Teknas 3000 tillitsvalgte finner du i bedrifts-, etats- og kommunale grupper der de jobber med lønns- og arbeidsvilkår, i avdelingene der de bidrar til et lokalt tilbud, på fagsiden for å lage verdifulle møteplasser og blant studentene for å gi et godt tilbud.

Grunnopplæring

Det forventes at du som tillitsvalgt tar grunnopplæringen før du deltar på andre kurs. Les mer via lenkene på denne siden.

Tittel  Sted 
Bli kjent med Tekna E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i kommunal sektor E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i statlig sektor E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte i avdelingen E-læring
Grunnkurs for studentkontakter E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i privat sektor E-læring
Permittering E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på fagsiden E-læring
Slik bidrar du til at flere blir medlemmer i Tekna på din arbeidsplass E-læring
Tittel  Dato   Sted 
Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor 29.08.2018 OSLO
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 GRÅLUM
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 HAMMERFEST
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 PORSGRUNN
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 GRIMSTAD
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 TRONDHEIM
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 BERGEN
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 TROMSØ
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 STAVANGER
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 STORD
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 OSLO
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 BIRI
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 10.09.2018 DRAMMEN
Årets lokale forhandlinger i staten 11.09.2018 LILLESTRØM
Omstilling og nedbemanning i privat sektor 18.09.2018 GARDERMOEN
SK-opplæring 2018 21.09.2018 GARDERMOEN
Forhandlingsteknikk 25.09.2018 GARDERMOEN
Lov og avtale i privat sektor 02.10.2018 GARDERMOEN
Lov og avtale i privat sektor - hovedavtalen for NHO og Spekter 30.10.2018 OSLO
Omstilling og nedbemanning i privat sektor 05.11.2018 GARDERMOEN
Forhandlingsteknikk 13.11.2018 GARDERMOEN
Omstillingskurs 14.11.2018 TROMSØ
Lov og avtale i privat sektor 20.11.2018 GARDERMOEN
Lov og avtaleverk i statlig sektor 21.11.2018 OSLO
Forhandlingsteknikk 26.11.2018 OSLO

Kurstilbud til tillitsvalgte etter grunnopplæringen

Tittel  Dato   Sted 
Nettverk for erfarne tillitsvalgte 2018/2019 28.08.2018 OSLO
Pensjon: Nye rammevilkår i privat sektor 11.10.2018 GARDERMOEN
Kommunikasjon og påvirkning 22.10.2018 LILLESTRØM
Tillitsvalgtkonferansen Tekna Kommune 2018 25.10.2018 OSLO
Konflikthåndtering og hersketeknikker 01.11.2018 LILLESTRØM
Slik takler du rollen som lokal tillitsvalgt – i og etter endringsprosesser 06.11.2018 GARDERMOEN
Motivasjon og ledelse 15.11.2018 LILLESTRØM
Økonomiforståelse for tillitsvalgte 28.11.2018 OSLO
Samling for Teknas tillitsvalgte i Spekter-området 28.11.2018 OSLO
Praktisk styrearbeid som ansatterepresentant 29.11.2018 GARDERMOEN