Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en ung kvinne i norgesgenser sittende på en fjelltopp med en fjord i bakgrunn

Aktuelt

Den norske modellen – hva er det?

Publisert: 29. mars 2019

At du er medlem i en fagforening er en viktig brikke i puslespillet som ofte kalles «den norske modellen» – en samfunnsmodell som er unik for Norden.

Den norske modellen gir oss blant annet spilleregler for arbeidslivet, og for hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og politiske myndigheter møtes og snakker sammen. Det er dette som kalles «trepartssamarbeidet».

Dialog og tillit

Spillereglene i den norske modellen har blitt utviklet gjennom over 120 år og bidrar med forutsigbarhet, dialog og tillit, og gir oss verktøy til å håndtere meningsforskjeller og interessemotsetninger før det eskalerer til store konflikter.

Muligheten for medvirkning på jobben, og en arbeidshverdag preget av likeverd og tillit, er også en del av denne tradisjonen. Dette gjør at de ansattes kunnskap og kompetanse kan brukes på en god måte, noe som igjen skaper motivasjon og trivsel på jobben.

Innflytelse

Det hele startet på slutten av 1800-tallet under den industrielle revolusjon. Konfliktnivået ble høyt utover 1900-tallet med mange langvarige streiker. I 1935 ble LO og NHO enige om den første hovedavtalen, som i dag blir ansett som selve grunnloven i arbeidslivet. Så viktig er denne avtalen for norsk kultur at den i 2012 ble en del UNESCOs Memory of the World-liste.

Mye har skjedd siden 1930-tallet, men i praksis betyr den norske modellen i dag blant annet at Tekna har tilgang til en rekke formelle og uformelle møteplasser, både gjennom Tekna-tillitsvalgte lokalt på arbeidsplassene og direkte med NHO. Vi er også blant annet representert i Regjeringens kontaktutvalg, der vi kommer tett på utfordringene i arbeidslivet. Det er ikke alltid vi får det som vi vil, men den norske modellen gir oss innflytelse, og jo flere medlemmer vi er, jo bedre posisjon får vi.

En modell for framtiden

Vi er nå midt oppe i en ny revolusjon der digitalisering, robotisering og automatisering vil endre behovet for kompetanse og arbeidskraft og utfordre relasjonene i arbeidslivet. Vi mener at den norske modellen har skapt en kultur som gir en høy grad av omstillings- og innovasjonsevne og vil være en viktig del av løsningen også i tiden som kommer.

Har du lyst til å lese mer om den norske modellen? Last ned heftet «Hovedavtalen og den norske modellen».

Du kan også få innsikt om temaet i vårt nettkurs Bli kjent med Tekna (for medlemmer)