Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To barn som leker ved en bekk

Tema: Bio- og klima

Åpning av bekker gir biomangfold

Oppdatert: 26. jan. 2021 Streaming

Hvordan kan gjenåpning av bekker og elver bidra til bedre klimatilpasning og økt biologisk mangfold? Hør om gjenåpning av Hovinbekken

I 1879 rant Hovinbekken åpen ned forbi Ensjø, Jordal, og Klosterenga og munnet ut i Bjørvika nedenfor dagens lyskryss Grønlandsleiret/Schweigaardsgate. Så begynte man å legge byens bekker og elver i rør. Bli med på direktesending og hør Oslo sine elve-åpnere fortelle om åpningen av Hovinbekken!

Vil du bli varslet om nye webinarer av denne typen? Bli med i fagnettverket Tekna Naturmangfold

Av Oslos ti hovedvassdrag, er Hovinbekken i dag det vassdraget som er mest lukket. I dag renner nedre del av Hovinbekken i rør fra Ensjø til Akerselva i Bjørvika.

Det er sterke føringer i de overordnede kommunale planene om å gjenåpne Hovinvassdraget. Formålet med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger er god tilpasning til endret klima, bedre vannmiljø og styrket byøkologi, økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse.

Oslo kommune har en visjon om sammenhengende turveier i et helhetlig blågrønt nettverk, for å binde byen sammen. Målet om grønn mobilitet krever attraktive ferdselsårer for gående og syklende.

Programmet

  • Åpning av bekker som klimatilpasnings tiltak, case Hovinbekken
    Tharan Fergus, VAV
  • Hvordan påvirker Hovinbekken det biologiske mangfoldet?
    Terje Laskemoen, BYM
  • Hovinbekkens siste etappe. Hvordan blir det på Klosterenga?
    Synnøve Halle, VAV

Relaterte bærekraftsmål

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også