Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Anstendig arbeidsliv i vårt DNA

Publisert: 2. juni 2023

Tekna jobber hver dag for et anstendig arbeidsliv. I kraft av vår rolle som både fagforening og faglig forening er dette et utgangspunkt for vårt arbeid.

Som fagforening har Tekna bidratt til et bærekraftig arbeidsliv, basert på samarbeid og konfliktløsning. Samarbeid er avgjørende for å nå viktige bærekraftsmål, og den norske modellen i arbeidslivet bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Fagforeningene har spilt en avgjørende rolle for en rettferdig fordeling av byrdene ved en bærekraftig omstilling (just transition).

Dette innebærer at arbeidstakeres rettigheter og levebrød sikres når økonomien må gå over til en mer bærekraftig produksjon, for blant annet å bekjempe klimaendringer og beskytte biologisk mangfold.

Vår rolle som faglig forening

Tekna spiller også en viktig rolle som faglig forening. Våre medlemmer bidrar som fagpersoner i samfunnet til det beste for både virksomheter, mennesker, klima og miljø. Som organisasjon skal Tekna tilføre innsikt i hvordan den naturvitenskaplige og teknologiske utviklingen påvirker miljø og samfunn, og aktivt arbeide med å fremme teknologiske og politiske løsninger på samfunnets utfordringer. For Tekna står alltid kunnskap i sentrum for arbeidet med løsninger og politikk.

Vårt fagforeningsarbeid

Teknas fagforeningsarbeid bygger opp under bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Tillitsvalgte på arbeidsplassene jobber for et likestilt og rettferdig arbeidsliv, der medarbeiderne har innflytelse over egen arbeidshverdag.

De tillitsvalgte bidrar til å sikre rettigheter og verneregler til arbeidstakere gjennom tariffavtaler og lovverk. Tillitsvalgte i Tekna er også involvert i arbeidet med det grønne skiftet, spesielt i arbeid med kompetanseutvikling, ved omstillinger og endringer på arbeidsplassen, og i spørsmål om mangfold som likestilling mellom kvinner og menn, seksualitet, etnisitet eller religion. Tekna arbeider også politisk for å sikre, forbedre og bevare rettigheter og arbeidsplasser gjennom politisk påvirkning.

Internasjonal påvirkning

Internasjonalt bidrar Tekna gjennom deltakelse i både nordisk, europeisk og globalt fagforeningsarbeid. På nordisk plan gjennom Industrianstälda i Norden (IN), i Europa gjennom IndustriALL Europe og globalt gjennom IndustriALL Global.

Sammen med nordiske fagforeninger søker Tekna å oppnå resultater ved å fremme den nordiske avtalebaserte arbeidslivsmodellen. Utover Europas grenser bidrar Tekna gjennom økonomiske bidrag, og samtidig ved å opptre som en støttefunksjon eller inneha en veiledende rolle. Tekna har arbeidet for at bærekraft skal inn som et eksplisitt mål i internasjonale fagforeningsprosjekter.

Bærekraft

Tekna jobber for å skape løsninger for at vi sammen skal kunne skape en bærekraftig fremtid.

Her kan du lære mer om hvordan Tekna og medlemmene våre jobber for å utgjøre en forskjell. 

Bærekraft ikon
Fant du det du lette etter?

Les også