Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjon - Dette gjør Tekna

Dette gjør Tekna

Gjennom vårt fagforeningsarbeid, fokus på bærekraft i driften, politisk påvirkning og gjennom samarbeid med andre, bidrar Tekna til å nå FNs bærekraftsmål.

Vi sikrer et bærekraftig arbeidsliv

Tekna er en fagforening som har vært med på å forme det organiserte arbeidslivet i Norge. Vi er en del av den norske modellen, som bygger på samarbeid og konfliktløsning mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Dette er også et viktig mål for bærekraft globalt.

Som fagforening har Tekna en sterk stemme i samfunnet. Vi jobber for å sikre gode arbeidsvilkår og lønnsforhold for våre medlemmer. 

Som faglig forening har Tekna et mål om at våre medlemmer skal bruke sin kunnskap og kompetanse til å løse samfunnets utfordringer på en måte som er bra for både mennesker, klima og miljø. For Tekna er kunnskap nøkkelen til fremtiden.

Anstendig arbeidsliv i vårt DNA

Bærekraftsrapport

Tekna har jobbet systematisk med bærekraft siden 2019, og rapporterer årlig på dette arbeidet.

Våre initiativer, sertifiseringer og resultater kan du lese i vår bærekraftsrapport. 

Bærekraft skal være en del av alt Tekna gjør. Retningslinjene forteller hvordan Tekna skal realisere bærekraftspotensialet sitt og synliggjøre innsatsen. Medlemmene er Teknas viktigste ressurs for å nå bærekraftsmålene.

Hovedstyret bestemte fire retningslinjer for bærekraft i 2021. De er knyttet til FNs 17 bærekraftsmål gjennom Ringvirkningsmodellen som viser hvordan innsats for noen mål også bidrar til å oppfylle andre. 

Tekna skaper fremtiden

Tekna brukte denne kunnskapen til å lage mål og tiltak for hver retningslinje.

Tekna gjorde den samme vurderingen i 2021 og 2022 med tilnærmet samme resultat.

Resolusjon om FNs bærekraftsmål 

Teknas representantskapsmøte vedtok søndag 16. juni 2009 en resolusjonstekst om bærekraft. I teksten stiller Tekna seg bak FNs bærekraftsmål, og å jobbe for å nå disse. 

Tekna har laget en ringvirkningsmodell som viser hvordan de fire retningslinjene for bærekraft henger sammen med FNs 17 bærekraftsmål. Modellen viser også hvordan noen bærekraftsmål påvirker andre bærekraftsmål.

Noen ganger kan det være vanskelig å nå ett bærekraftsmål uten å skade et annet. Da kaller vi det spenninger eller dilemmaer mellom bærekraftsmålene.

 

Studenter med Tekna-tskjorter holder opp kuber med FNs bærekraftsmål trykket på

Dette mener Tekna om klima, miljø og energi

Tekna støtter Norges tilslutning til Parisavtalen, hvor Norge sammen med EU har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Tekna mener at det må innføres effektive tiltak for å redusere menneskeskapte klimapåvirkninger.

Les politikkdokumentet vedtatt av Hovedstyret 27.09.2019
Studenter med Tekna-tskjorter holder opp kuber med FNs bærekraftsmål trykket på

Dette mener Tekna om klima, miljø og energi

Tekna støtter Norges tilslutning til Parisavtalen, hvor Norge sammen med EU har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Tekna mener at det må innføres effektive tiltak for å redusere menneskeskapte klimapåvirkninger.

Les politikkdokumentet vedtatt av Hovedstyret 27.09.2019

Tekna skal driftes på en bærekraftig måte. Et klimaregnskap hjelper oss med å få oversikt over vårt klimabidrag for å bedre kunne rette de riktige klimareduserende tiltakene. Tekna har også vært sertifisert som miljøfyrtårn siden 2008.

Klimakost

Teknas klimaregnskap for 2022, ble utført med et verktøy kalt Klimakost. Klimakost bruker regnskapsdata til å beregne de totale klimagassutslippene fra en virksomhet i et livsløpsperspektiv. Verktøyet gjør det mulig å identifisere hvilke aktiviteter som bidrar mest til klimafotavtrykket, og dermed prioritere tiltak for å redusere utslippene.

Teknas klimafotavtrykk i 2022 var på 4.138 tonn CO2-ekv., en økning på 36,5 prosent fra 2021, men en 4,8 prosent nedgang fra 2019. Utslippene var nesten utelukkende indirekte, det vil si fra innkjøpte varer og tjenester. De største utslippskildene var tjenestekjøp (41 %), varekjøp (28 %) og transport og reise (23 %).

I bærekraftsrapporten kan du lese mer, og den tar også opp noen utfordringer med å bruke Klimakost som verktøy for å måle og redusere klimagassutslippene. 

Klimakost

De største kategoriene for klimagassutslipp fra Tekna

41%
Tjenestekjøp
28%
Varekjøp
23 %
Transport og reise

Miljøfyrtårn

Tekna tar miljø på alvor og ble sertifisert Miljøfyrtårn allerede i 2008.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I miljøfyrtårn sertifiseringen stilles det krav om rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport (www.miljofyrtårn.no).

Tekna utarbeide årlig klima- og miljørapporter til Miljøfyrtårn. Rapporten kan du få ved å sende en e-post til Kjersti S Bækkedal.

Miljøfyrtårn logo

Bærekraft

Tekna jobber for å skape løsninger for at vi sammen skal kunne skape en bærekraftig fremtid.

Her kan du lære mer om hvordan Tekna og medlemmene våre jobber for å utgjøre en forskjell. 

Dette gjør medlemmene

Tekna-medlemmene bruker sin kompetanse og lidenskap til å skape nye løsninger for en mer bærekraftig fremtid.

Dette kan du gjøre

Hva kan du selv gjøre for å bidra til en mer bærekraftig utvikling? På hjemmebane, på jobben, som frivillig eller som tillitsvalgt. 

Fant du det du lette etter?