Teknas 3000 tillitsvalgte finner du i bedrifts-, etats- og kommunale grupper der de jobber med lønns- og arbeidsvilkår, i avdelingene der de bidrar til et lokalt tilbud, på fagsiden for å lage verdifulle møteplasser og blant studentene for å gi et godt tilbud.

Grunnopplæring

Det forventes at du som tillitsvalgt tar grunnopplæringen før du deltar på andre kurs. Les mer via lenkene på denne siden.

Tittel  Sted 
Bli kjent med Tekna E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i kommunal sektor E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i statlig sektor E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte i avdelingen E-læring
Grunnkurs for studentkontakter E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i privat sektor E-læring
Permittering E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på fagsiden E-læring
Slik bidrar du til at flere blir medlemmer i Tekna på din arbeidsplass E-læring
Tittel  Dato   Sted 
Lov og avtale i privat sektor 27.02.2018 GARDERMOEN
Forhandlingsteknikk 08.03.2018 GARDERMOEN
Forhandlingsteknikk 12.04.2018 GARDERMOEN
Lov og avtale i privat sektor 17.04.2018 OSLO
Omstilling og nedbemanning i privat sektor 18.04.2018 OSLO
Individuell arbeidsrett 25.04.2018 OSLO
Forhandlingsteknikk 02.05.2018 OSLO
Omstilling i statlig sektor 08.05.2018 OSLO
Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor 29.08.2018 OSLO
Årets lokale forhandlinger i staten 11.09.2018 LILLESTRØM
Lov og avtaleverk i statlig sektor 21.11.2018 OSLO

Kurstilbud til tillitsvalgte etter grunnopplæringen

Tittel  Dato   Sted 
Tariffkonferanse Tekna Stat 2018 28.02.2018 OSLO
Ansettelsesprosesser i staten 06.03.2018 OSLO
Økonomiforståelse for tillitsvalgte 19.03.2018 GARDERMOEN
Nettverk for erfarne tillitsvalgte 2018 09.04.2018 OSLO
Fordypningskurs: Slik takler du rollen som lokal tillitsvalgt – i og etter endringsprosesser 19.04.2018 OSLO
Kommunikasjon og påvirkning 23.04.2018 LILLESTRØM
Pensjon: Nye rammevilkår i privat sektor 24.04.2018 GARDERMOEN
Praktisk styrearbeid som ansatterepresentant 29.05.2018 GARDERMOEN
Konflikthåndtering og hersketeknikker 31.05.2018 LILLESTRØM
Motivasjon og ledelse 07.06.2018 LILLESTRØM
Samling for Teknas tillitsvalgte i Spekter-området 28.11.2018 OSLO