Tariffavtaler

Tariffavtaler gir mulighet til kollektiv regulering av arbeidsvikårene for medlemmene.

Tekna arbeider aktivt med etablering av tariffavtaler, lønnsspørsmål, forståelsen av arbeidsavtaler samt påvirkning av rammevilkårene i arbeidsforhold.

Tariffområde NHO

Tariffområde Spekter

Tariffområde Virke

Direkteavtaler i privat sektor

En direkteavtale er en avtale som er inngått mellom virksomheten og Tekna. Hvis du jobber i en bedrift med direkteavtale, kan du kontakte Tekna eller den tillitsvalgte for å tilgang til den.

Kommunal sektor

Tariffområdet KS

Tariffområde Oslo kommune

Tariffområdet KS bedrift

Sist oppdatert: 3. september 2019