For valgkomitéene

Valgkomitéarbeid viktig

Valgkomitéens arbeid med å finne de beste kandidatene er svært viktig. For at Tekna skal fortsette å utvikle seg i takt med tiden og samfunnsendringene er vi avhengig av gode styremedlemmer og velfungerende styrer.

Tekna har laget en veileder til valgkomitéene.

Kurs - valgkomitéarbeid

Tekna har laget en læringsfilm for best mulige prosesser i valgkomitéen.
Bruk filmen i første møte med de andre i komitéen, og legg grunnlaget for et vellykket arbeid.

Læringsfilmen er basert på opptak fra et tidligere avholdt et kurs i valgkomitéarbeid i Tekna. 

Lenke til kurset

Arbeidsrom

Valgkomiteene kan få etablert egne arbeidsrom på «Min side» for lagring av dokumenter etc. Ta kontakt med styresekretær eller distriktskontorleder dersom valgkomiteen ikke har eget arbeidsrom.

For valgkomitéer i avdelingene

Tilgang til medlemslister

Valgkomiteene kan få tilgang til egne medlemslister ved å ta kontakt med sin Distriktskontorleder. For å få tilgang til medlemslistene må medlemmene i valgkomiteen samtykke i å håndtere listene på forsvarlig måte. Alle lister må slettes/makuleres etter at valgkomiteens arbeid er ferdig.

Retningslinjer for håndtering av medlemslister for lokale valgkomitéer

Motivasjonsskriv

Valgkomiteen i Tekna Telemark avdeling har de siste årene sendt ut et motivasjonsskriv til sine medlemmer for å skaffe nye tillitsvalgte til avdelingsstyret. Nedenfor finner dere brevet som valgkomiteen i Telemark har benyttet, og andre valgkomiteer står fritt til å bruke dette i sitt arbeid.

Eksempel på motivasjonsskriv til medlemmene

Sist oppdatert: 5. september 2019