt

  Et prosjekt for å lære unge realfag på en ny måte, vekker oppsikt i Utdanningsdirektoratet. Nå kan modellen som Tekna er med å finansiere, bli «eksportert» til andre kommuner.
 • TU selger tek.no til VG

  TU selger tek.no til VG

  TU Media AS selger nettstedet tek.no til VG (Schibsted). TU har eid tek.no i to år, og fokusert nettstedet mot tester og guider innen forbrukerelektronikk, som mobil. PC, lyd, bilde, TV med tilbehør. Tek.no ble en del av TU Media etter kjøpet av Mediehuset Tek fra Amedia sommeren 2015.
 • Tekna krever strengere klimalov

  Tekna krever strengere klimalov

  Tekna er blant organisasjonene som krever at forslaget til klimalov endres. Under den nylige høringen i Stortingets energi- og miljøkomité, la Forum for utvikling og miljø (ForUM) frem de 23 organisasjonenes tre krav til endringer.
 • - Vil ha sterkere IKT-opplæring

  - Vil ha sterkere IKT-opplæring

  Er vi beredt til å håndtere de sårbarhetsutfordringer vi står overfor når kritisk infrastruktur er digitalisert? Hvem kan lese pasientjournalen din? Bør det være et nasjonalt anliggende å ha ansvaret for systemet som forvalter pengestrømmen i våre banker? Hvor mange av våre doktorgradskandidater innen IKT kan sikkerhetsklareres for å jobbe med nasjonale sikkerhetsinteresser? Spørsmålene er mange. Tekna ønsker svar og debatt.
 • Tekna og Lær Kidsa Koding har startet ny kodeklubb

  Tekna og Lær Kidsa Koding har startet ny kodeklubb

  Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.
 • Enighet i staten

  Enighet i staten

  - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • Brudd i Oslo kommune

  Brudd i Oslo kommune

  -Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
 • Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Torsdag 27.april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren i de sentrale forhandlingene som berører medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt.
 • Vi trenger også grå pantere

  Vi trenger også grå pantere

  Automatisk datostempling av arbeidstakere er gått ut på dato. Les innlegget om seniorpolitikk av Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Ny rektor ved UiO

  Ny rektor ved UiO

  Svein Stølen er valgt til ny rektor ved UiO. – Tekna gratulerer Svein Stølen med seieren i rektorvalget. Vi gleder oss til å samarbeide i mange viktige saker fremover, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Søknadsflom til informasjonsteknologi

  Søknadsflom til informasjonsteknologi

  Søkertallene til informasjonsteknologi har steget med over 30 prosent det siste året, viser tall fra Samordna opptak. – Digitaliseringen av samfunnet skjer i rekordfart, og det er derfor gledelig at studentene nå søker seg til informasjonsteknologi, sier Karen Ane Frøyland Skjennum, leder av Tekna Student.
 • HR møter uten myndighet

  HR møter uten myndighet

  Permittering og oppsigelse skjer ofte uten reell drøfting med arbeidstagerne. Medvirkning erstattes av informasjonsmøter. Dette skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og leder av Tekna Privat Christopher Hoen i en kronikk i DN.
 • Teknas reaksjoner på NTP

  Teknas reaksjoner på NTP

  Tekna mener regjeringen sender positive signaler ved å bevilge en «teknologimilliard» til transportsektoren. Milliarden er tenkt fordelt over 12 år til forskning, innovasjonsprosjekter og pilotering hvor private og offentlige aktører går sammen om nye løsninger.
 • Forventer at staten følger opp

  Forventer at staten følger opp

  - Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • Vant teknologipris

  Vision iOn er tildelt Stavanger avdelings teknologipris for 2016. Vision iOn vant prisen for utviklingen og kommersialisering av innovativ kamerateknologi for olje- og gassindustrien.
 • Tekna-gjennomslag for autorisasjon

