Nærbilde av fronten på et mikroskop

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er viktige områder for Tekna. I tillegg til de mange fagspesifikke miljøene i Tekna, har vi en tverrfaglig gruppe, Tekna Forskerne. Den skal være et samlende miljø for forskere og stipendiater innen både akademia og næringsliv, tilby et nettverk, være en politisk aktør og tale denne gruppens sak. Innen fagområdet tilbyr vi også kurs og seminarer.

Vårt nettverk –  Tekna Forskerne

Tekna Forskerne er Teknas nettverk for deg som jobber med, eller har interesse for forskning.  Vi jobber aktivt med å skape best mulig vilkår for forskning og innovasjon.

Logg inn og bli med i nettverket

Vi mener

  • At tverrfaglig samarbeid innenfor utdanning, forskning og innovasjon er viktig for fremtidig verdiskapning, og for å møte globale samfunnsutfordringer
  • At universiteter og høyskoler må ha forutsigbar og tilstrekkelig basisfinansiering slik at de kan ha langsiktige mål
  • At vitenskapelig personell må ha ryddige arbeidsvilkår, og mulighet for karriereutvikling på et høyt internasjonalt nivå

Bli med i Tekna forskerne

  • Bli informert om hva som skjer og få invitasjon til arrangementer som er relevante for deg
  • Møt andre som driver med forskning, og bli inspirert av også folk med annen bakgrunn enn deg
  • Vær med på å bestemme hva Tekna skal mene om forskningsrelaterte spørsmål

Styret i Tekna forskerne

Vedtekter for Tekna Forskerne