Illustrasjonsbilde av folk som rekker opp hender for å avstemme

Politisk

Representantskapsmøtet - en introduksjon

1. mars 2021 Streaming

Representantskapet er Teknas øverste organ og kalles R-møtet. 210 representanter fra de ulike delene av Tekna samles annethvert år og setter rammen for Teknas videre arbeid. Hva gjør representantskapet? Og hvordan opptrer du?

R-møtet er et stort møte med formelle regler for hvordan en skal ta ordet, adressere møtet, votere og en hel del tradisjoner av mer uformell art. I dette webinaret vil Kent Varmedal, R-møte-veteran og styremedlem i Tekna Oslo avdeling, gi en oversikt over de formelle og uformelle reglene slik at du kan stille bedre forberedt som R-møterepresentant.

R-møtets viktigste oppgaver:

  • Godkjenne årsberetning og regnskaper
  • Fastsette kontingent og budsjetter for kommende periode
  • Diskutere og legge rammer for foreningens mål de neste årene
  • Vedta lover og vedtekter
  • Velge Hovedstyre og representanter til andre sentrale verv

Hvem er dette kurset aktuelt for?

  • R-møterepresentanter fra alle deler av Tekna
  • Vararepresentanter
  • Observatører
  • Møtesekretariatet
  • Andre interesserte

Det er fremdeles ikke avklart hvordan R-møtet gjennomføres i praksis på grunn av koronasituasjonen. Likevel vil dette kurset gi deg en nyttig oversikt over de viktigste formelle reglene, samt noen praktiske råd.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer