Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

For valgkomitéene

Publisert: 2. okt. 2018

Valgkomitéarbeid viktig

Valgkomitéens arbeid med å finne de beste kandidatene er svært viktig. For at Tekna skal fortsette å utvikle seg i takt med tiden og samfunnsendringene er vi avhengig av gode styremedlemmer og velfungerende styrer.

Tekna har laget en veileder til valgkomitéene.

Kurs - valgkomitéarbeid

Tekna har laget et enkelt e-læringskurs for at dere får best mulige prosesser i valgkomitéen.
Ta gjerne kurset før det første møtet med de andre i komitéen, og legg grunnlaget for et vellykket arbeid.

Lenke til kurset

Arbeidsrom i Teams

Valgkomiteene kan få opprettet egne team (arbeidsrom) i Teams for tillitsvalgte for diskusjon, samhandling, lagring av dokumenter etc. Ta kontakt med styresekretær eller distriktskontorleder dersom valgkomiteen har behov for å få opprettet et slikt team.

For valgkomitéer i avdelingene

Tilgang til medlemslister

Valgkomiteene kan få tilgang til egne medlemslister ved å ta kontakt med sin Distriktskontorleder. For å få tilgang til medlemslistene må medlemmene i valgkomiteen samtykke i å håndtere listene på forsvarlig måte. Alle lister må slettes/makuleres etter at valgkomiteens arbeid er ferdig.

Retningslinjer for håndtering av medlemslister for lokale valgkomitéer

Motivasjonsskriv

Valgkomiteen i Tekna Telemark avdeling har de siste årene sendt ut et motivasjonsskriv til sine medlemmer for å skaffe nye tillitsvalgte til avdelingsstyret. Nedenfor finner dere brevet som valgkomiteen i Telemark har benyttet, og andre valgkomiteer står fritt til å bruke dette i sitt arbeid.

Eksempel på motivasjonsskriv til medlemmene

Les også