Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
komplisert trafikkkryss med veier

Tema: Bio- og klima

Klima versus biologisk mangfold?

Oppdatert: 10. nov. 2021 Streaming

Hvordan påvirker klimapolitikken andre bærekraftmål? Kan klimatiltak komme i konflikt med å ivareta biologisk mangfold, eller drar disse hensynene i samme retning?

Et ensidig fokus på klimatiltak og energiomstilling kan føre til at vi øker utslipp og svekker det biologiske mangfoldet.

Tidligere i år kom FNs klimapanel (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) med en felles uttalelse om behovet for å se sammehengen mellom klimatiltak og naturmangfold. De to ekspertpanelene pekte på at tverrsektorielt samarbeid om arealplanlegging kan integrere disse to viktige hensynene i samfunnsplanleggingen. Klimatiltak og naturvern kan derfor være to sider av samme sak.
Kommunene kan gjennom arealplanlegging skape vinn-vinn-løsninger mellom klimatiltak og ivaretaking av natur.

Eivind Brendehaug og Kyrre Groven fra Vestlandsforskning presenterer sitt arbeid sitt innenfor dette temaet:

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også