Tariffavtaler

Tariffavtaler gir mulighet til kollektiv regulering av arbeidsvikårene for medlemmene.