Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk, seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere til faglig debatt.

Aktuelle arrangementer

Tittel Dato Sted
26.08.2017 ÅS ÅS
27.09.2017 BERGEN BERGEN

Siste fra biologibloggen

Aktuelt

  • Spiller svarteper om lakselus

    Spiller svarteper om lakselus

    Mattilsynet skyver ansvar og problemer over på enkeltpersoner uten selv å bidra med faglig avklaring og veiledning om lakselus, skriver Torill Moseng, president i Den norske Veterinærforening, og Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna i en kronikk i DN.