Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Lunsjmøte 14.03.2019 BERGEN
Tekna + Upolert: Såpeworkshop + debatt 19.03.2019 TRONDHEIM
Når bør man koke drikkevannet? 01.04.2019 OSLO
Er norsk badevannskvalitet truet av klimaendringene? 27.05.2019 OSLO

Siste fra biologibloggen

Aktuelt