Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Elisabet Haugsbø i Tekna skal delta i en rekke arrangementer på Arendalsuka.

Politisk

Her møter du Tekna på Arendalsuka

Publisert: 3. juli 2023

Arendalsuka er årets viktigste politiske møteplass og også i år deltar Tekna i en rekke arrangementer og debatter. President Elisabet Haugsbø skal diskutere realfagskrise, havvind, kunstig intelligens, digital sikkerhet og omstilling.

Det er vår tids store utfordringer som står på agendaen når politikere, organisasjoner, næringsliv, journalister, folk og samfunnsliv igjen møtes i Arendal 14. til 18. august.

I de mange debattene Tekna deltar i skal vi blant annet diskutere den dramatiske mangelen på realfagskompetanse i næringslivet, hvem som skal jobbe i havvindindustrien og hvilken utdanning de trenger, hvorfor store offentlige IKT-prosjekter ofte går galt, hva Norge gjør for å møte store, grønne satsinger i EU og hva IT-bransjen må gjøre for at utviklingen av kunstig intelligens ikke raser avgårde uten styring og kontroll. 

Debattene og diskusjonene Tekna deltar i handler alle om temaer som er viktige for medlemmene, sier president Elisabet Haugsbø. 

– Arendalsuka er en viktig møteplass og en god arena for å løfte vår politikk og meninger. Det er avgjørende samfunnsspørsmål som skal diskuteres og det er viktig for medlemmene at Tekna har en tydelig stemme i de debattene vi deltar i, sier hun.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Jobber for gjennomslag

Tekna jobber hver dag for å få gjennomslag for politikk som betyr noe for medlemmene og Arendalsuka er en av årets viktigste arenaer for politikkpåvirkning.

– Tekna skal påvirke politikken og bruke vår kompetanse og kunnskap til det beste for medlemmene og for samfunnet, derfor er det så viktig å være i Arendal denne uka, sier Elisabet Haugsbø. 

I tillegg til president Haugsbø, deltar også generalsekretær Line Henriette Holten, og styremedlem i Tekna, Sigurd Sagen Vildåsen, i debatter. 

Tekna har en rekke egne arrangementer under Arendalsuka, men deltar også i flere debatter som arrangeres av andre. 

Alle Teknas arrangementer blir streamet så de som ikke selv får muligheten til være tilstede i Arendal, også kan følge med. Du får tilsendt lenker til streamingsidene når du melder deg på her.

Her er hele oversikten over hvor du kan møte Tekna under årets Arendalsuka: 

Tirsdag 15. august

Kl. 11-12: Lek eller læring? Ja takk - begge deler! 

Hvordan kan vi gjøre barn og unge mer motivert for skole og samtidig styrke kompetansen innenfor de fagområdene der behovet er størst framover? På dette arrangementet skal vi diskutere hvordan naturfag og realfagene egner seg svært godt til mer praktisk, variert og elevaktiv undervisning.

Arrangør: Tekna, Vitensenteret, STEM for fremtiden, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Kl. 14-15.30: Realfagskrisen - hva gjør vi nå? 

Rekrutteringen til realfagstudier svikter samtidig som samfunnet er avhengig av nettopp spesialisert kompetanse innen disse fagene for å løse mange av utfordringene vi står overfor innenfor bærekraftig omstilling, fornybar energi og digitalisering framover. Hva er løsningene?   

Arrangør: Tekna, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen

Kl. 15.30-16.30: Automatisert transport kjenner ingen landegrenser

Automatiserte kjøretøy er på full fart inn på norske og europeiske veier, men mobilitet på tvers av landegrenser gir mange utfordringer. Hvem skal eie dataene og hvordan kan vi hegne om nasjonale behov, samtidig som vi finner felles internasjonale løsninger?

Arrangører: Tekna, Statens vegvesen, ITS Norway, Kartverket, Standard Norge

Onsdag 16. august

Kl. 9-10: Har norsk ungdom blitt psykere? 
Hvordan står det til med ungdommens psykiske helse, og hvordan kan vi forebygge problemer? 
Arrangør: Gjensidige Forsikring ASA

Kl. 9-10: Nye tider for energisektoren: Innovasjon som tvinger seg fram i et nytt næringsliv

Energisektoren trenger nye løsninger for infrastruktur. Hvordan kan vi legge foreholdene til rette for økt innovasjonstakt i energisektoren? På arrangementet vil virksomheter presentere de nye løsningene sektoren trenger, og politikere, organisasjoner og offentlige instanser skal så samtale om de gode løsningene. 

