Fagutvalget

Fagutvalget er Hovedstyrets organ for å ivareta medlemmenes og profesjonens interesser vedrørende faglige forhold. Utvalget har det koordinerende ansvar for det faglige tilbudet til Teknas medlemmer.

 • Leder
  Rune Storvold
  Konstituert Konserndirektør Teknologi
  Norce Norwegian Research Centre AS Avd Teknologisk Forskning Tromsø
  93416169
 • Styremedlem
  Yngvild Linnea Andalsvik
  Fagsjef romovervåking
  Norsk Romsenter
  48211733
 • Styremedlem
  Parul Khandelwal
  Gruppeleder Plan
  Norconsult AS Avd Stavanger
  96987690
 • Styremedlem
  Halvor Lauvstad Holen
  Senior Produktsjef
  Sero AS
  92440007
 • Styremedlem
  Ida Maria Evensen
  Seniorrådgiver
  Miljødirektoratet Trondheim
  93865554
 • Styremedlem
  Pernille Dørstad
  Sivilingeniør
  Statnett SF
  41003523
 • Styremedlem
  Reza Sharkanloo
  Senioringeniør
  Bane NOR SF
  94327804
 • Sekretær
  Karin Herou
  direktør for fag og kompetanse
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  98615322
Sist oppdatert: 7. oktober 2021