Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilde av mennesker som feirer på en takterrasse
Flere fagorganiserte gir større politisk gjennomslagskraft

Råd og tips

Hvorfor være fagorganisert i dag?

Oppdatert: 19. apr. 2021

Over halvparten av norske arbeidstakere er medlem av en fagforening. - Mange tar for gitt flere av de norske velferdsgodene som er fremforhandlet av fagbevegelsen, sier Katrine Olsson i Tekna.

Hun mener flere burde organisere seg.

-Fagforeningens posisjon som part i dialog med arbeidsgivere og myndigheter styrkes gjennom høyere medlemstall, samtidig som den enkelte får en tydeligere stemme gjennom sin fagforening, forteller Olsson.

Hun mener Korona pandemien virkelig har vist verdien av den norske modellen og partssamarbeidet. 

Ta din plass ved bordet – bli medlem i en fagforening

Når ledelsen skal diskutere neste års lønnsvekst, omorganiseringer eller kanskje permitteringer, lønner det seg å ha en tillitsvalgt i rommet. Er du Tekna-medlem, så snakker hun din sak. Les mer om hvorfor det lønner seg å være med i en fagforening.

-Raske endringer i arbeidslivet som hjemmekontor, økt digitalisering og permitteringer, har synliggjort verdien av det å være fagorganisert. Både ved å ha et større fellesskap i ryggen, men også gjennom å være en viktig og tydelig part i utviklingen av ny politikk. Fagforeningene er en viktig stemme i det politiske arbeidet, forteller Olsson.

Dette trepartssamarbeidet blir også trukket frem av Koronakommisjonen som en av de store styrkene under håndteringen av pandemien.

– Et viktig middel for å få til raske justeringer og endringer som har vært helt nødvendige, sier Olsson. 

Katrine Olsson
Katrine Olsson, spesialrådgiver i Tekna, mener flere burde organisere seg

Organisasjonsgraden må styrkes 

Hun mener organisasjonsgraden bør økes ytterligere. 

- Nye måter å organisere arbeidslivet kan påvirke både muligheten og viljen arbeidstakere og arbeidsgivere har til å organisere seg. Det er viktig at den norske modellen er relevant og representativ også i fremtiden, sier Katrine Olsson, som er leder for arbeidslivsavdelingen i Tekna. 

Blant arbeidstakerne i offentlig sektor er rundt 80 prosent av de ansatte medlem i en fagforening, mens det i privat sektor kun er 39 prosent som er medlemmer. 

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og en av Norges beste bank- og forsikringsavtaler.

- Vi i Tekna mener at organisasjonsgraden bør bli høyere i hele samfunnet. At kun 39 prosent av arbeidstakerne i privat sektor er organiserte, mener vi er for lavt, sier Olsson.  

Det norske trepartssamarbeidet er unikt 

Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og politiske myndigheter, og det lokale partssamarbeidet i virksomhetene gir de ansatte innflytelse og medvirkning.

- Dette bidrar til at vi har et lavt konfliktnivå i Norge, og gjør oss godt rustet for omstillinger, nettopp fordi tiltak og endringer forankres i partssamarbeidet.

Eksempler på dette er omleggingen av offentlig tjenestepensjon og prosesser knyttet til nedbemanninger og omstillinger i mange virksomheter. Det lave konfliktnivået, og muligheten for å finne frem til gode løsninger i felleskap, gir Norge store samfunnsøkonomiske gevinster, fortsetter Olsson. 

Velferdsgoder vi tar for gitt 

Fagbevegelsen har vært helt avgjørende i utviklingen av Norges gode velferdstilbud og trygge rammer i arbeidslivet.  Gjennom forhandlinger har partene sammen utviklet rettigheter som de fleste nordmenn i dag tar for gitt. 

-  Mange av rettighetene har senere blitt lovfestet, og gjelder nå hele befolkningen uavhengig av om man er organisert eller ikke. Lønnet foreldrepermisjon, arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, sykelønn, inntektssikring ved arbeidsledighet og uførhet, er blant godene som har blitt fremforhandlet takket være en sterk fagbevegelse.

Vi mener at en sterk fagbevegelse også i fremtiden er vårt beste kort for å verne om vilkår som i dag er under press. Ett eksempel på dette er sykelønnsordningen. Den har vært under angrep fra flere hold den siste tiden, men er nå sikret en stund til. Hovedorganisasjonene sto samlet om å verne sykelønn i forhandlingene om ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv), sier hun.

Tariffestede rettigheter 

Mange rettigheter er tariffestet. Det betyr at tariffavtalene som fagforeningene forhandler frem på vegne av medlemmene gir bedre rettigheter enn det som står i loven.

- Mange tariffbestemmelser er så innarbeidet, at det er lett å glemme at det er fagbevegelsen som har fremforhandlet disse. Ett eksempel på dette er fem ukers ferie, som gir ansatte en ekstra ferieuke utover lovens bestemmelser. Andre eksempler er retten til full lønn under både sykdom og lovfestet permisjon, sier Olsson. 

Verdien av å være fagorganisert

- Vi i Tekna mener det er viktig å styrke denne kunnskapen, slik at alle arbeidstakere fullt ut kan forstå verdien av å være fagorganisert. Tekna er ikke hjemmet til alle uorganiserte, men vi ønsker å rekruttere de som kan være medlem hos oss. I tillegg vil vi oppfordre alle andre til å finne en organisasjon som passer for dem, avslutter Katrine Olsson. 

 

Les også