Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Teknologi er viktig i absolutt alle omstillingprosesser, ikke minst innen det grønne skiftet.

Aktuelt

Digitalisering og bærekraft: GoForIT lansert i dag

Publisert: 21. apr. 2021

Hvordan skal Norge nå FNs bærekraftsmål, og hvilken rolle spiller digitalisering og IKT i den oppgaven?

Dette er et spørsmål som blir sentralt for GoForIT som ble lansert i dag, med kommunal- og regionalminister Nikolai Astrup i spissen. -Fremtiden tilhører dem som tør å ligge foran, understreket statsråden, som hilste dette nye samarbeidsprosjektet velkommen.

Tekna er med

Tekna er en av organisasjonene som er med på prosjektet, og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg, presiserte under lanseringen at Norge trenger mange teknologer i årene framover.

-Teknologi er viktig i absolutt alle omstillingprosesser, ikke minst innen det grønne skiftet – vi får det rett og slett ikke til uten riktig kompetanse, sa Randeberg.

Hun presiserte at vi trenger solid kompetanse i basisfagene, men at vi også har bruk for spiss og dybde. Randeberg påpekte at både arkitektur- og sikkerhetskompetanse vil bli meget sterkt etterspurt.

-Behovet for it-kompetanse vil virkelig ta av framover, så en ikt-utdanning er bankers hvis du vil ha jobb i den neste årene, understreket Randeberg. Hun var tydelig på at bærekraft ikke bare må bli et buzzword, men faktisk også må fylles med innhold.

-Det er mange bærekraftmål, men samarbeid er viktig. Det er her vi må legge inn innsatsen, sa Tekna-presidenten.

Nettopp samarbeid

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.  Dette er et samarbeid for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft – et initiativ fra IKT-Norge, NITO, Tekna, NTNU, Microsoft, Sopra Steria, Dell, Universitetet i Agder og Bouvet.

Disse aktørene er overbevist om at riktig bruk av digitale teknologier er en forutsetning for å oppnå mange av FNs bærekraftsmål. IT-bransjen og dens kunder er allerede inne i mange digitale transformasjoner for å effektivisere driften og utvikle produktporteføljen.

Endringsagenter

I bredeste forstand kan de som jobber med dette ses på som endringsagenter som til daglig arbeider med å omstille virksomheter i offentlig og privat sektor. Her snakker vi om mange roller: Helt fra ledere, rådgivere, og programmerere, til folk som jobber med kundereiser, prosjektledelse og utforming av brukergrensesnitt, og mange fler. Mange av disse har hatt en IT-relatert utdanning.

En god start vil være å ha en bred faglig diskusjon om sammenhenger mellom digitalisering og bærekraft, slik at studieprogram kan videreutvikles og arbeidslivet får omstillingskompetanse der bærekraft er et tydelig element.

Les mer om GoforIT her

Tekna Magasinet: Bærekraft og den norske modellen

 

Les også