To barn som leker ved en bekk

Bio- og klimabloggen

Åpning av bekker gir biomangfold

26. jan. 2021 Streaming

Hvordan kan gjenåpning av bekker og elver bidra til bedre klimatilpasning og økt biologisk mangfold? Hør om gjenåpning av Hovinbekken

I 1879 rant Hovinbekken åpen ned forbi Ensjø, Jordal, og Klosterenga og munnet ut i Bjørvika nedenfor dagens lyskryss Grønlandsleiret/Schweigaardsgate. Så begynte man å legge byens bekker og elver i rør. Bli med på direktesending og hør Oslo sine elve-åpnere fortelle om åpningen av Hovinbekken!

Vil du bli varslet om nye webinarer av denne typen? Bli med i fagnettverket Tekna Biomangfold

Av Oslos ti hovedvassdrag, er Hovinbekken i dag det vassdraget som er mest lukket. I dag renner nedre del av Hovinbekken i rør fra Ensjø til Akerselva i Bjørvika.

Det er sterke føringer i de overordnede kommunale planene om å gjenåpne Hovinvassdraget. Formålet med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger er god tilpasning til endret klima, bedre vannmiljø og styrket byøkologi, økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse.

Oslo kommune har en visjon om sammenhengende turveier i et helhetlig blågrønt nettverk, for å binde byen sammen. Målet om grønn mobilitet krever attraktive ferdselsårer for gående og syklende.

Programmet

  • Åpning av bekker som klimatilpasnings tiltak, case Hovinbekken
    Tharan Fergus, VAV
  • Hvordan påvirker Hovinbekken det biologiske mangfoldet?
    Terje Laskemoen, BYM
  • Hovinbekkens siste etappe. Hvordan blir det på Klosterenga?
    Synnøve Halle, VAV

Tekna Biomangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Biomangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også

Relaterte kurs og arrangementer