Forskning og innovasjon er viktige områder for Tekna. I tillegg til de mange fagspesifikke miljøene i Tekna, har vi en tverrfaglig gruppe, Tekna Forskerne. Den skal være et samlende miljø for forskere og stipendiater innen både akademia og næringsliv, tilby et nettverk, være en politisk aktør og tale denne gruppens sak. Innen fagområdet tilbyr vi også kurs og seminarer.

Arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Fremtidens bildediagnostikk 10.04.2018 OSLO
Løs komplekse problemer med Design Thinking 11.04.2018 STAVANGER
Løs komplekse problemer med Design Thinking 11.04.2018 STAVANGER
Career Night for future research scientists 12.04.2018 OSLO