Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av et tomt bord med stoler rundt i et møterom. Kaffekanne og vann og frukt står på bordet.
Ta din plass ved bordet – dann Tekna-gruppe på din arbeidsplass!

Råd og tips

Hvordan kan jeg opprette en Tekna-gruppe?

Publisert: 17. sep. 2021

Det er enkelt å starte en Tekna-gruppe hvis det ikke finnes en fra før i virksomheten. En gruppe kan startes hvis man er tre eller flere medlemmer på arbeidsplassen. I offentlig sektor kreves bare to medlemmer for å starte gruppe.

Hva er fordelene med en Tekna-gruppe?

 1. Medlemmene får et forum å diskutere arbeids- og lønnsvilkår på arbeidsplassen, og via tillitsvalgt en kanal til ledelsen til å sende de signaler man er enige om.
 2. Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med virksomheten. Gjennom tariffavtaler får medlemmene og den tillitsvalgte utvidede rettigheter. Tariffavtalen gir rettigheter på områder hvor virksomheten kan bestemme ensidig ellers. 
  • Tariffavtale er en forutsetning for rett til årlige lønnsforhandlinger.
  • Tariffavtale gir drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold.
  • Tariffavtale gir rett til informasjon fra ledelsen.

Dere trenger bare tre Tekna-medlemmer for å danne en gruppe. Eller to i offentlig sektor. 

Hva er fordelene med å være tillitsvalgt?

 1. Du får tilgang til Teknas etterspurte kurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs, og man har rett til å delta på nødvendige kurs i arbeidstiden.
 2. Kunnskapen man får som tillitsvalgt, eksempelvis om arbeidsrett og drift, vil blant annet være nyttig i en senere lederrolle.
 3. Man får god innsikt i virksomheten og får anledning til å påvirke i positiv retning for både virksomhet og medlemmer.
 4. Tilgang til web-ressurser for tillitsvalgte og individuell rådgivning fra Tekna.

Hvordan oppretter jeg en gruppe?

Om dere er minimum tre Tekna-medlemmer som ønsker å danne er gruppe, kan dere gjøre dette ved å følge fremgangsmåten under.

Hvis du jobber i offentlig sektor trenger dere kun å være to medlemmer for å danne gruppe. 

 1. Ett eller flere medlemmer i virksomheten kan innkalle til et medlemsmøte for å etablere Tekna-gruppe. Tekna kan bistå med gjennomføring av møtet og kan også delta hvis ønskelig. Se kontaktinfo under.
 2. Hvis det er enighet på møtet om å starte en gruppe, må det velges et styre som skal lede gruppen. Det må også vedtas vedtekter for gruppens drift. Hvor mange som skal sitte i styret avhenger selvfølgelig av gruppens størrelse, men bør bestå av minst en leder og nestleder. Det må også tas referat fra møtet.
 3. Hvis dere ønsker å gjøre endringer i vedtektene må endringene godkjennes av Tekna sentralt. Kontakt oss for nærmere veiledning.
 4. Etter at medlemsmøtet er avholdt må dere sende vedtekter og referat til Tekna. Vi oppretter deretter gruppen i våre systemer. De tillitsvalgte får da de tilganger og informasjon som trengs.
 5. I privat sektor informerer Tekna bedriften om at det er etablert bedriftsgruppe, og hvem som er representanter for gruppen. I offentlig sektor er det tilstrekkelig at den tillitsvalgte selv informerer arbeidsgiver om at dere har dannet gruppe og hvem som representerer gruppa.
 6. I privat sektor anbefaler vi at det kreves tariffavtale dersom dere ønsker dette. Tekna bistår de tillitsvalgte videre i denne prosessen. I offentlig sektor er alle omfattet av tariffavtale, og man trenger derfor ikke å kreve tariffavtale.

Kontakt oss om å danne en Tekna-gruppe

Fredrik Stray-Adelsteen

Rådgiver gruppeetablering

[email protected] Tel: +4792616882

Ta gjerne en prat med meg om å danne gruppe! 

Les også