Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Retningslinjer for video-opptak av møter i Tekna

Publisert: 13. juni 2022

Retningslinjer for video-opptak av møter i Tekna

Definisjoner

Med “video-opptak” menes her alle typer lagrede bilde- og lydopptak. Med “møter” menes her alle typer arrangementer i Tekna-regi der video-opptak kan være aktuelt.

Hovedregel for møtedeltakeren

Enhver som deltar i møter i Tekna-regi skal ha rett til ikke å bli filmet eller tatt lydopptak av. Rent praktisk kan da vedkommende forlate møtet, eventuelt slå på profilbildet og mute seg selv.

Møtedeltakere som det vil bli tatt video-opptak av, skal informeres om dette på egnet måte av møteholder i forkant av møtet (hva som er hensikten med å ta opp møtet, samt noe om hvordan opptaket blir behandlet i etterkant). Det kan for eksempel gjøres på denne måten:

  • "Dette møtet vil bli tatt opp. Dersom noen ønsker å ikke være “synlig” i opptaket kan de slå av mikrofonen og kamera.
  • Formålet med å ta opp møtet er å bruke opptaket for å kunne skrive referat fra møtet og for at møtedeltakere som er forhindret i å delta kan sette seg inn i hva som skjedde i møtet.
  • Opptaket slettes automatisk etter 60 dager.”

Formålsbegrensing - GDPR art 5 nr 1, bokstav b

Opptaket av møtet skal ha et uttalt og spesifikt formål for møtedeltakerne, jf. ovenfor.

Dataminimeringsprinsippet - GDPR art 5 nr 1, bokstav c

Et viktig prinsipp i personopplysningsforskriften er «dataminimeringsprinsippet». Dette innebærer at man ikke skal registrere flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig. For video-opptak vil dette innebære at video-opptak ikke benyttes dersom en mindre personlig inngripende fremgangsmåte kan benyttes istedenfor, for eksempel at det skrives møtereferat istedenfor video-opptak.

Lagringstid - sletting - GDPR art 17 nr 1, bokstav a.

Når formålet med lagringen av video-opptaket ikke lenger er til stede, f. eks fordi møteprotokollen er signert, skal filen slettes.

Video-opptak av møter i Teknas regi skal som hovedregel slettes etter 60 dager. Unntak fra dette kan skje dersom formålet med oppbevaringen av bilde- og lydfilen er til stede ut over 60 dager, f. eks at møtet skal brukes i undervisningsøyemed. I slike situasjoner skal møtedeltakeren både få informasjon i forkant av møtet om formålet med lagringen og for hvor lang tid video-opptaket vil bli lagret.

Informasjonsmøter vs diskusjonsmøter - vurdering

Video-opptak av et rent informasjonsmøte kan ofte lettere begrunnes enn for et møte som fordrer aktiv møtedeltakelse. Møteholder bør derfor forsøke å unngå opptak av rene debattmøter. Dette både av personverngrunner og for den frie meningsutveksling i Tekna (ytringsfrihet).

Kursholdere

Ovennevnte retningslinjer gjelder ikke for kursholdere der en av forutsetningene er at det blir gjort video-opptak av kurset som tilbys Teknas medlemmer/kunder, tillitsvalgte og ansatte. Det skal fremgå av kontrakten med kursholder hvordan videopptaket vil bli behandlet.

Ulovlig video-opptak

Hemmelig video-opptak er ulovlig etter straffeloven § 205 bokstav a:
§ 205 Krenkelse av retten til privat kommunikasjon

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget

a), og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til,


Ta gjerne kontakt med Teknas personvernombud hvis du har spørsmål.

Les også