Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel Dato Sted
03.05.2017 OSLO OSLO
08.05.2017 OSLO OSLO
10.05.2017 STAVANGER STAVANGER
11.05.2017 OSLO OSLO

Siste fra biologibloggen

Aktuelt

  • Mattilsynets legemiddelkampanje

    Mattilsynets legemiddelkampanje

    Legemiddelkampanjen er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal ta for seg fiskehelsepersonell, slakterier og oppdrettere. Mattilsynet (MT) har som mål å i størst mulig grad veilede fiskehelsepersonell til å følge rett praksis. De er opptatt av å være forutsigbare, og informerer derfor på et tidlig stadium om planene sine.