Gruppefoto av alle delegater på R-møtet i Molde i 2019. Bildet er tatt ovenfra og ned med bilde av fjorden og fjellene i bakgrunnen.

Representantskapet

Representantskapet er Teknas øverste organ. Det består av 210 representanter fra hele organisasjonen og samles annenhvert år.

Teknas representantskapsmøte i 2021 skal avholdes mellom 11.-13. juni. Det gjennomføres som regionale, fysiske møter, med digital samkjøring. Samtidig har vi lagt inn en mulighet for et nedskalert digitalt møte som back-up. 

Representantskapets viktigste oppgaver: 

  • Godkjenne årsberetning og regnskaper
  • Fastsette kontingent og budsjetter for kommende periode
  • Diskutere og legge rammer for foreningens mål de neste årene
  • Vedta lover og vedtekter
  • Velge Hovedstyret og representanter til andre sentrale verv

Viktige datoer:

12. januar 2021: Frist for innsending av eventuelle lovendringsforslag.
10. mars 2021: Frist for innsending av forslag til kandidater til Teknas hederstegn, med begrunnelse. Se retningslinjer for Hederstegn og oversikt over tidligere tildelinger
12. mars 2021: Frist for innsending av andre saker som grunnorganisasjonen ønsker å få behandlet på representantskapsmøtet.

Logg inn for å lære mer om R-møtet, og se hvordan du kan påvirke!

Representantskapets ordfører 2019-2021

Ordfører Eivind Lars Rake, Tekna Stavanger avdeling
Viseordfører Krister Nyløkken, Tekna Bergen avdeling