Det er enkelt å starte en Tekna-gruppe hvis det ikke finnes en fra før i virksomheten. En gruppe kan startes hvis man er tre eller flere medlemmer på arbeidsplassen. I offentlig sektor kreves bare to medlemmer for å starte gruppe.

Hva er fordelene med en Tekna-gruppe?

 1. Medlemmene får et forum å diskutere arbeids- og lønnsvilkår på arbeidsplassen, og via tillitsvalgt en kanal til ledelsen til å sende de signaler man er enige om.
 2. Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med virksomheten. Gjennom tariffavtaler får medlemmene og den tillitsvalgte utvidede rettigheter. Tariffavtalen gir rettigheter på områder hvor virksomheten kan bestemme ensidig ellers. 
  • Tariffavtale er en forutsetning for rett til årlige lønnsforhandlinger.
  • Tariffavtale gir drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold.
  • Tariffavtale gir rett til informasjon fra ledelsen.

Dere trenger bare tre Tekna-medlemmer for å danne en gruppe. Eller to i offentlig sektor. 

Hva er fordelene med å være tillitsvalgt?

 1. Du får tilgang til Teknas etterspurte kurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs, og man har rett til å delta på nødvendige kurs i arbeidstiden.
 2. Kunnskapen man får som tillitsvalgt, eksempelvis om arbeidsrett og drift, vil blant annet være nyttig i en senere lederrolle.
 3. Man får god innsikt i virksomheten og får anledning til å påvirke i positiv retning for både virksomhet og medlemmer.
 4. Tilgang til web-ressurser for tillitsvalgte og individuell rådgivning fra Tekna.

Hvordan oppretter jeg en gruppe?

Om dere er minimum tre Tekna-medlemmer som ønsker å danne er gruppe, kan dere gjøre dette ved å følge fremgangsmåten under.

Hvis du jobber i offentlig sektor trenger dere kun å være to medlemmer for å danne gruppe. 

 1. Ett eller flere medlemmer i virksomheten kan innkalle til et medlemsmøte for å etablere Tekna-gruppe. Tekna kan bistå med gjennomføring av møtet og kan også delta hvis ønskelig. Se kontaktinfo under.
 2. Hvis det er enighet på møtet om å starte en gruppe, må det velges et styre som skal lede gruppen. Det må også vedtas vedtekter for gruppens drift. Hvor mange som skal sitte i styret avhenger selvfølgelig av gruppens størrelse, men bør bestå av minst en leder og nestleder. Det må også tas referat fra møtet.
 3. Hvis dere ønsker å gjøre endringer i vedtektene må endringene godkjennes av Tekna sentralt. Kontakt oss for nærmere veiledning.
 4. Etter at medlemsmøtet er avholdt må dere sende vedtekter og referat til Tekna. Vi oppretter deretter gruppen i våre systemer. De tillitsvalgte får da de tilganger og informasjon som trengs.
 5. I privat sektor sender Tekna brev til bedriften med informasjon om at det er etablert bedriftsgruppe, og hvem som er representanter for gruppen. Vi anbefaler at det kreves tariffavtale, og vil gjøre dette samtidig hvis tillitsvalgte ønsker det. I offentlig sektor er det tilstrekkelig at den tillitsvalgte selv informerer arbeidsgiver om at dere har dannet gruppe og hvem som representerer gruppa.

Kontakt oss om å danne en Tekna-gruppe

Hanne Karine Nordstedt

Hanne Karine Nordstedt

Rådgiver, avdeling arbeidsliv

hanne.nordstedt@tekna.no Tel: 98848083
Sist oppdatert: tirsdag 22. mars 2022