Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vidar Hansen
-Måten arbeidslivet utformes på, er viktig for å nå FNs bærekraftsmål, mener Teknas visepresident Vidar Hansen.

Teknas visepresident: Bærekraft handler også om kompetanse og den norske modellen

Publisert: 17. sep. 2020

Teknas visepresident Vidar Hansen var en av de som ga innspill til bærekraftminister Nikolai Astrup på et nettbasert innspillmøte, som ble arrangert for kort tid siden.

-Tekna har hatt bærekraft og bærekraftsmålene øverst på sin agenda gjennom flere år, understreket visepresident Vidar Hansen i et innspillmøte om regjeringens handlingsplan på bærekraftsmålene.

I møtet påpekte Hansen at Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening for naturvitere, ingeniører og teknologer. -Sammen med våre 85 000 medlemmer jobber vi med å møte samfunnets utfordringer gjennom kunnskap, innovasjon og ny teknologi. Våre medlemmer arbeider i mange samfunnssektorer og bidrar til å oppfylle hele mangfoldet som bærekraftsmålene representerer, sa Hansen, som viste til at Teknas Representantskap i juni 2019 vedtok en resolusjon som blant annet fastslår at Tekna som organisasjon anerkjenner og vil arbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Arbeidsliv

Visepresidenten var spesielt opptatt av det arbeidet Tekna gjør mot arbeidslivsfeltet. -Måten arbeidslivet utformes på, er viktig for å nå FNs bærekraftsmål. Temaer som menneskerettigheter, konfliktforebygging, bærekraftig utvikling og helse er alle tett knyttet til hvordan arbeidslivet er organisert. Det kan handle om å sikre ordninger som gir sosial beskyttelse, slik som trygd og pensjon, eller om å bekjempe diskriminering i arbeidslivet, understreket visepresidenten. Han viste til at vi Internasjonalt må sikre reell organisasjonsfrihet og bekjempe både tvangsarbeid og barnearbeid. -Her hjemme har vi fortsatt utfordringer knyttet til likestilling og diskriminering. Vi må sørge for at HMS-forholdene på arbeidsplassen ivaretas, og at viktige velferdsordninger består sa visepresidenten.
-Den norske modellen er nødvendig for å gjennomføre en bærekraftig omstilling av samfunnet. Den må ikke tas for gitt, sa visepresidenten, som understreket at organisasjonsgraden må økes og partene må involveres i politiske prosesser. Spillereglene i arbeidslivet må følges – også i en krise som vi nå er inne i.

Kompetanse

Et annet viktig tema for Tekna, er kompetanse. -Det å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle, er viktig. Vi er engasjert i hele opplæringsløpet og opptatt av å sikre at sikre at elevene har gode lærere og kvalitet i utdanningen. Videre at de skal oppleve læring og mestring. Tekna jobber for at flere unge skal velge en teknologisk eller realfaglig utdanning, og vi støtter flere aktiviteter som vekker barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi, gjennom skaperfestivaler, kodeklubber og FIRST LEGO League. Retten til gratis utdanning gjennom hele utdanningsløpet må sikres. Gratisprinsippet må ikke uthules. Videre er vi opptatt av at alle må få mulighet til å oppdatere og videreutvikle seg hele livet. Også høyt utdannede blir utdatert om de ikke får påfyll, sa Hansen.

Han viste til at bærekraftmålene er en felles prioritering for dette arbeidet.

-Sett fra vår side tror vi at en nasjonal plan for disse kan gi oss verdi gjennom å bidra til økt samspill mellom samfunnsaktørenes bærekraftinnsats og til læring og erfaringsoverføring mellom disse. Dilemmaene i avveining mellom klima- og miljømål på den ene siden og mål knyttet til næringsutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping på den andre siden, er sentrale for Tekna. Gjennom våre medlemmers kompetanse ser vi muligheter for å bidra til gode avveininger knyttet til dette, avsluttet visepresidenten.

Les også