Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer 25.11.2019 OSLO
Har vannverkene god nok sikkerhet og beredskap? 28.11.2019 TRONDHEIM
Kræsjkurs BIO100 28.11.2019 ÅS
Elektrifisering av oppdrettsnæringen 16.01.2020 BERGEN

Siste fra biologibloggen

Aktuelt