Studentutvalget

Studentutvalget er Hovedstyrets utvalg, og arbeider med saker som er viktige for studentene, for eksempel utdanningspolitikk, studentvelferd og arbeidsmarkedet for nyutdannede.

Sist oppdatert: torsdag 7. oktober 2021