Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Risikoinstallasjoner på ledningsnett 10.02.2020 OSLO
Sikker vannforsyning 18.03.2020 TRONDHEIM
Verdens vanndag 2020 25.03.2020 OSLO
Det er rehabilitert, men det lekker fortsatt 20.04.2020 OSLO
Urban overvannshåndtering i et framtidig våtere og villere klima 07.05.2020 TRONDHEIM
Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger! 14.05.2020 OSLO

Siste fra biologibloggen

Aktuelt