Kontrollkomiteen skal se til at foreningen drives i tråd med vedtak, lover og retningslinjer vedtatt av representantskapet.

 • Leder
  Åsmund Knutsen
  Tekna Oslo avdeling
  Resource Manager
  Aker Solutions AS avd Fornebuporten
  90739250
 • Styremedlem
  Randi Toreskås Holta
  Tekna Telemark avdeling
  Visedekan
  Universitetet i Sørøst-Norge
  48265002
 • Styremedlem
  Steinar Høibråten
  Tekna Oslo avdeling
  Sjefsforsker
  Forsvarets forskningsinstitutt
  95728779
 • Varamedlem
  Svein-Erik Svendsen
  Tekna Nedre Glomma avdeling
  Miljø og avfallsrådgiver
  Cowi AS Avd Fredrikstad
  98243686
Sist oppdatert: fredag 8. september 2017