Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-gruppe på arbeidsplassen i forhandling med ledelsen

Råd og tips

– Stadig viktigere med Tekna-grupper

Publisert: 23. apr. 2021

– Egne tillitsvalgte sikrer at gruppens kompetanse synliggjøres, sier Hanne Karine Nordstedt, som er rådgiver i Seksjon for arbeidsliv og juss.

En Tekna-gruppe på arbeidsplassen gir deg tilgang til et formelt forum hvor du kan påvirke dine lønns- og arbeidsforhold, påpeker hun.

Les også: Tekna-gruppen i Cognite har vokst seg stor og fått innflytelse i viktige spørsmål på arbeidsplassen.

– Hvorfor er det så viktig med en Tekna-gruppe på arbeidsplassen?

– Gjennom Tekna-grupper og lokale tillitsvalgte ivaretas medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Med en gruppe får Teknas medlemmer gjennom tillitsvalgt mulighet til å påvirke lønns- og arbeidsvilkår, og de får et forum for å diskutere viktige saker som berører dem.

Dette formaliserer og sikrer dialog med ledelsen, også i krisetider, noe vi har sett som særlig relevant under koronaepidemien.

Med en gruppe har man også mulighet til å kreve tariffavtale med bedriften, som gir gruppen utvidede rettigheter for eksempel til informasjon, drøftinger og ikke minst lønnsforhandlinger. 

Ta din plass ved bordet – bli medlem i en fagforening

Når ledelsen skal diskutere neste års lønnsvekst, omorganiseringer eller kanskje permitteringer, lønner det seg å ha en tillitsvalgt i rommet. Er du Tekna-medlem, så snakker hun din sak. Les mer om hvorfor det lønner seg å være med i en fagforening.

– Hva er de klareste fordelene med en egen Tekna-gruppe? 

– Man går fra det individuelle til det kollektive – medlemmene våre står sterkere sammen. Gjennom en tillitsvalgt får de en stemme, og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og ikke minst bedriften i positiv retning. 

Hanne Karine Nordstedt
Hanne Karine Nordstedt, rådgiver i Seksjon for arbeidsliv og juss.

– Hva kan du risikere dersom dere ikke har en egen gruppe?

– Uten en gruppe og en tillitsvalgt kan arbeidsgiver ensidig ta beslutninger om forhold som berører medlemmene. Man har ingen tillitsvalgt som representerer medlemmenes interesser, og kan risikere å miste verdifull innflytelse. Man har heller ikke rett på lokale lønnsforhandlinger.

– Hvordan er det man går fram for å lage en egen gruppe?

Det er en enkel prosess å få til. Man må være minst tre medlemmer, men det anbefales at man kaller inn til et medlemsmøte. Her velger man et styre, minimum leder og nestleder, og vedtar vedtekter. Møtereferat og vedtekter sendes inn til oss, og vips så er gruppen etablert.

Teknas Generalsekretariat står parat for å hjelpe nye grupper og ferske tillitsvalgte. De får tilgang til en rekke digitale verktøy, grundig opplæring og ikke minst god hjelp, rådgivning og støtte når de trenger det.

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og en av Norges beste bank- og forsikringsavtaler.

– Hvilke fordeler er det å ha egne tillitsvalgte i virksomheten?

– En tillitsvalgt er kanskje Teknas viktigste medlemsfordel. Tekna representerer en medlemsgruppe med høy kompetanse som bør belønnes. Egne tillitsvalgte sikrer at gruppens kompetanse synliggjøres, og ivaretar gruppens særinteresser og ikke minst i lokale lønnsforhandlinger.

Medlemmene i Tekna kan gjerne ha spesielle avklaringsbehov som det er viktig at nettopp en Tekna-gruppe kan ta opp med bedriften.

Les også