Teknas 3000 tillitsvalgte finner du i bedrifts-, etats- og kommunale grupper der de jobber med lønns- og arbeidsvilkår, i avdelingene der de bidrar til et lokalt tilbud, på fagsiden for å lage verdifulle møteplasser og blant studentene for å gi et godt tilbud.

Grunnopplæring

Det forventes at du som tillitsvalgt tar grunnopplæringen før du deltar på andre kurs. Les mer via lenkene på denne siden.

Tittel  Sted 
Bli kjent med Tekna E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i kommunal sektor E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i statlig sektor E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte i avdelingen E-læring
Grunnkurs for studentkontakter E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i privat sektor E-læring
Permittering E-læring
Grunnkurs for tillitsvalgte på fagsiden E-læring
Slik bidrar du til at flere blir medlemmer i Tekna på din arbeidsplass E-læring
Forberedelse til valgkomitéarbeidet E-læring
Tittel  Dato   Sted 
Forhandlingsteknikk 23.01.2019 GARDERMOEN
Omstilling og nedbemanning i privat sektor 07.02.2019 LILLESTRØM
Lov og avtale i privat sektor 12.02.2019 GARDERMOEN
Lov og avtaleverk i statlig sektor 06.03.2019 OSLO
Forhandlingsteknikk 06.03.2019 GARDERMOEN
Omstilling i statlig sektor 20.03.2019 OSLO
Lov og avtale i privat sektor 08.04.2019 GARDERMOEN
Omstilling og nedbemanning i privat sektor 29.04.2019 LILLESTRØM
Individuell arbeidsrett 04.06.2019 OSLO
Omstilling og nedbemanning i privat sektor 13.06.2019 LILLESTRØM
Forhandlingsteknikk 21.08.2019 OSLO
Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor 27.08.2019 OSLO
Årets lokale forhandlinger i staten 29.08.2019 OSLO
Lov og avtale i privat sektor - hovedavtalen for NHO og Spekter 10.10.2019 OSLO

Kurstilbud til tillitsvalgte etter grunnopplæringen

Tittel  Dato   Sted 
Tariffkonferanse Tekna Stat 2019 05.03.2019 OSLO
Styrearbeid og møteledelse 06.03.2019 OSLO
Kommunikasjon og påvirkning 24.04.2019 LILLESTRØM
Nettverk for erfarne tillitsvalgte 2019 08.05.2019 OSLO
Økonomiforståelse for tillitsvalgte 10.05.2019 LILLESTRØM
Praktisk arbeid som ansattvalgt medlem i bedriftens styre 15.05.2019 OSLO
Konflikthåndtering og hersketeknikker 27.05.2019 GARDERMOEN
Motivasjon og ledelse 06.06.2019 GARDERMOEN
Strategiseminar Tekna Stat 2019 04.12.2019 OSLO