For valgkomitéene

Valgkomitéarbeid viktig

Valgkomitéens arbeid med å finne de beste kandidatene er svært viktig. For at Tekna skal fortsette å utvikle seg i takt med tiden og samfunnsendringene er vi avhengig av gode styremedlemmer og velfungerende styrer.

Tekna har laget en veileder til valgkomitéene.

Kurs - valgkomitéarbeid

Tekna har laget et enkelt e-læringskurs for at dere får best mulige prosesser i valgkomitéen.
Ta gjerne kurset før det første møtet med de andre i komitéen, og legg grunnlaget for et vellykket arbeid.

Lenke til kurset

Arbeidsrom i Teams

Valgkomiteene kan få opprettet egne team (arbeidsrom) i Teams for tillitsvalgte for diskusjon, samhandling, lagring av dokumenter etc. Ta kontakt med styresekretær eller distriktskontorleder dersom valgkomiteen har behov for å få opprettet et slikt team.

For valgkomitéer i avdelingene

Tilgang til medlemslister

Valgkomiteene kan få tilgang til egne medlemslister ved å ta kontakt med sin Distriktskontorleder. For å få tilgang til medlemslistene må medlemmene i valgkomiteen samtykke i å håndtere listene på forsvarlig måte. Alle lister må slettes/makuleres etter at valgkomiteens arbeid er ferdig.

Retningslinjer for håndtering av medlemslister for lokale valgkomitéer

Motivasjonsskriv

Valgkomiteen i Tekna Telemark avdeling har de siste årene sendt ut et motivasjonsskriv til sine medlemmer for å skaffe nye tillitsvalgte til avdelingsstyret. Nedenfor finner dere brevet som valgkomiteen i Telemark har benyttet, og andre valgkomiteer står fritt til å bruke dette i sitt arbeid.

Eksempel på motivasjonsskriv til medlemmene

Sist oppdatert: fredag 29. april 2022