Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tre personer som går i en gang

Råd og tips

Hvordan kan jeg opprette en Tekna-gruppe på min skole?

Publisert: 17. juni 2024

Det er enkelt å starte en Tekna-gruppe på skolen din. En gruppe kan startes hvis man er to eller flere medlemmer på arbeidsplassen.

Hva er fordelene med en Tekna-gruppe på skolen?

 1. Medlemmene får et forum å diskutere arbeids- og lønnsvilkår på skolen, og via tillitsvalgt en kanal til ledelsen til å sende de signaler man er enige om.
 2. Gjennom tariffavtaler har medlemmene via den tillitsvalgte medbestemmelsesrett, forhandlingsrett om lokal arbeidstidsavtale og forhandlingsrett på lønn de årene det er lokal pott. Tariffavtalen gir rettigheter på områder hvor virksomheten kan bestemme ensidig ellers. 

Dere trenger bare to Tekna-medlemmer for å danne en gruppe.  

Hva er fordelene med å være tillitsvalgt?

 1. Du får tilgang til Teknas etterspurte kurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs, og man har rett til å delta på nødvendige kurs i arbeidstiden.
 2. Kunnskapen man får som tillitsvalgt, eksempelvis om arbeidsrett og drift, vil blant annet være nyttig i en senere lederrolle.
 3. Man får god innsikt i driften av skolen og får anledning til å påvirke i positiv retning for både skolen og medlemmer.
 4. Tilgang til web-ressurser for tillitsvalgte og individuell rådgivning fra Tekna.

Hvordan oppretter jeg en gruppe?

Om dere er minimum to Tekna-medlemmer som ønsker å danne er gruppe, kan dere gjøre dette ved å følge fremgangsmåten under.

 1. Ett eller flere medlemmer i virksomheten kan innkalle til et medlemsmøte for å etablere Tekna-gruppe. Tekna kan bistå med gjennomføring av møtet og kan også delta hvis ønskelig. Se kontaktinfo under.
 2. Hvis det er enighet på møtet om å starte en gruppe, må det velges et styre som skal lede gruppen. Det må også vedtas vedtekter for gruppens drift. Hvor mange som skal sitte i styret avhenger selvfølgelig av gruppens størrelse, men bør bestå av minst en leder og nestleder. Det må også tas referat fra møtet.
 3. Hvis dere ønsker å gjøre endringer i vedtektene må endringene godkjennes av Tekna sentralt. Kontakt [email protected] for nærmere veiledning
 4. Etter at medlemsmøtet er avholdt må dere sende vedtekter og referat til [email protected]. Vi oppretter deretter gruppen i våre systemer. De tillitsvalgte får da de tilganger og informasjon som trengs.
 5. Så må den tillitsvalgte selv informere ledelsen på skolen  om at dere har dannet gruppe og hvem som representerer gruppa.

Kontakt oss om å danne en Tekna-gruppe

Profilfoto av Christel Kirkøen, juridisk rådgiver, Tekna kommune

Christel Kirkøen

juridisk rådgiver, Tekna kommune

[email protected] Tel: +47 928 98 974

Les også