Lokal Tekna-gruppe

Tekna-gruppene hjelper deg!

Jobber du på en arbeidsplass der Tekna har gruppe, blir du automatisk innmeldt. Tekna-gruppen bidrar til å sikre deg rettigheter, innflytelse og gode betingelser.

Tekna har over 500 grupper i privat sektor. Hvis det er minst tre Tekna-medlemmer på arbeidsplassen, kan dere danne gruppe. En tillitsvalgt velges da for å representere medlemmenes interesser.

Hva oppnår du med Tekna-gruppe med tillitsvalgte?

  • Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med bedriften.
  • Gjennom tariffavtaler får de tillitsvalgte drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold. De får også forhandlingsrett på medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Uten tariffavtale kan bedriften ensidig bestemme disse tingene.
  • Den tillitsvalgte fungerer som medlemmenes talsperson i møter med bedriften. Kommunikasjonen mellom medlemmene og arbeidsgiver blir enklere og mer effektiv. Tillitsvalgte fungerer også som en viktig støtte for det enkelte medlem.
  • Tillitsvalgte får tilgang til Teknas etterspurte tillitsvalgtkurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs.
Slik oppretter man lokal Tekna-gruppe

Reservasjon

Du kan være medlem i Tekna-gruppe uten å være omfattet av de lokale lønnsforhandlingene. Det gjelder blant annet for Tekna-medlemmer som i kraft av sin stilling forhandler på vegne av ledelsen, og er Tekna-gruppens motpart under forhandlingene. Bare gi beskjed til din tillitsvalgte hvis dette gjelder deg.

Dersom du vil reservere deg mot å være med i gruppa, kan du gi oss beskjed om det. Vennligst meld fra på e-postadressen bedrift@tekna.no dersom du vil reservere deg mot medlemskap i Tekna-gruppen.

Sist oppdatert: 7. mai 2019