  Tekna-gjennomslag for autorisasjon

  - Regjeringen jobber i disse dager med et forslag om å innføre en autorisasjonsordning for landmålere. Dette er en revolusjon for landmålere, og et stort gjennomslag for Tekna, sier Arve Leiknes, leder av Tekna Samfunnsutviklerne, som er Teknas faggruppe for landmålere.
 • Valgkomiteens innstilling

  Valgkomiteens innstilling

  Valgkomiteen i Tekna innstiller på gjenvalg av Lise Lyngsnes Randeberg (bildet) som president.
 • -NTNU bør avklare egenandeler

  -NTNU bør avklare egenandeler

  Linjer ved NTNU har i en årrekke krevd ulovlige egenandeler for obligatoriske studieturer, og studentene må ofte betale dyrt, skriver «Under Dusken».
 • -Permittering kan være uheldig

  -Permittering kan være uheldig

  -Permittering kan være uheldig, og misbrukes ofte der det ville være bedre og riktigere å si opp folk, sier Tekna-president og nestleder i Akademikerne Lise Lyngnes Randeberg til DN i dag.
 • Teknas innspill til budsjettet

  Teknas innspill til budsjettet

  Mer penger til teknologioverføring, nasjonalt løft for IKT-kompetanse og nye tiltak i NAV for arbeidsledige gjennom utviding av ordningene med praksisplass og inkluderingstilskudd. Her er Teknas innspill til regjeringens første budsjettkonferanse.
 • Ubetalt overtid - en latent bombe

  Ubetalt overtid - en latent bombe

  Overtidsarbeid uten overtidsbetaling er en latent økonomisk bombe for arbeidsgivere, påpeker advokater i DN i dag, med grunnlag i Teknas ferske lønnsundersøkelse.
 • Teknologisk gjenbruk for en bedre verden

  Teknologisk gjenbruk for en bedre verden

  Mulighetene for teknologioverføring fra olje- og gassvirksomheten til andre sektorer er viktig for at Norge skal overholde sine klimaforpliktelser, skriver nestleder i Teknas fagutvalg Sigrid Rønneberg i et debattinnlegg i Dagsavisen.
 • 90 jenter bruker 8. mars til realfag

  90 jenter bruker 8. mars til realfag

  På dagens kvinnedag ruller to busser fra Skien med 90 jenter av sted med kurs mot hovedstaden, skriver Varden. Men de skal ikke gå i tog.
 • Akademikerne 20 år

  Akademikerne 20 år

  Akademikerne fyller 20 år, og er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten.
 • Kraftig økning i unge uten overtidsbetaling

  Kraftig økning i unge uten overtidsbetaling

  Andelen unge ingeniører med «særlig uavhengig stilling» er mer enn doblet på tre år, skriver DN i dag. Tekna advarer mot å gå med på ugunstige avtaler, selv om arbeidsmarkedet er tøft.
 • Skuffende kjennelse i Rikslønnsnemnda

  Skuffende kjennelse i Rikslønnsnemnda

  - Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse
 • Teknologiske blindsoner

  Teknologiske blindsoner

  Lysne II-rapporten inneholder ubesvarte spørsmål som må utredes før et digitalt grenseforsvar kan vurderes, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en kronikk i Dagens Næringsliv.
 • Vårens program, Oslo Avdeling

  Vårens program, Oslo Avdeling

  Last ned vårt vårprogram, og få oversikt over hele det lokale tilbudet til Tekna Oslo avdeling denne våren. Her kan du lese mer om våre kursserier og arrangementer, og du finner en samlet oversikt over alle våre regionale faggrupper, samt informasjon om de nasjonale faggruppene i Tekna. Ønsker du å få brosjyren i posten? Send en e-post til ida.breivik@tekna.no, og oppgi navn og adresse, og du får den tilsendt i løpet av kort tid.
 • -Vitenskapen er vårt kart og kompass

  -Vitenskapen er vårt kart og kompass

  -Våre barn fortjener den beste kunnskapen, sa Rasmus Benestad under Teknas CO2-konferanse, som ble arrangert for kort tid siden. Han er leder av Tekna Klima, og til daglig seniorforsker ved Meterologisk Institutt.
 • Tunnel oppkalles etter Teknas grunnlegger

