Teknas 4000 tillitsvalgte finner du i bedrifts-, etats- og kommunale grupper der de jobber med lønns- og arbeidsvilkår, i avdelingene der de bidrar til et lokalt tilbud, på fagsiden for å lage verdifulle møteplasser og blant studentene for å gi et godt tilbud.

Aktuelt for tillitsvalgte i Tekna

Arrangementer for tillitsvalgte

Tittel  Dato   Sted 
Økonomiforståelse for tillitsvalgte 05.12.2019 OSLO
Faglig årsmøte 2020 07.02.2020 GARDERMOEN
Sist oppdatert: 5. mars 2019