Tekna-gruppe på arbeidsplassen i forhandling med ledelsen

Råd og tips

Slik får du større påvirkning på arbeidsplassen

23. apr. 2021

Visste du at en Tekna-gruppe på arbeidsplassen gir deg tilgang til et formelt forum hvor du kan påvirke dine lønns- og arbeidsforhold? Med en bedriftsgruppe kan dere kreve tariffavtale og få drøftingsrett rundt saker som har betydning for dere.

En tariffavtaler gir medlemmene utvidede rettigheter på områder hvor bedriften kan bestemme ensidig ellers. Den gir også rett til årlige lønnsforhandlinger i privat sektor og drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold.

Les mer om hvordan Tekna-gruppen i Cognite har vokst seg stor og fått innflytelse i viktige spørsmål på arbeidsplassen.

Viktig i krisetider

Med Tekna-gruppe sikrer dere en dialog mellom ledelsen og de ansatte rundt de viktige avgjørelsene i bedriften. Dette er spesielt verdifullt i krisetider eller når det for eksempel er omorganisering i bedriften.

Ta din plass ved bordet – bli medlem i en fagforening

Når ledelsen skal diskutere neste års lønnsvekst, omorganiseringer eller kanskje permitteringer, lønner det seg å ha en tillitsvalgt i rommet. Er du Tekna-medlem, så snakker hun din sak. Les mer om hvorfor det lønner seg å være med i en fagforening.

– Hovedpoenget med bedrftsgrupper er å sikre god dialog mellom ledelsen og de ansatte. På arbeidsplasser der det er Tekna-grupper ser vi at de tillitsvalgte har god oversikt, og en allerede etablert dialog gjør det lettere å håndtere kriser og omorganisering, sier Anders Kvam, forhandlingssjef for Tekna privat.

Ansatte uten Tekna-gruppe kan være mer sårbare 

Medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen blir ikke nødvendigvis involvert i drøftingsprosesser og vil derfor i mindre grad ha innsikt i hvorvidt bedriftene eksempelvis vurderer permitteringer.

– Tekna-tillitsvalgte har definitivt en stor betydning for sine medlemmer. I flere bedrifter hvor permitteringer har vært vurdert, har Tekna-tillitsvalgte bidratt til å få ned omfanget, sikret delvis fremfor 100 prosent permittering og organisert endring av arbeidsoppgaver fra ordinær drift til mer forskning og utvikling. Dette er bare noen eksempler som viser fordelen ved å ha gruppe, sier Kvam.

Anders Kvam, forhandlingssjef for Tekna privat

Tillitsvalgte med høy kompetanse 

Ved å opprette Tekna-gruppe på arbeidsplassen velger dere medlemmer som skal representerer dere overfor arbeidsgiver. Disse blir deres tillitsvalgte på arbeidsplassen og de vil være deres førsteledd for informasjon fra arbeidsgiver og fra Tekna. Tillitsvalgte får også være med på Tekna sine etterspurte tillitsvalgtskurs.

– På arbeidsplasser hvor det er Tekna-gruppe får juridisk avdeling i Tekna færre henvendelser fra enkeltmedlemmer fordi de allerede har fått mye god informasjon fra sine tillitsvalgte. Vi opplever at de tillitsvalgte er på ballen, at de er fleksible og at de snur seg fort rundt. Vervet er jo noe de gjør utenom den vanlige jobben sin, så det er virkelig bra at de stiller opp som de gjør, sier Kvam.

Tekna-gruppe gjør rådgiving enklere 

På arbeidsplasser hvor det finnes Tekna-grupper får juridisk kontor i Tekna løpende informasjon om situasjonen i bedriftene. Dette gir også et svært godt utgangpunkt for konkret rådgiving til enkeltmedlemmer i bedriften.

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og en av Norges beste bank- og forsikringsavtaler.

– Tillitsvalgte som holder oss informert gir oss muligheter til å stille forberedt når vi snakker med medlemmene. Vi vet allerede mye om situasjonen i bedriften, så når enkeltmedlemmene trenger bistand, vil informasjonen vi allerede har fått fra de tillitsvalgte hjelpe oss mye i veiledningen, sier Kvam.

Få bedre dialog med ledelsen 

Du kan følge oppskriften på tekna.no for hvordan dere kan danne en gruppe i deres bedrift. Husk at dere kun trenger å være tre Tekna-medlemmer for å kunne danne gruppe. Hos Tekna får dere oppfølgingen dere trenger.

– Det normale velkomstløpet når man danner grupper er introduksjonseposter og tilgang til kurs for tillitsvalgte. Men i tiden som har vært nå skreddersyr vi etter medlemmenes behov. Som regel driver vi juridisk veiledning parallelt med det vanlige introduksjonsløpet der vi hjelper tillitsvalgte i dialogen med bedriften, avslutter Kvam.

Les også