Gruppefoto av alle delegater på R-møtet i Molde i 2019. Bildet er tatt ovenfra og ned med bilde av fjorden og fjellene i bakgrunnen.

Representantskapet

Representantskapet er Teknas øverste organ. Det består av 210 representanter fra hele organisasjonen og samles annenhvert år.

Teknas representantskapsmøte i 2021 skal avholdes mellom 11.-13. juni.  Det gjennomføres som heldigitalt møte. 

Representantskapets viktigste oppgaver: 

  • Godkjenne årsberetning og regnskaper
  • Fastsette kontingent og budsjetter for kommende periode
  • Diskutere og legge rammer for foreningens mål de neste årene
  • Vedta lover og vedtekter
  • Velge Hovedstyret og representanter til andre sentrale verv

Representantskapets ordfører 2021 - 2023

Ordfører Krister Nyløkken, Tekna Bergen avdeling
Viseordfører Kent Varmedal, Tekna Oslo avdeling