Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Faggrupper i Oslo

Det er gode muligheter for å engasjere seg faglig i Oslo avdeling. Faggruppene jobber med å gi medlemmer faglig påfyll, gode nettverksarenaer og bidrar til å sette fagpolitiske saker på agendaen.

 

Hvorfor være med i en faggruppe?

  • Bygg nettverk
  • Hold deg oppdatert på fagfeltet ditt
  • Skap arrangementer, kurs og møter med tema du selv brenner for
  • Bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser
  • Bli kjent med Tekna som organisasjon og vær med på å påvirke foreningens utvikling

Ønsker du å bidra?

Send e-post til gruppens kontaktperson.

Faggruppen er opptatt av spørsmål knyttet til energi, industri og miljø og har som formål å stimulere til debatt, økt kunnskap og forståelse. Dette gjør gruppen primært gjennom foredrag, og de samarbeider ofte med andre fagmiljøer. Faggruppen strømmer nesten alle sine arrangementer.

Kontaktperson: Hans Borchsenius
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage

Realfagsgruppen jobber for rekruttering til realfag gjennom arrangementer og prosjekter rettet mot barn og unge. Gruppen kan også innvilge økonomisk støtte til lovende konsepter som har mål om å bidra til økt rekruttering til realfagene. Gruppen arbeider for å etablere et større miljø av Tekna-medlemmer som vil arbeide med realfag, representere Tekna og være rollemodeller.

Leder: Simon Andreas Bjørn
Kontaktperson, sekretariat: Kristin Salvesen

Faggruppen lager et tilbud for ledere, og medlemmer som er interessert i temaene etikk og lederskap. Deres mål er å skape et miljø for ledere i Tekna, og de arrangerer kurs og seminarer.

Leder: Lise Strand Bjarkli
Kontaktperson, sekretariat: Kristin Salvesen

Faggruppen lager arrangementer og kurs rettet mot medlemmer som fascineres av mulighetene som skapes gjennom utviklingen av digital teknologi.

Leder: Tor Rolfsen Grønsund
Kontaktperson, sekretariat: My Hanh Tu

Gründergruppen fungerer som et nettverk for medlemmer som er eller vil bli gründer. Gruppen gir faglig påfyll fra idé til lønnsomhet gjennom foredrag. I tillegg ønsker Gründergruppen å tilby veiledning og erfaringsutveksling rettet mot både vordende gründere og de som har holdt på en stund. Noen av gruppens medlemmer nyter også godt av vårt tilbud om gratis kontorplass på gründerkontoret i Dronning Mauds gate 15.

Leder: Karls Aiwerioba 
Kontaktperson, sekretariat: My Hanh Tu

Faggruppen er åpen for alle som er interessert i marine konstruksjoner og samferdsel på og rundt havna, i privat og offentlig regi. Styret og gruppen er sammensatt av rådgivende ingeniører og entreprenører og personer fra havnemyndigheter og forskningsmiljøer. Gruppen organiserer foredrag, debattmøter og befaringer.

Leder: Jan K. Holme
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage

Gruppen er en møteplass for alle med interesse for den tekniske siden av maritim næring. Det praktiske og teoretiske innen prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av skip og marine konstruksjoner. Gruppen samles til ekskursjoner, foredrag og erfaringsutveksling.

Leder: Pernille Dørstad
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage

SeniorTeknologene dekker et bredt spekter av teknologiske fagfelt og er åpen for Tekna-medlemmer fra og med 60 år. Gruppen har som formål å være en faglig og sosial møteplass for Teknas seniormedlemmer. Faggruppen arrangerer medlemsmøter med foredrag, debatter og konferanser.

Seniorteknologene er aktive i seniorpolitiske spørsmål både i og utenfor Tekna.

Leder: Per Erik Slåttekjær
Kontaktperson, sekretariat: Kristin Salvesen

Her finner du arkiv med presentasjoner fra arrangementer.

Faggruppen arrangerer seminarer og ekskursjoner i tillegg til å ha ansvaret for Teknas bautautvalg. Bautautvalget avduker bautaer for å hedre mennesker og organisasjoner som har skapt store og viktige fremskritt av teknisk og naturvitenskapelig art. Målet er å stimulere medlemmenes interesse for og kunnskap om viktige teknologiske og forskningsmessige fremskritt i historien.

Faggruppen samarbeider med Norsk Teknisk Museum, Norsk Teknisk Museums venner og NITO.

Leder: Trond Haider
Kontaktperson, sekretariat: My Hanh Tu