Teknas 4000 tillitsvalgte finner du i bedrifts-, etats- og kommunale grupper der de jobber med lønns- og arbeidsvilkår, i avdelingene der de bidrar til et lokalt tilbud, på fagsiden for å lage verdifulle møteplasser og blant studentene for å gi et godt tilbud.

Aktuelt for tillitsvalgte i Tekna

Arrangementer for tillitsvalgte

Tittel  Dato   Sted 
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

21.04.2020 OSLO
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

28.04.2020 SOLA
Hvordan bidrar du som tillitsvalgt til en ryddig omstillingsprosess

Avlyst

28.04.2020 OSLO
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

29.04.2020 BERGEN
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

29.04.2020 SANDEFJORD
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

05.05.2020 TRONDHEIM
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

06.05.2020 KRISTIANSAND S
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

07.05.2020 OSLO
Tariffkonferansen - Privat sektor

Avlyst

07.05.2020 TROMSØ
Økonomiforståelse for tillitsvalgte

Avlyst

12.05.2020 OSLO
Kommunikasjon og påvirkning

Avlyst

25.05.2020 OSLO
Konflikthåndtering og hersketeknikker

Avlyst

27.05.2020 OSLO
Tillitsvalgt og relasjonsbygger

Avlyst

04.06.2020 OSLO
Tekna PKS-fellessamling for sektorstyrene 17. sep 17.09.2020
Forhandlingsteknikk - Bergen 29.10.2020 BERGEN
Tekna Kommune tillitsvalgtkonferanse 2020 29.10.2020 OSLO
Sist oppdatert: 5. mars 2019