Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Klima og sirkulær økonomi 16.09.2019 FREDRIKSTAD
Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker 16.09.2019 TRONDHEIM
Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva? 17.09.2019 OSLO
De viktige kantsonene langs vassdrag 23.09.2019 ÅS
Oppfølging av vannforskriften – har vi glemt bakteriene? 14.10.2019 OSLO
Store samferdselsprosjekter i regionen 25.11.2019 OSLO
Elektrifisering av oppdrettsnæringen 16.01.2020 BERGEN

Siste fra biologibloggen

Aktuelt