Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
regn på vindusglass

Tema: Bio- og klima

Klimatilpasning: Det haster! Har politikerne gode nok svar?

Oppdatert: 28. nov. 2023 Streaming

Kanskje har sommerens ekstremvær gitt økt forståelse for at det nå haster: Ikke bare med utslippskutt, men også en kraftfull omstilling til et mer klimarobust samfunn.

Møt både politikere og forskere - og oppdater deg både på faglige utfordringer og politiske løsningene som nå diskuteres.

 • Riksrevisjonen har påpekt til Stortinget at arbeidet med klimatilpasning går altfor sakte. Medlemmer i Tekna erfarer det i sin hverdag.
 • Klimatilpasning handler ikke lenger «bare» om sikring av bygninger og infrastruktur, men også om å beskytte naturen og økosystemer bedre. Hva betyr det for klimatilpasningsarbeidet i norske kommuner?
 • Rett før sommeren la regjeringen fram en ny stortingsmelding om klimatilpasning. Er de forslagene som legges fram der gode nok? Går det fort nok? Og hva mener andre partier på Stortinget?

På programmet:

 • Velkommen
  Elisabet Line Haugsbø, President, Tekna
 • Globalt værvarsel for de neste 20 årene – hvilken nær framtid må vi forberede oss på?
  Rasmus E Benestad, Underdirektør, Meteorologisk Institutt
 • Hva betyr det egentlig - for oss? Risiko, konsekvens og sårbarhet for dummies.
  Borgar Aamaas, Senior Researcher, Cicero Senter for Klimaforskning
 • Klimatilpasning i kommunene: Hvorfor er det (ofte) så vanskelig?
  Kristine Garvin, Forsker, Meteorologisk Institutt Avd Blindern
 • Sammen for et klimarobust samfunn: Hva er regjeringens viktigste svar?
  Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister, Klima- og miljødepartementet
 • Naturbaserte løsninger for klimatilpasning og biologisk mangfold: Hvordan gå fra ord til handling?
  Leonard Sandin, Forsker, NINA Oslo
 • Overvann på avveie har enormt skadepotensiale: Hva er de viktigste politiske tiltakene for at kommunene kan ivareta ansvaret de har?
  Steinar Myrabø, Hydrolog, Norconsult Norge AS Avd Lillehammer
 • Arealforvaltning under press: 3 nøtter til politikerne fra Klimautvalget 2050
  Gro Sandkjær Hanssen, Forsker, OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Panelsamtale
  - Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant (V), Stortinget
  - Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant (SV), Stortinget
  - Marianne Sivertsen Næss, Stortingsrepresentant (AP), Stortinget
  - Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant (H), Stortinget

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Forskerne

Er du stipendiat eller forsker, eller bare spesielt interessert i forskning og innovasjon, er Tekna Forskerne nettverket for deg. Vi arrangerer en rekke faglige seminarer innenfor alt fra forskningsformidling og visualisering av forskning til webinarer av typen «I’ve got a PhD – what now?»  Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også