Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bie som sitter på en hvit blomst

Er du opptatt av å bevare mangfoldet i naturen?

Tekna Naturmangfold ønsker å legge til rette for diskusjoner og kunnskapsformidling om naturmangfold, på tvers av fagmiljøer. Tema vi er opptatt av er blant annet restaurering av natur, biologisk mangfold i byplanlegging og miljøoppfølging av ulike utbyggingsprosjekter.

 

Nettverket er gratis og åpent for alle medlemmer. Bli med, så holder vi deg oppdatert om kommende webinarer og seminarer.

Tap av biologisk mangfold er et økende problem og vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om naturmangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. 

Tekna Naturmangfold skal være en arena for økologene, zoologene, marinbiologene og botanikerne, naturforvalterne og andre interesserte.

Nettverket vil også bidra i politiske høringer og være en stemme i samfunnsdebatten.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

I etterkant av hvert arrangement sender vi ut en evaluering hvor du kan komme med forslag til nye arrangementer eller aktiviteter. 

 

Ønsker du å bidra inn og engasjere deg i dette faglig nettverket, ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson

  • Tone Juel
    Rådgiver bioteknologi, kjemi og biologi
    40281149