Hvordan opprette lokal Tekna-gruppe

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å opprette Tekna-gruppe på din arbeidsplass.

  1. Ett eller flere medlemmer i bedriften kan innkalle til medlemsmøte for å etablere bedriftsgruppe. Tekna kan bistå med gjennomføring av møtet. For råd og bistand, kontakt Wenche Drange (+47 980 36 427) eller vår medlemsservice (+47 22 94 75 00).
  2. På medlemsmøtet skal det velges et styre og vedtas vedtekter. Styret bør bestå av minst en leder og nestleder. Mønstervedtekter finner du her (word-fil)
  3. Vedtekter og referat fra medlemsmøtet sendes Tekna.
  4. Tekna sender brev til bedriften med informasjon om etablert bedriftsgruppe med styre, og krever opprettelse av Hovedavtale i samråd med bedriftsgruppa.
Sist oppdatert: 5. mars 2019