Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilde fra Teknas representantskapsmøte

Aktuelt

Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden 

Publisert: 16. juni 2019

Teknas representantskapsmøte vedtok søndag 16. juni en resolusjonstekst om bærekraft. I teksten stiller Tekna seg bak FNs bærekraftsmål, og å jobbe for å nå disse.

Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden: 

De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen. Vi kan kurere sykdommer som en gang var uhelbredelige. Vi har lært oss å temme naturens krefter og bruker energien til å drive utviklingen. Vi har utviklet teknologi som lar oss fly til andre kontinenter på få timer, utforske det ytre rom og de dypeste dyp i havene.

Det er avgjørende at den videre utviklingen imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner. Dersom vi skal sikre positiv fremgang, så må Tekna jobbe for å sikre en bærekraftig fremtid – sosialt, økonomisk og miljømessig. I Teknas visjon, formålsparagraf, lover og Tekna 2024-strategien er dette eksplisitt uttrykt, og samsvarer uvilkårlig med FNs 17 bærekraftsmål.  

Teknas medlemmer skaper fremtiden, og deres kompetanse, kunnskapsbaserte og innovative løsninger er nøkkelen for å nå bærekraftsmålene. Som en viktig samfunnsaktør har Tekna et ansvar for å fremme utvikling og bruk av teknologi som sikrer liv, helse, miljø og verdier, samt å bevisstgjøre til etisk refleksjon rundt dette. Det skal skapes arbeidsplasser og verdier for samfunnet gjennom bærekraftig teknisk-naturvitenskapelig innsats. Avgjørende premisser er å sikre nødvendig teknologisk kompetanse i Norge ved å fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisk- naturvitenskapelige fagområder. For at en bærekraftig utvikling også skal være en rettferdig utvikling mener Tekna at den norske modellen må styrkes og videreutvikles for å ivareta arbeidstakeres rettigheter og sikre medvirkning på arbeidsplassen. 

Tekna som organisasjon anerkjenner og vil arbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi skal være en pådriver for en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom:  

  • å være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for miljø- og klimautfordringene
  • å engasjere medlemmene og synliggjøre deres leveranse til bærekraftsmålene
  • å fasilitere kompetanseheving, tverrfaglige møteplasser og samspill mellom samfunnsaktører
  • internasjonal påvirkning og kunnskapsutveksling

Tekna oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å støtte arbeidet med å nå bærekraftsmålene (https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal). For å sikre at dette arbeidet vekker et faglig og sosialt engasjement hos medlemmene skal Tekna fremme saker og behov som berører medlemmenes rettigheter, økonomiske og sosiale interesser, samt bygger på deres kompetanse og virke.  

Tekna anerkjenner at bærekraftsmålene er et helhetlig rammeverk basert på sosiale, miljømessige og økonomiske behov i samfunnet. Det finnes underliggende spenninger mellom målene, og Tekna som organisasjon har kompetanse til å håndtere dilemmaene som oppstår i det praktiske arbeidet.

Bærekraftsmålene er et effektivt rammeverk med tanke på å håndtere ulike interesser og politiske ståsted. Ved å erkjenne at målene favner underliggende motsetninger, både reelle og opplevde, så kan dette skape et konstruktivt diskusjons-klima og ikke minst mulighet til å utvikle innovative løsninger som ikke ville vært mulig uten å se de ulike ståstedene i sammenheng.

Les også