Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bildemontasj av mange mennesker

Slik blir du tillitsvalgt eller frivillig i Tekna

Publisert: 7. nov. 2019

De tillitsvalgte og de frivillige er selve hjertet i Tekna! Hvert år bidrar cirka 4000 personer i frivillige verv for fellesskapet i foreningen. Har du lyst til å bidra? Som tillitsvalgt og frivillig kan du bidra på forskjellige måter – bli med på laget!

Tillitsvalgt på jobben

Tillitsvalgt i en lokalavdeling

Tillitsvalgt i et faglig nettverk

Studentkontakt på en høyskole eller universitet

Realfagsinspirator, rollemodell eller mentor

Tillitsvalgt på jobben

Å være Tekna-tillitsvalgt på arbeidsplassen din er et frivillig, valgt verv der du representerer Tekna-medlemmene i bedriften i dialog med ledelsen og i møte med Tekna.

Som tillitsvalgt bidrar du i saker om arbeidsvilkår og lokale avtaler, i omorganiseringsprosesser og er en viktig brikke i de lokale lønnsforhandlingene. Du bidrar også til å spre kjennskap til Tekna og til å verve nye medlemmer. 

De tillitsvalgte på jobben er helt avgjørende for at Tekna skal kunne ta vare på medlemmenes rettigheter og interesser i arbeidslivet, og er en viktig brikke i det som kalles «trepartssamarbeidet» mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen.

Hør podkast hvor to tillitsvalgte blir intervjuet: 

Som tillitsvalgt på jobben får du fordeler i både nåværende og fremtidige arbeidsforhold:

 • Utdanning fra Tekna – ofte kalt Norges beste mellomlederskole. Tekna dekker alle utgifter
 • Tett kontakt med ledelsen der du jobber
 • Muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut fra medlemmenes interesser
 • Kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring

Ønsker du å bli tillitsvalgt på jobben? Valg skjer på årsmøtet. Ta kontakt med Tekna-gruppen der du jobber og gi beskjed om at du ønsker å stille til valg. Har du ikke en Tekna-gruppe/tillitsvalgt på jobben, kan du lese om hvordan du kan opprette en gruppe her

Tillitsvalgt i en lokalavdeling

Tekna har 32 lokalavdelinger, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Å være tillitsvalgt i en lokalavdeling er et frivillig verv som innebærer å sitte i et styre sammen med flere andre Tekna-medlemmer som bor i samme område som deg. Sammen utvikler dere kurs, møter, bedriftsbesøk, sosiale arrangementer, aktiviteter for barn og unge, og mye annet for medlemmene i din lokalavdeling.

Som tillitsvalgt i en lokalavdeling får du:

 • Erfaring med å arrangere faglige kurs og møter med tema du selv brenner for
 • Utvidet nettverket ditt, både sosialt og faglig
 • Nyttig styreerfaring
 • Bidra til at Tekna-medlemmene i ditt nærområde får mest mulig ut av sitt medlemskap 
 • Bidra til at barn og unge blir engasjerte i realfag
 • Bli kjent med Tekna som organisasjon og være med på å påvirke foreningens utvikling

Ønsker du å stille til valg i din lokalavdeling? Valg skjer på årsmøtet. Ta kontakt med styret/valgkomiteen i din lokalavdeling

Tillitsvalgt i et faglige nettverk

Tekna har 12 faglige nettverk med egne styrer. Nettverkene jobber med å gi medlemmer faglig påfyll, gode nettverksarenaer og bidrar til å sette fagpolitiske saker på agendaen.  

Som frivilling/tillitsvalgt i et nettverk kan du for eksempel være styremedlem i et nasjonalt eller lokalt styre, eller du bidra i prosjektgrupper eller komme med innspill til fagpolitiske saker. Mulighetene er mange!  

Som tillitsvalgt i et faglig nettverk får du: 

 • Et godt nettverk av folk i samme bransje som deg
 • Bidra med kompetansen din i Teknas fagpolitiske arbeid 
 • Være med på å påvirke rammebetingelsene i din bransje
 • Bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser
 • Være en brobygger mellom medlemmer, organisasjoner og næringslivet
 • Skape arrangementer, kurs og møter med tema du selv brenner for

Ønsker du å bidra frivillig som tillitsvalgt i et faglig nettverk? Valg skjer på årsmøtene. Du finner oversikt over Teknas nettverk med kontaktpersoner/styrer her

Studentkontakt på en høyskole eller et universitet

Tekna har cirka 12000 studentmedlemmer fordelt på 12 forskjellige læresteder i Norge, samt en i København og en i Toulouse.

Hvert lærested har en Tekna-gruppe bestående av frivillige studenter, såkalte «studentkontakter». Som studentkontakt bidrar du med å arrangere kurs og sosiale happenings som studentmedlemmene kan delta på, du står på stand for å verve nye medlemmer og du besvarer spørsmål fra medlemmer. Du er rett og slett Teknas ansikt utad, og foreningens mest aktive verver!

Som studentkontakt i Tekna får du: 

 • Et verv som er gull å ha på CV-en
 • Erfaring med å utvikle og arrangere faglige og sosiale møteplasser for studenter
 • Arbeide med studentpolitikk og studenters rettigheter
 • Organisasjonserfaring og mulighet for styre- og lederoppgaver
 • Delta på morsomme kurs og arrangementer
 • Utvidet nettverk ditt på lærestedet ditt, og i næringslivet og i fagmiljøer
 • Opplæring og sluttattest fra Tekna

Har du lyst til å bidra? Send en mail til [email protected].

Realfagsinspirator, rollemodell eller mentor

Mange Tekna-medlemmer bidrar frivillig for Tekna på arenaer der vi samarbeider med andre aktører for å inspirere barn og unge til å bli interessert i naturvitenskap, teknologi og realfag.

Du kan bidra frivillig på arrangementer og prosjekter der Tekna for eksempel samarbeider med:

 • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
 • Lær kidsa koding
 • Forskerfabrikken
 • First Lego League
 • Passion for Ocean
 • Kodegenet

Har du lyst til å bidra? Les mer og ta kontakt her

Les også