Arrangør: ECONNECT Energy

Kl. 10-11: Havvind og utdanning: Gigawatt krever megaløft

Norges ambisjoner på havvind skaper titusenvis av nye arbeidsplasser. Spørsmålet er: Hvem står klare til å ta dem? Industrien selv er tydelige på at behovet for høyere utdanning innen havvind er stort. Politikere, utdanningssektoren, industrien og ikke minst studenter er invitert til å finne løsningene på kompetansegapet 
 
Arrangør: Tekna, Norwegian Offshore Wind
 
I denne samtalen skal vi fokusere på hvordan vi griper og videreutvikler mulighetene KI skaper for Norge, med fokus på næringsutvikling og samfunnsutfordringer.
 
Arrangør: Tekna, SINTEF, Norges Forskningsråd, NTNU 

Kl. 14-15: Hvorfor går store IKT-prosjekter ofte galt? Og hva kan vi gjøre for å lykkes i årene som kommer? 

Altfor ofte ser vi eksempler på store IKT-prosjekter som feiler, og som ender med å koste samfunnet milliarder av kroner og unødvendig mye tid. På arrangementet diskuterer vi hvorfor det skjer og hvilken oppskrift vi kan følge for å lykkes neste gang. 

Arrangør: SINTEF, NTNU
 

Torsdag 17. august 

 
1 av 5 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering i en arbeidssituasjon de siste 12 månedene, i følge en nasjonal undersøkelse om seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, som ble gjennomført våren 2023. På dette arrangementet diskuterer vi hvem som er ansvarlig for å hindre at det skjer, hvilke tiltak arbeidsgivere bør sette i gang, hvilket ansvar arbeidstakere har for hverandre, og hvor mye skal en arbeidstaker egentlig finne seg i?  

Arrangør: Parat, Kantar

Kl. 9-10: EU investerer for omstilling. Hva gjør vi i Norge, egentlig? 

Det er tøffe tider med kriser og utfordringer i kø. EU investerer stort i kunnskapsbaserte løsninger, som akselerer det grønne digitale skiftet og styrker Europas posisjon. I Norge har regjeringen kuttet over 450 millioner i den næringsrettede forskningen i 2023. Så hvordan skal Norge klare å gire opp, når vi i realiteten girer ned? 

Arrangører: NORCE Norwegian Research Centre, Forskningsalliansen NORIN

Digitale teknologier påvirker de aller fleste områder i samfunnet og legger også premisser for samfunnsutviklingen. IT-bransjen er sentral i digitaliseringen av samfunnet og har dermed også et betydelig ansvar for at utviklingen bidrar til et godt samfunn.  Vi diskuterer hva slags digital fremtid vil vi ha og hva må på plass for å komme dit. 
 
Arrangører: IKT-Norge, goforIT

Kl. 10-11: Nye standarder for den sirkulære økonomien

I et moderne samfunn må vi legge til rette for bedre ressursutnyttelse, mer ombruk, reparasjon og resirkulering på tvers av sektorer og landegrenser. For å få fart på omstillingen har EU valgt å peke på bruk av felles standarder, en rekke nye standarder er på vei. Nå har Norge muligheten til å spille en aktiv rolle i utviklingen av disse nye standardene for den sirkulære økonomien. Skal vi hive oss på toget eller sitte på perrongen og vente på hva som kommer? 

Arrangører: Tekna, Standard Norge

Kl. 12-12.45: Den store digitaliseringsdugnaden

Innovasjon og digitalisering kjenner ingen grenser. Offentlig og privat sektor kan effektiviseres for titalls milliarder kroner hvert år fremover. Hva er de neste store digitaliseringsprosjektene som må til for sikre velferden, bærekraftig omstilling og et konkurransedyktig næringsliv? Hvilke hindringer står vi ovenfor?

Arrangør: Tietoevry Banking

Kl. 16.30-17.30: Har kommunene kontroll på sin digitale sikkerhet? 

Flere norske kommuner har vært utsatt for hackerangrep og tjenester har vært delvis lammet over tid. Vi diskuterer de digitale sikkerhetsutfordringene i kommunene og hvordan de best kan ruste seg mot cyberangrep.

Arrangører: Tekna, Standard Norge

Les mer om arrangementene våre her

Les også