Å være medlem i en fagforening er større enn deg selv – det kommer også fellesskapet til gode.

Jobb og fritid i balansearbeidsliv_fritid_balanse_763158283.jpg

Vi tilbringer mye tid av livet vårt på jobb og det er viktig å ha det bra der. I Tekna jobber vi blant annet for et samfunn som legger til rette for å bruke din teknisk-naturvitenskapelig kunnskap og kompetanse, at du får utvikle deg videre etter endt utdanning, at den lange utdanningen din skal lønne seg og at arbeidslivet er tilpasset livsfasen du er i.

Her er eksempler på noen viktige fordeler som er lett å ta som en selvfølge, men som vi ikke hadde hatt uten fagforeningers innsats og dialog:

  • Fri lørdag
  • Overtidsbetaling
  • En femte ferieuke og 37,5 timers uke
  • Mulighet for lønnsforhandling

Jobben er ikke ferdig

Rettigheter i arbeidslivet må forsvares og tilpasses tiden vi lever i – litt hver dag.

Hvem skal gjøre det hvis vi ikke gjør det sammen?

Her er et par eksempler på langsiktige saker vi i Tekna holder på med nå:

  • Redusere bruken av midlertidighet i offentlig sektor, spesielt på universiteter og høyskoler. Å få fast jobb og en avklart arbeidstid er viktig for å bli i stand til å etablere seg.
  • En etter -og videreutdanningsreform for høyt utdannede. Det er kanskje ikke så lenge siden du fullførte masteren din, men vi ser at faglig påfyll for å henge med blir stadig viktigere.

Et par seire vi kan nevne:

  • I 2016 fikk Tekna gjennom Akademikerne på plass en avtale som legger til rette for økt bruk av lokale lønnsoppgjør i staten. Hvis du jobber i staten og du er medlem i Tekna vil arbeidsgiveren din nå lettere kunne bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere deg og beholde deg og kompetansen din.
  • Statsbudsjettet 2018: En rekke av våre innspill ble en del av resultatet og nærmere én milliard kroner ble flyttet på i vår retning. Vi har mye å juble for i forslaget til budsjett for 2019 også, der teknologene må anses for å være budsjettvinnerne. 

Trygghet – praktiske, juridiske og økonomiske medlemsfordeler

De fleste fagforeninger tilbyr medlemmene sine juridisk hjelp om de havner i en usikker situasjon på jobb, gunstige bank- og forsikringstilbud og mange flere praktiske og økonomiske fordeler som er fremforhandlet på grunnlag av at vi er mange.

Les om Teknas medlemsfordeler her. 

Skattefradrag

Norske myndigheter gir deg en ekstra gulrot for å bli med i en fagforening; du får skattefradrag på medlemskontingenten.

Viktige demokratiske samfunnsinstitusjoner

Fagforeninger er demokratiske organisasjoner der lederne og de tillitsvalgte velges av medlemmene og er viktige grunnpilarer i norsk samfunnsliv. Takket være samarbeidet mellom fagforeningene, arbeidsgiverne og myndighetene har vi en stor grad av tillit, dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og få store konflikter.

Vi står alle sterkere sammen enn alene. Blir du medlem blir vi flere, og er vi mange er det lettere å få gjennomslag for gode endringer i norsk arbeidsliv.

Sist oppdatert: 20. desember 2018