Tekna Stat

Styret for Tekna i statlig sektor

 • Leder
  Kristian Svartveit
  Seniorrådgiver
  Norsk Romsenter
  40203862
 • Nestleder
  Jannicke Alling Bakkejord
  Senioringeniør
  Havforskningsinstituttet
  40212323
 • Styremedlem
  Jan Ove Mjånes
  Høgskulelektor
  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22
  95728513
 • Styremedlem
  Kim Are Paulsen
  Senioringeniør
  Sjøfartsdirektoratet
  99639508
 • Styremedlem
  Monica Dobbertin
  Fungerende seksjonssjef
  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
  91824708
 • Styremedlem
  Stein Henrik Nielsen
  sjefingeniør
  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hovedkontor
  47258865
 • Styremedlem
  Trude Sundtjønn
  Førsteamanuensis
  OsloMet - Storbyuniversitetet
  91515647
 • Sekretær
  Linn Guste-Pedersen
  konstituert forhandlingssjef statlig sektor
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  92890816
Sist oppdatert: fredag 25. mars 2022