Internasjonalt arbeid

Virksomhetene blir i stadig større grad internasjonalisert, og stadig mer av lov- og regelutviklingen som skjer gjennom EU, blir bindende for norske forhold. Dette har innvirkning på Tekna-medlemmers rammevilkår. Derfor er Tekna medlem av flere internasjonale organisasjoner.

Gjennom denne deltakelsen får vi informasjon og innsyn i det politiske arbeidet som finner sted i EU. Vi har også etablert et nordisk samarbeid og skaffet oss et internasjonalt nettverk som også gjør oss i stand til å påvirke utviklingen.

Tekna er medlem i følgende arbeidstakerorganisasjoner:

I tillegg er Tekna medlem av den europeiske interesseorganisasjonen for europeiske ingeniører, FEANI.

Sist oppdatert: 4. januar 2017