Bildemontasj av mange mennesker

Slik blir du tillitsvalgt eller frivillig i Tekna

7. nov. 2019

De tillitsvalgte og de frivillige er selve hjertet i Tekna! Hvert år bidrar cirka 4000 personer i frivillige verv for fellesskapet i foreningen. Har du lyst til å bidra? Som tillitsvalgt og frivillig kan du bidra på forskjellige måter – bli med på laget!

Tillitsvalgt på jobben

Tillitsvalgt i en lokalavdeling

Tillitsvalgt i et faglig nettverk

Studentkontakt på en høyskole eller universitet

Realfagsinspirator, rollemodell eller mentor

Tillitsvalgt på jobben

Å være Tekna-tillitsvalgt på arbeidsplassen din er et frivillig, valgt verv der du representerer Tekna-medlemmene i bedriften i dialog med ledelsen og i møte med Tekna.

Som tillitsvalgt bidrar du i saker om arbeidsvilkår og lokale avtaler, i omorganiseringsprosesser og er en viktig brikke i de lokale lønnsforhandlingene. Du bidrar også til å spre kjennskap til Tekna og til å verve nye medlemmer. 

De tillitsvalgte på jobben er helt avgjørende for at Tekna skal kunne ta vare på medlemmenes rettigheter og interesser i arbeidslivet, og er en viktig brikke i det som kalles «trepartssamarbeidet» mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen.

Hør podkast hvor to tillitsvalgte blir intervjuet: 

Som tillitsvalgt på jobben får du fordeler i både nåværende og fremtidige arbeidsforhold:

 • Utdanning fra Tekna – ofte kalt Norges beste mellomlederskole. Tekna dekker alle utgifter
 • Tett kontakt med ledelsen der du jobber
 • Muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut fra medlemmenes interesser
 • Kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring

Ønsker du å bli tillitsvalgt på jobben? Valg skjer på årsmøtet. Ta kontakt med Tekna-gruppen der du jobber og gi beskjed om at du ønsker å stille til valg. Har du ikke en Tekna-gruppe/tillitsvalgt på jobben, kan du lese om hvordan du kan opprette en gruppe her

Tillitsvalgt i en lokalavdeling

Tekna har 32 lokalavdelinger, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Å være tillitsvalgt i en lokalavdeling er et frivillig verv som innebærer å sitte i et styre sammen med flere andre Tekna-medlemmer som bor i samme område som deg. Sammen utvikler dere kurs, møter, bedriftsbesøk, sosiale arrangementer, aktiviteter for barn og unge, og mye annet for medlemmene i din lokalavdeling.

Som tillitsvalgt i en lokalavdeling får du:

 • Erfaring med å arrangere faglige kurs og møter med tema du selv brenner for
 • Utvidet nettverket ditt, både sosialt og faglig
 • Nyttig styreerfaring
 • Bidra til at Tekna-medlemmene i ditt nærområde får mest mulig ut av sitt medlemskap 
 • Bidra til at barn og unge blir engasjerte i realfag
 • Bli kjent med Tekna som organisasjon og være med på å påvirke foreningens utvikling

Ønsker du å stille til valg i din lokalavdeling? Valg skjer på årsmøtet. Ta kontakt med styret/valgkomiteen i din lokalavdeling

Tillitsvalgt i et faglige nettverk

Tekna har 12 faglige nettverk med egne styrer. Nettverkene jobber med å gi medlemmer faglig påfyll, gode nettverksarenaer og bidrar til å sette fagpolitiske saker på agendaen.  

Som frivilling/tillitsvalgt i et nettverk kan du for eksempel være styremedlem i et nasjonalt eller lokalt styre, eller du bidra i prosjektgrupper eller komme med innspill til fagpolitiske saker. Mulighetene er mange!  

Som tillitsvalgt i et faglig nettverk får du: 

 • Et godt nettverk av folk i samme bransje som deg
 • Bidra med kompetansen din i Teknas fagpolitiske arbeid 
 • Være med på å påvirke rammebetingelsene i din bransje
 • Bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser
 • Være en brobygger mellom medlemmer, organisasjoner og næringslivet
 • Skape arrangementer, kurs og møter med tema du selv brenner for

Ønsker du å bidra frivillig som tillitsvalgt i et faglig nettverk? Valg skjer på årsmøtene. Du finner oversikt over Teknas nettverk med kontaktpersoner/styrer her

Studentkontakt på en høyskole eller et universitet

Tekna har cirka 12000 studentmedlemmer fordelt på 12 forskjellige læresteder i Norge, samt en i København og en i Toulouse.

Hvert lærested har en Tekna-gruppe bestående av frivillige studenter, såkalte «studentkontakter». Som studentkontakt bidrar du med å arrangere kurs og sosiale happenings som studentmedlemmene kan delta på, du står på stand for å verve nye medlemmer og du besvarer spørsmål fra medlemmer. Du er rett og slett Teknas ansikt utad, og foreningens mest aktive verver!

Som studentkontakt i Tekna får du: 

 • Et verv som er gull å ha på CV-en
 • Erfaring med å utvikle og arrangere faglige og sosiale møteplasser for studenter
 • Arbeide med studentpolitikk og studenters rettigheter
 • Organisasjonserfaring og mulighet for styre- og lederoppgaver
 • Delta på morsomme kurs og arrangementer
 • Utvidet nettverk ditt på lærestedet ditt, og i næringslivet og i fagmiljøer
 • Opplæring og sluttattest fra Tekna

Har du lyst til å bidra? Send en mail til student@tekna.no.

Realfagsinspirator, rollemodell eller mentor

Mange Tekna-medlemmer bidrar frivillig for Tekna på arenaer der vi samarbeider med andre aktører for å inspirere barn og unge til å bli interessert i naturvitenskap, teknologi og realfag.

Du kan bidra frivillig på arrangementer og prosjekter der Tekna for eksempel samarbeider med:

 • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
 • Lær kidsa koding
 • Forskerfabrikken
 • First Lego League
 • Passion for Ocean
 • Kodegenet

Har du lyst til å bidra? Les mer og ta kontakt her