Tariffavtaler

Tariffavtaler gir mulighet til kollektiv regulering av arbeidsvikårene for medlemmene.

Tekna arbeider aktivt med etablering av tariffavtaler, lønnsspørsmål, forståelsen av arbeidsavtaler samt påvirkning av rammevilkårene i arbeidsforhold.

Tariffområde NHO

Tariffområde Spekter

Tariffområde Virke

Direkteavtaler i privat sektor

En direkteavtale er en avtale som er inngått mellom virksomheten og Tekna. Hvis du jobber i en bedrift med direkteavtale, kan du kontakte Tekna eller den tillitsvalgte for å tilgang til den.

Hovedavtale

Hovedtariffavtale

Særavtaler

Dette er kun et utvalg av sentrale særavtaler i staten. En fullstendig oversikt over inngåtte særavtaler finnes i Statens personalhåndbok.

Kommunal sektor

Som følge av koronakrisen er hovedtariffavtalene i kommunal sektor prolongert til 15.september. Det er inngått midlertidige avtaler om utvidede arbeidstidbestemmelser i kommunal sektor for KS, KS Bedrift og Oslo kommune pga. koronaviruset.

Tariffområdet KS

Tariffområde Oslo kommune

Tariffområdet Samfunnsbedriftene

Sist oppdatert: 3. september 2019