Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel Dato Sted
09.03.2017 OSLO OSLO
20.03.2017 OSLO OSLO

Siste fra biologibloggen

Aktuelt

  • Mattilsynets legemiddelkampanje

    Mattilsynets legemiddelkampanje

    Legemiddelkampanjen er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal ta for seg fiskehelsepersonell, slakterier og oppdrettere. Mattilsynet (MT) har som mål å i størst mulig grad veilede fiskehelsepersonell til å følge rett praksis. De er opptatt av å være forutsigbare, og informerer derfor på et tidlig stadium om planene sine.