Hvordan er Tekna organisert?

Representantskapet er Teknas øverste politiske organ. Hovedstyret har det politiske ansvaret for foreningens virksomhet. Mens Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget, Avdelingsutvalget og Studentutvalget koordinerer arbeidet i sine deler av organisasjonen.