Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppefoto av alle delegater på R-møtet i Molde i 2019. Bildet er tatt ovenfra og ned med bilde av fjorden og fjellene i bakgrunnen.

Representantskapet

Representantskapet er Teknas øverste organ. Det består av 210 representanter fra hele organisasjonen og samles annethvert år.

 

Vårt neste representantskapsmøte avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø.

Representantskapets viktigste oppgaver: 

  • Godkjenne årsberetning og regnskaper
  • Fastsette kontingent og budsjetter for kommende periode
  • Diskutere og legge rammer for foreningens mål de neste årene
  • Vedta lover og vedtekter
  • Velge Hovedstyret og representanter til andre sentrale verv

Representantskapets ordfører 2021 - 2023

Ordfører Krister Nyløkken, Tekna Bergen avdeling
Viseordfører Kent Varmedal, Tekna Oslo avdeling