En lokal Tekna-gruppe er medlemmenes formelle forum for å påvirke lønns- og arbeidsforhold der de jobber. Tekna-medlemmer som begynner et sted med lokal gruppe, blir automatisk med i denne. Dersom det ikke er gruppe der du jobber, kan dette dannes om dere er minimum tre medlemmer.

Tekna-gruppen hjelper deg!

Tekna har over 500 grupper i privat sektor, og her finner du de viktigste fordelene med en slik gruppe.

  • Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med bedriften.
  • Gjennom tariffavtaler får de tillitsvalgte drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold. De får også forhandlingsrett på medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Uten tariffavtale kan bedriften ensidig bestemme disse tingene.
  • Den tillitsvalgte fungerer som medlemmenes talsperson i møter med bedriften. Kommunikasjonen mellom medlemmene og arbeidsgiver blir enklere og mer effektiv. Tillitsvalgte fungerer også som en viktig støtte for det enkelte medlem.
  • Tillitsvalgte får tilgang til Teknas etterspurte tillitsvalgtkurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs.

Slik oppretter du en ny lokal Tekna-gruppe

Finnes det ikke en Tekna-gruppe der du jobber? Om dere er minimun tre Tekna-medlemmer som ønsker å danne er gruppe, kan dere gjøre dette ved å følge fremgangsmåten under. Hvis du jobber i offentlig sektor trenger dere kun å være to medlemmer for å danne gruppe. Kontakt sekretariatet for råd.'

  1. Ett eller flere medlemmer i bedriften kan innkalle til medlemsmøte for å etablere bedriftsgruppe. Tekna kan bistå med gjennomføring av møtet. For råd og bistand, kontakt Wenche Drange (+47 980 36 427) eller vår medlemsservice (+47 22 94 75 00).
  2. På medlemsmøtet skal det velges et styre og vedtas vedtekter. Styret bør bestå av minst en leder og nestleder. Mønstervedtekter finner du her (word-fil)
  3. Vedtekter og referat fra medlemsmøtet sendes Tekna.
  4. Tekna sender brev til bedriften med informasjon om etablert bedriftsgruppe med styre, og krever opprettelse av Hovedavtale i samråd med bedriftsgruppa.

Interessekonflikter i lønnsforhandlinger

Du kan være medlem i Tekna-gruppe uten å være omfattet av de lokale lønnsforhandlingene. Det gjelder blant annet for Tekna-medlemmer som i kraft av sin stilling forhandler på vegne av ledelsen, og er Tekna-gruppens motpart under forhandlingene. Bare gi beskjed til din tillitsvalgte hvis dette gjelder deg.

Dersom du vil reservere deg mot å være med i gruppa, kan du gi oss beskjed om det. Vennligst meld fra på e-postadressen bedrift@tekna.no dersom du vil reservere deg mot medlemskap i Tekna-gruppen.

Sist oppdatert: 9. juni 2020