  Tunnel oppkalles etter Teknas grunnlegger

  Norges lengste jernbanetunnel blir etter alt å dømme oppkalt etter Teknas grunnlegger Peter Andreas Blix.
 • Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.
 • Tekna støtter TFO 2017

  Tekna støtter TFO 2017

  Tekna støtter tildelingen for 2017 slik den er foreslått. Uttalelsen er i henhold til den grundige gjennomgangen av Teknas synspunkt på TFO-ordningen som ble gjort for ett år siden.
 • Positive til kompetansestrategi

  Positive til kompetansestrategi

  Tekna er positive til Nasjonal kompetansepolitisk strategi, som ble lansert 3.februar. - Et viktig element i strategien er at også grupper med høyere utdanning nå er med i kompetansebehovsvurderinger, sier samfunnspolitisk direktør i Tekna Terje Sletnes.
 • Tekna inviterte fagtopper for å diskutere outsourcing og offshoring

  Tekna inviterte fagtopper for å diskutere outsourcing og offshoring

  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg samlet mandag 31.januar ledere i flere fagorganisasjoner for å diskutere utfordringer knyttet til outsourcing og offshoring av tjenester, særlig knyttet til IKT-området.
 • Over 6600 saker til juridisk kontor

  Over 6600 saker til juridisk kontor

  Tekna-juristene har travle tider. I 2016 behandlet de 6600 henvendelser fra medlemmene. - Mange medlemmer er i en svært vanskelig situasjon på grunn av de tøffe tidene på arbeidsmarkedet, sier leder for Teknas juridiske kontor, advokat Anne Cathrine Hunstad.
 • Tekna gir deg nettverk

  Tekna gir deg nettverk

  -En av de viktigste medlemsfordelene du har i Tekna, er hjelp i overgangen fra studier til jobb, sier avdelingsleder i Tekna Roy Eskild Banken. Han viser til Tekna Ung, som er undergrupper av Teknas lokale avdelinger i blant annet Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.
 • Skeptisk til praksisprofessorater

  Skeptisk til praksisprofessorater

  Regjeringens forslag om å etablere fulltids praksisprofessorater for personer med bakgrunn fra arbeidslivet, er en kraftig nedvurdering av professorenes kompetanse og kapasitet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en kommentar til Kvalitetsmeldingen.
 • Relevante studier med høy kvalitet?

  Relevante studier med høy kvalitet?

  På årets Kontaktkonferanse i regi av Kunnskapsdepartementet var temaet kvalitet i høyere utdanning.
 • Krever styrket innsats for å få ledige i jobb

  Krever styrket innsats for å få ledige i jobb

  NAV-direktør Sigrun Vågeng tok fredag i mot ingeniørforeningene Tekna og NITO. Temaet for møtet var situasjonen for de arbeidsledige på sør- og vestlandet.
 • Tekna på toppmøte om digitalisering

  Tekna på toppmøte om digitalisering

  Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg deltok på toppmøte om digitalisering i går, hvor hun møtte blant andre statsminister Erna Solberg.
 • Digitalt grenseforsvar

  Digitalt grenseforsvar

  Tekna mener at rapporten fra Lysne II-utvalget om etablering av et digitalt norsk grenseforsvar ikke er god nok. Rapporten utgjør i følge Tekna ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om det er klokt å bruke store ressurser på å overvåke all datatrafikk inn og ut av landet.
 • Tekna i 2016: Godt gjennomslag politisk

  Tekna i 2016: Godt gjennomslag politisk

  - I 2016 har Tekna hatt betydelige politisk gjennomslag. Vi har over 72 000 medlemmer, og den tyngden bruker vi til å få gjennom politiske saker som betyr noe for medlemmene våre, og som er viktig for landet, sier president Lise Lyngsnes Randeberg.
Sist oppdatert: 11. september 2017