Hva gjør en tillitsvalgt på lønns- og interessesiden?

Et tillitsverv i Tekna gir deg mulighet til være med å påvirke din arbeidsplass og skaffe deg nyttig kompetanse.

Hva blir forventet av meg som tillitsvalgt?

  • Lede den lokale Tekna-gruppen
  • Være gruppens representant i dialog og forhandlinger med bedriften
  • Være gruppens kontaktpunkt mot både virksomhetens ledelse og Teknas sekretariat
  • Bidra til å spre kjennskap til Tekna og verve nye medlemmer

Slik danner dere bedriftsgruppe

Mange muligheter

  • Tillitsvalgte får tett kontakt med ledelsen i bedriften
  • Tillitsvalgte får på et tidlig tidspunkt muligheten til å påvirke bedriftens planer og beslutninger ut i fra medlemmenes interesser.
  • Tillitsvalgte får kunnskap om arbeidslivets regler, forhandlinger og styring.
  • Tillitsvalgtvervet kan gi fordeler i nåværende og fremtidige arbeidsforhold.
  • Tillitsvalgte tilbys kurs og konferanser. Tekna dekker reise- og kursutgifter på egne kurs.

Teknas advokater og rådgivere står alltid til disposisjon for å hjelpe

Sist oppdatert: fredag 28. februar 2020