Forskning og innovasjon er viktige områder for Tekna. I tillegg til de mange fagspesifikke miljøene i Tekna, har vi en tverrfaglig gruppe, Tekna Forskerne. Den skal være et samlende miljø for forskere og stipendiater innen både akademia og næringsliv, tilby et nettverk, være en politisk aktør og tale denne gruppens sak. Innen fagområdet tilbyr vi også kurs og seminarer.

Arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Besøk hos Helseinnovasjonssenteret 06.02.2020 KRISTIANSUND N
Har du en gründer i magen? 24.04.2020 TROMSØ

Siste fra forskningsbloggen