Fagutvalget

Fagutvalget er Hovedstyrets organ for å ivareta medlemmenes og profesjonens interesser vedrørende faglige forhold. Utvalget har det koordinerende ansvar for det faglige tilbudet til Teknas medlemmer.

Sist oppdatert: torsdag 7. oktober 2021