Tariffavtaler

Tariffavtaler gir mulighet til kollektiv regulering av arbeidsvikårene for medlemmene.

Tekna arbeider aktivt med etablering av tariffavtaler, lønnsspørsmål, forståelsen av arbeidsavtaler samt påvirkning av rammevilkårene i arbeidsforhold.

Privat sektor

Tariffområde NHO

Tariffområde Spekter

Tariffområde Virke

Statlig sektor

Kommunal sektor

Tariffområdet KS

Tariffområde Oslo kommune

Tariffområdet KS bedrift

Sist oppdatert: 3. juli 2019