Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Persontilpasset medisin – en løsning på alt? 19.09.2018 BERGEN
Microplast i havområdene 24.09.2018 KRÅKERØY
Vet vi nå at fisk er sunt for hode og kropp? 24.10.2018 BERGEN

Aktuelt