Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av folk som rekker opp hender for å avstemme

Politisk

Representantskapsmøtet - en introduksjon

Publisert: 1. mars 2021 Streaming

Representantskapet er Teknas øverste organ og kalles R-møtet. 210 representanter fra de ulike delene av Tekna samles annethvert år og setter rammen for Teknas videre arbeid. Hva gjør representantskapet? Og hvordan opptrer du?

R-møtet er et stort møte med formelle regler for hvordan en skal ta ordet, adressere møtet, votere og en hel del tradisjoner av mer uformell art. I dette webinaret vil Kent Varmedal, R-møte-veteran og styremedlem i Tekna Oslo avdeling, gi en oversikt over de formelle og uformelle reglene slik at du kan stille bedre forberedt som R-møterepresentant.

R-møtets viktigste oppgaver:

  • Godkjenne årsberetning og regnskaper
  • Fastsette kontingent og budsjetter for kommende periode
  • Diskutere og legge rammer for foreningens mål de neste årene
  • Vedta lover og vedtekter
  • Velge Hovedstyre og representanter til andre sentrale verv

Hvem er dette kurset aktuelt for?

  • R-møterepresentanter fra alle deler av Tekna
  • Vararepresentanter
  • Observatører
  • Møtesekretariatet
  • Andre interesserte

Det er fremdeles ikke avklart hvordan R-møtet gjennomføres i praksis på grunn av koronasituasjonen. Likevel vil dette kurset gi deg en nyttig oversikt over de viktigste formelle reglene, samt noen praktiske råd.

Les også