Organisasjon

Representantskapet er Teknas øverste politiske organ. Det møtes annet hvert år. Hovedstyret har det politiske ansvaret for foreningens virksomhet. Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget, Avdelingsutvalget og Studentutvalget koordinerer arbeidet i sine deler av grunnorganisasjonen.