Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Microplast i havområdene 24.09.2018 KRÅKERØY
The Possibilities for Biotech in the Brewery Industry 26.09.2018 OSLO
Karrierekveld for realister 11.10.2018 TRONDHEIM
Vet vi nå at fisk er sunt for hode og kropp? 24.10.2018 BERGEN
Det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker 20.11.2018 OSLO

Aktuelt