Tariffavtaler

Tariffavtaler gir mulighet til kollektiv regulering av arbeidsvilkårene for medlemmene.

Tekna arbeider aktivt med etablering av tariffavtaler, lønnsspørsmål, forståelsen av arbeidsavtaler samt påvirkning av rammevilkårene i arbeidsforhold.

Hovedavtale

Hovedtariffavtale

Særavtaler

Dette er kun et utvalg av sentrale særavtaler i staten. En fullstendig oversikt over inngåtte særavtaler finnes i Statens personalhåndbok.

Kommunal sektor

Som følge av koronakrisen er hovedtariffavtalene i kommunal sektor prolongert til 15.september. Det er inngått midlertidige avtaler om utvidede arbeidstidbestemmelser i kommunal sektor for KS, KS Bedrift og Oslo kommune pga. koronaviruset.

Tariffområdet KS

Tariffområde Oslo kommune

Tariffområdet Samfunnsbedriftene

Sist oppdatert: tirsdag 18. januar 2022