Lønns- og interesseutvalget

Lønns- og interesseutvalget (LIU) er et av Hovedstyrets utvalg. Utvalget består av to representanter fra hvert av sektorstyrene Stat, Privat og Kommune. Representantene til LIU blir valgt av årsmøterepresentantene på sektorenes årsmøter i januar.

 • Leder
  Mona Galåen
  lektor
  Skien videregående skole
  46448807
 • Nestleder
  Solveig Kristina Hammonds
  Medisinsk fysiker
  Helse Stavanger HF
  46465169
 • Styremedlem
  Emir Causevic
  Sales Manager
  Autronica Fire & Security AS Avd Oil & Gas
  95255585
 • Styremedlem
  Hans Emil Glestad
  Prosjektleder/Programleder
  HIAS IKS
  48117862
 • Styremedlem
  Jannicke Alling Bakkejord
  Senioringeniør
  Havforskningsinstituttet
  40212323
 • Styremedlem
  Kristian Svartveit
  Seniorrådgiver
  Norsk Romsenter
  40203862
 • Varamedlem
  Halvor Røsbak Feragen
  Overingeniør (stk 044)
  Oslo kommune Eiendom og byfornyelsesetaten
  99445736
 • Varamedlem
  Inger Skjærholt
  System Developer
  NoA Ignite AS
  90126099
 • Varamedlem
  Trude Sundtjønn
  Førsteamanuensis
  OsloMet - Storbyuniversitetet
  91515647
 • Sekretær
  Marianne Gran Juriks
  direktør for arbeidsliv og juss
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  93259530
Sist oppdatert: torsdag 7. oktober 2021