Etikk, lover, vedtekter og mål

Teknas visjon: Vi skaper fremtiden. Teknas verdigrunnlag: Tekna skal være Troverdig, Nyskapende og Modig.

Sist oppdatert: 21. april 2015