Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
De viktige kantsonene langs vassdrag 23.09.2019 ÅS
Klimaløsninger for framtiden 10.10.2019 FREDRIKSTAD
Oppfølging av vannforskriften – har vi glemt bakteriene? 14.10.2019 OSLO
Vassdrag versus overvann 15.10.2019 OSLO
Karrieremuligheter innen medisinsk teknologi 29.10.2019 BERGEN
Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen 13.11.2019 OSLO
Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer 25.11.2019 OSLO
Elektrifisering av oppdrettsnæringen 16.01.2020 BERGEN

Siste fra biologibloggen

Aktuelt