Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Lokal Tekna-gruppe

Har du tillitsvalgt og hva gjør i så fall den tillitsvalgte for deg? En tillitsvalgt leder en lokal Tekna-gruppe. Gruppen er medlemmenes formelle forum for å påvirke lønns- og arbeidsforholdene der de jobber, og er en viktig kanal for samarbeid med ledelsen. Den tillitsvalgte kan også være en hjelp og støtte for deg i kontakt med arbeidsgiver.

Tekna-gruppen hjelper deg!

Tekna har over 900 grupper rundt om i landet. Med Tekna-gruppe sikrer dere en dialog mellom ledelsen og de ansatte rundt de viktige avgjørelsene i virksomheten. 

  • En gruppe gir rett til samarbeid med ledelsen om viktige spørsmål. Den tillitsvalgte fungerer som medlemmenes talsperson i møter med virksomheten. Det er enklere å ta opp problemstillinger med arbeidsgiver via en tillitsvalgt som representerer gruppen, enn å ta det opp som enkeltperson. 
  • Lov og eventuelt tariffavtale gir den tillitsvalgte rett til å bli tatt med på drøftinger for å ha mulighet til å påvirke før viktige avgjørelser som angår medlemmene tas. Dette kan eksempelvis gjelde ved permitteringer, omorganisering, nedbemanning, eller endring i arbeidstidsordninger.
  • Ved permitteringer ser vi for eksempel at tillitsvalgte har bidratt til å redusere antall permitteringer, endre planlagte 100%-permitteringer til delvis permitteringer, eller bidra til endringer i arbeidsområder som kan medføre at permitteringer unngås.
  • Tillitsvalgte fungerer også som en viktig støtte for det enkelte medlem. Den tillitsvalgte kan bistå eksempelvis ved varsel om oppsigelse, ekstraordinære lønnsjusteringer utenom lønnsforhandlinger, eller andre situasjoner hvor det er fint å ha en med seg på laget.

Medlemskap i gruppa

Hvis du begynner å jobbe et sted med lokal Tekna-gruppe vil du automatisk bli meldt inn i gruppa. Det samme gjelder hvis en gruppe opprettes der du jobber. Hvis et Tekna-medlem ikke ønsker medlemskap i denne lokale gruppa må vedkommende aktivt melde seg ut.
Her kan du sjekke om du har Tekna-gruppe på ditt arbeidssted og hvem som eventuelt er din tillitsvalgte.

 

Ønske om å være unntatt lønnsforhandlingene eller lokalt gruppemedlemskap

Hvis du har en lederstilling eller av andre grunner ikke ønsker å være del av den lokale Tekna-gruppa, finnes det to ulike måter å løse dette på.

Du kan være medlem i en Tekna-gruppe uten å være omfattet av de lokale lønnsforhandlingene. Det er blant annet aktuelt for Tekna-medlemmer som i kraft av sin stilling forhandler på vegne av ledelsen, og vil være Tekna-gruppens motpart under forhandlingene. Gi beskjed til din tillitsvalgte hvis dette gjelder deg. Du vil da fortsatt være medlem av gruppen, men vil være unntatt selve lønnsforhandlingen. Dette er særlig aktuelt for mellomledere som fortsatt har interesser overfor ledelsen som gjerne kan ivaretas ved en tillitsvalgt.

Du kan også velge å ikke være medlem av den lokale Tekna-gruppen ved å reservere deg mot medlemskap. Du vil da hverken være omfattet av lønnsforhandlinger eller annet arbeid som den tillitsvalgte utfører på gruppens vegne. Du kan reservere deg ved å gi beskjed direkte til oss på [email protected], eller du kan gi beskjed til din lokale tillitsvalgte. Du vil fortsatt være ordinært medlem av Tekna og beholde alle dine rettigheter utover gruppens lokale arbeid.

Har du ikke tillitsvalgt?

Tekna har likevel et mangfoldig og godt tilbud for deg. På denne siden har vi samlet informasjon som det kan være nyttig å kjenne til.