Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Nybegynnerkurs for bybønder 29.04.2019 OSLO
Fuglekikking i Moldemarka 06.05.2019 MOLDE
Er norsk badevannskvalitet truet av klimaendringene? 27.05.2019 OSLO

Siste fra biologibloggen

Aktuelt